UČINCI PANDEMIJE COVID -19 NA SOCIJABILITET GRAĐANA I GRAĐANKI SPLITA, Anči Leburić, Lucija Dujić

SKU: W-1418

20,00  (150,69 kn)

Autor: Anči Leburić Lucija Dujić

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak: Baveći se učincima pandemije COVID-19, autorice se bave socijabilitetom splitskih građana i građanki u čijem kontekstu ispituju dimenzije institucionalnih usluga koje su njima pružane, te interakcijama u kojima su bili akteri/-ce, kao i ljubavnim odnosima koje se gradili i razvijali u tom analiziranom razdoblju, odnosno tijekom pandemije COVID-19. Istraživanje je realizirano na uzorku od 510 ispitanika/-ca, uglavnom zaposlenih, s vlastitim financijskim izvorima. Institucionalni okviri svodili su se na zdravstvene usluge koje su im pružane tijekom pandemije. Zanimala su ih i njihova mišljenja o različitim aspektima izvođenja nastave, posebno one on-line, rad od kuće i dr.

Grupne interakcije i ljubavni odnosi naročito su zanimljivi fenomeni čija pojavnost u doba pandemija gubi svoja ključna obilježja i orijentiranost. U projektu je korištena mješovita metodologija što još dodatno čini kompleksnim metodološki pristup i ostvarivanje ciljeva ovog empirijskog istraživanja.

 

Bilješka o autorici: ANČI LEBURIĆ, rođena 1958. u Splitu, gdje je završila os­novnu školu, pa klasičnu srednju školu (gimnaziju), te istovremeno glazbenu srednju školu „Josip Hatze“, smjer violina. Nakon studija u Zagrebu, magistrira i doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u znanstvenom polju sociologije. Radila je kao redovita profesorica u trajnom zvanju, na Katedri sociološke metodologije Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sudjelovala je aktivno u osnivanju i izvođenju nekoliko sveučilišnih, te posebno doktorskih i postdiplomskih studija u zemlji i u inozemstvu. Kontinuirano izvodi nastavu na sveučilištima od 90-ih godina 20. st. i to uglavnom metodološke i istraživačke kolegije, kao i sociološke predmete na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Osim na sociološkim studijima, bila je stalna suradnica i na nizu drugih, kao npr. na studiju arhi­tekture, etnomuzikologije, prava, medicine, dentalne medicine, geodezije, lingvistike itd.

Istražuje i objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, sociologije medija, sociologije politike, sociologije mladih, sociologije zabave, sociologije slobodnog vremena, sociologije roda, sociologije žena, sociologije grada, sociologije jezika, sociolingvistike, sociologije religije, sociologije poduzetništva, socijalne ekologije, sociologije okoliša, sociologije obrazovanja, sociologije djece, sociologije dizajna, sociologije glazbe, sociologije umjetnosti i dr.

Suautorica je više od dvadesetak knjiga objavljenih u biblioteci Istraživačke studije, čija je i urednica (izdavač Redak iz Splita). Objavljivala je i u biblioteci Suvremena istraživanja (izdavač Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu). Deset knjiga publicirala je kod drugih izdavača kao suautorica. Utemeljuje Metodološku biblioteku kod splitskoga izdavača Redak, te kao urednica u ediciji Metodološke teme objavljuje od 2011.

Redovito publicira znanstvene tekstove u domaćim i među-narodnim časopisima i zbornicima, često recenzira i evaluira istraživačke radove, programe i projekte, a trenutačno vodi i/ili sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, urbane, medijske, medicinske, socijalno-ekološke i dr. teme. Na Sveučilištu u Zadru 2016. god. dobiva zahvalnicu za „doprinos razvoju Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru povodom četrdesete obljetnice osnutka“. Odabrana je među brojnim svjetskim znanstvenicima i uvrštena na IBC listu (International Biographical Centre, Cambridge, England) kao jedna od TOP 100 PROFESSIONALS 2010 na svijetu.

Članica je nekoliko stručnih asocijacija (socioloških, politoloških i evaluatorskih).

E-mail:  Anci Leburić

Facebook / LinkedIn:anci-leburic

Skype: anci.leburic

Link: www.ancileburic.com

Lucija Dujić rođena 1998. u Vodicama gdje završava osnovnu školu, te jezični smjer Gimnazije Antuna Vrančića u Šibeniku. Redovni preddiplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu upisuje 2018., gdje završava i diplomski studij. Paralelno sa studijem pohađala je tečajeve engleskog (C2 razina) i njemačkog (B1 razina) jezika, te odrađivala stručnu praksu u udrugama „Zdravi grad“ i „Mi“.

 

Naslov: Učinci pandemije COVID -19 na socijabilitet građana i građanki Splita: dimenzije institucionalnih usluga, grupnih interakcija i ljubavnih odnosa
Autorica: Anči Leburić, Lucija Dujić
Broj stranica: 120
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-336-918-1
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.