Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Redak, Split