MINERALNE SIROVINE IZ MORA (CRNO BIJELI TISAK), Vanja Martinac

SKU: W-1487

28,00  (210,97 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sveučilišna skripta „Mineralne sirovine iz mora“ napisana su na popularan i znanstveni način sa svim potrebnim sadržajima koji su razrađeni u četiri (4) poglavlja (1. Uvod, 2. Sastav morske/oceanske vode, 3. Fizikalna svojstva morske vode i 4. Eksploatacija minerala otopljenih u morskoj vodi) s odgovarajućim podpoglavljima. Skripta pružaju mogućnost da se čitatelj na jednom mjestu i na vrlo zanimljiv način upozna s važnošću mora/oceana ne samo kao neiscrpnog izvora važnih mineralnih sirovina već i kao vrlo važnog ekosustava, a također se daju i glavne značajke morske vode vezane za njene kemijske i fizikalne karakteristike te alkalitet. U djelu se ukazuje i na sve veću ugroženost morskog ekosustava i potrebu zaštite morskih okoliša.

Cilj djela je educirati buduće generacije magistara inženjera kemijskog inženjerstva tehnološkoj procesnoj praksi i inženjerskim zahtjevima pri eksploataciji i upotrebi mineralnih sirovina iz morske/oceanske vode. Poznavanje i razumijevanje ove znanstvene discipline daje sposobnost budućim tehnolozima da se njome samostalno služe te traže optimalna rješenja kako bi razumno gospodarili bogatstvima mora/oceana uz snažan naglasak na važnost održivog i ekološki prihvatljivog iskorištavanja morskih resursi.

 

Bilješka o autoru/autorici:

Prof. dr. sc. Vanja Martinac redoviti je profesor u trajnom zvanju u Zavodu za termodinamiku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu. Od 1998. predstojnica je Zavoda za termodinamiku. Znanstveno djeluje u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa. Znanstvena aktivnost vezana je za istraživanja u oblasti dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode, te izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida. Objavila je ukupno 49 izvornih znanstvenih radova te 5 stručnih radova. Sudjelovala je s referatimna na 26 međunarodnih i 34 domaća znanstvena skupa.

Bila je voditeljica dvaju znanstvenih projekta MZOŠ-a RH. Pod njenim mentorstvom ukupno su izrađena 42 završna i/ili diplomska rada. Mentor je pri izradi i obrani jednog magistarskog rada te dvije doktorske disertacije. Održavala je nastavu iz kolegija „Kemijsko-inženjerska termodinamika“, „Mineralne sirovine mora i podmorja“ i „Magnezijev oksid iz morske vode“ na poslijediplomskom doktorskom studiju, „Termodinamika realnih procesa“ na diplomskom studiju kemijske tehnologije te „Termodinamika i termotehnika“ na stručnom studiju. Trenutačno je nositelj kolegija „Termodinamika“ i „Mineralne sirovine iz mora“ na prijediplomskom studiju kemijske tehnologije i „Termodinamika“ na prijediplomskom studiju prehrambene tehnologije. Dugi niz godina (2005.-2012.) nastavno je djelovala na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Na doktorskom studiju Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku „Primijenjene znanosti o moru“ (2006.-2015.) održavala je nastavu iz kolegija „Sirovine morskog podrijetla u kemijskoj industriji i medicini“. Koautorica je sveučilišnog udžbenika „Tehnička termodinamika“ te autorica sveučilišnog priručnika „Magnezijev oksid iz morske vode“.

Link: Snježana Dešković, voditeljica računovodstva

 

Naslov: Mineralne sirovine iz mora (crno bijeli tisak)
Autor/autorica: Vanja Martinac
Broj stranica: 406
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2023..
ISBN: 978-953-7803-18-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.