MIKROVALNO INŽENJERSTVO I RADIOKOMUNIKACIJE, Miroslav Joler

SKU: W-1450

39,00  (293,85 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Ovaj priručnik unutar 252 lista sadrži 8 poglavlja, 4 dodatka, 82 slike i 142 zadatka, od čega su 62 potpuno riješena, a 80 je zadano za samostalnu vježbu, uz priložen konačni rezultat u dodatku na kraju priručnika. Uz to, na početku svake cjeline uključen je i repetitorij s jezgrovitim prikazom relevantne teorije koji korisnika priprema za uspješno praćenje riješenih primjera i rješavanje uključenih vježbovnih zadataka.

Priručnik je primarno namijenjen studentima diplomskog studija elektrotehnike u kolegijima koji se tipično zovu Polja i valovi, Mikrovalno inženjerstvo, Mikrovalna elektronika, Radiokomunikacije ili Antene, ali pojedine cjeline mogu poslužiti i studentima studija računalstva u kolegijima kao što su Mobilne komunikacije, kao i u nekim kolegijima stručnih i specijalističkih studija u srodnim poljima. Zbirku čine tri glavne cjeline:

i) osnove širenja elektromagnetskog vala

ii) mikrovalne tehnike

iii) radiokomunikacijski modeli za analizu širenja elektromagnetskog vala.

Hrvatska stručna literatura u ovom tematskom području ne obiluje udžbenicima niti zbirkama primjera za vježbu, a pritom je prisutna i razlika u načinu obrade pojedinih tema, pa ova zbirka daje doprinos u ovom važnom, zanimljivom i dinamičnom znanstvenom i tehnologijskom polju, što su i recenzenti prepoznali i izrazili u svojim komentarima. Zbirka bi trebala biti korisna ne samo polaznicima sveučilišnih studija nego i diplomiranim inženjerima koji žele ponoviti ili unaprijediti svoje znanje iz ovoga gradiva.

Svako poglavlje u Zbirci sadrži odgovarajući broj potpuno riješenih primjera, a uz to i dovoljan broj zadataka koji su popraćeni samo konačnim rezultatom na kraju Zbirke, čime se korisnika potiče na aktivno učenje. Završni dio Zbirke sadrži i dodatak s kratkim pregledom često korištenih formula, poveznice na grafičke obrasce koji su potrebni za rješavanje nekih vrsta zadataka, poveznicu na računalne aplikacije i popis najčešćih kratica korištenih u tekstu te najčešćih mjernih jedinica i konstanti.

Bilješka o autoru:

Miroslav Joler diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 1996. do 1999. godine bio je zaposlen u tvrtki Odašiljači i veze na poslovima planiranja i projektiranja mreže TV odašiljača i pretvarača. Magistrirao je 2001. godine, a doktorirao 2006. godine, i jedno i drugo u SAD-u, na sveučilištu The University of New Mexico. Kao poslijedoktorand, 2006. godine usavršavao se na Portland State University, SAD, a kasnije kao gostujući profesor boravio i na Brno University of Technology, Brno, Češka Republika. Od 2007. godine stalno je zaposlen na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, danas u zvanju redovitog profesora i voditelja Katedre za komunikacijske sustave, a obnašao je i dužnosti voditelja laboratorija i predstojnika zavoda te sudjelovao u radu raznih fakultetskih povjerenstava.

Prof. Joler redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama i objavljuje znanstvene radove u utjecajnim međunarodnim časopisima, a kao suradnik ili voditelj sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata u SAD-u i Hrvatskoj. Mentorirao je više desetaka studenata pri izradi njihovih diplomskih radova te bio recenzentom i članom povjerenstava za obranu više doktorskih disertacija domaćih i stranih studenata. Sudjelovao je u izradi ili modernizaciji sveučilišnih studijskih programa u koje je uveo i nove predmete. Redovito djeluje i kao recenzent radova u međunarodnim znanstvenim časopisima i na skupovima, a bio je i evaluator za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Hrvatsku zakladu za znanost, odnosno Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci. Održao je više pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama i sveučilištima.

Dobitnik je nagrade za istraživačku aktivnost pri University of New Mexico 2001. godine. Od 2017. godine suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a od 2019. godine, u krovnoj svjetskoj strukovnoj organizaciji inženjera, IEEE, promaknut je u status Senior Member. Dobitnik je i dvaju inozemnih priznanja Best Oral Presentation za najbolja izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Link: http://www.mjoler.info

 

Naslov: Mikrovalno inženjerstvo i radiokomunikacije
Autor/: Miroslav Joler
Broj stranica: 252
Nakladnik: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Redak, Split
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-8246-27-2, 978-953-336-942-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.