TEHNIČKA TERMODINAMIKA, N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac

TEHNIČKA TERMODINAMIKA, N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac

SKU: W-0418

13,27  (99,98 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

U knjizi su u osam poglavlja s odgovarajućim podpoglavljima izneseni i razrađeni osnovni pojmovi i zakoni termodinamike: promjene stanja idealnih i realnih plinova, kružni procesi za dobivanje rada i njihova primjena, radna sposobnost medija, tehnički rad i entalpija, kao i odabrani nepovrativi procesi. Obrađene su osnovne teorije strujanja plinova i para, kao i procesi hlađenja i ukapljivanja s opisom uređaja. Shematski prikazi uređaja i skice procesa u odgovarajućim toplinskim dijagramima omogućavaju njihovo lakše i potpunije razu¬mijevanje. Uz teorijsku razradu, dani su i matematički izvodi u obimu primjerenom studentima kemijsko-tehnološkog profila. Teorijska izlaganja popraćena su nizom riješenih numeričkih primjera koji ilustriraju primjenu iznesenih relacija, čime se omogućava lakše savladavanje gradiva i obrada konkretnih termodinamičkih problema na znanstvenim postavkama.

Bilješka o autorima:

Nedjeljka Petric redoviti je profesor u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. Tijekom svog radnog vijeka na Kemijsko-tehnološkom fakultetu bila je prodekanica za znanstveno-nastavnu problematiku (1978. do 1983.), a od 1983. do 1987. dekanica KTF-a u Splitu. Utemeljiteljica je i dugogodišnja predstojnica Zavoda za termodinamiku. Predavala je kolegije: „Tehnička termodinamika“ i „Termodinamika realnih sustava“ na dodiplomskom sveučilišnom studiju, „Termodinamika“ na stručnom dodiplomskom studiju te poslijediplomskom studiju „Kemijsko-inženjersku termodinamiku“. Bila je koordinator, odnosno glavni istraživač sljedećih istraživačkih zadataka (projekata): „Ispitivanje mogućnosti korištenja mineralnih sirovina (magnezija) iz morske vode“, „Dobivanje različitih soli iz morske vode“ i „Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida“. Primjenom termodinamičke i matematičke teorije te kvantne teorije dr. sc. N. Petric proširila je mogućnost primjene navedenih metoda i na druga istraživačka područja, u prvom redu na sustav čovjek (osoba)-društvo. Objavila je 67 znanstvenih radova, 9 stručnih radova i elaborata te autorske knjige „Duhovnost i znanost“, „Nebeski doživljaji“ i „Najdraži doživljaji“ u izdanju Matice Hrvatske Split te „Zapisi o najvažnijem“ u izdanju Matice Hrvatske Vis. Za osobite zasluge u znanosti studenoga 1999. uručeno joj je Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, kojim ju je povodom Dana državnosti odlikovao Predsjednik Republike Hrvatske. Godine 2008. „People’s International University“ Incorporated in Europe and in the United States of America with Rojal Charter proglasio ju je – Profesorom Emeritusom kemijske znanosti (Emeritus Professor of Chemical Science). U mirovini je od 1998. godine.

Ivo Vojnović redoviti je profesor u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. Tijekom svog radnog vijeka na Fakultetu obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za kemijsko inženjerstvo te prodekana (1976. do 1978.) i dekana Fakulteta (1978. do 1980.) te (1989.-1991.). Predavao je kolegije: „Osnovi kemijskog inženjerstva“, „Termodinamika“, „Kemijsko računanje“, „Bilanca tvari i energije“ te „Reakcijsko inženjerstvo“ na dodiplomskom sveučilišnom studiju te „Reaktori“ i „Bilancu tvari i energije“ na stručnom dodiplomskom studiju. Znanstvenim radom obuhvaćena su ispitivanja vezana uz procese prijenosa tvari i energije u reaktorima s miješanjem. Rezultati istraživanja objavljeni su u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i na kongresima vezanim za područje kemijskog inženjerstva. U mirovini je od 1996. godine.

Prof. dr. sc. Vanja Martinac redoviti je profesor u trajnom zvanju u Zavodu za termodinamiku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu. Od 1998. predstojnica je Zavoda za termodinamiku. Nositelj je kolegija „Kemijsko-inženjerska termodinamika“ i „Magnezijev oksid iz morske vode“ na poslijediplomskom doktorskom studiju; „Termodinamika“ i „Mineralne sirovine iz mora“ na preddiplomskom studij kemijske tehnologije; „Termodinamika realnih procesa“ na diplomskom studiju kemijske tehnologije; „Termodinamika i termotehnika“ na stručnom studiju kemijske tehnologije i na preddiplomskom stručnom studiju zaštita i oporaba materijala te „Termodinamika“ na preddiplomskom studiju prehrambene tehnologije. Dugi niz godina (2005.-2012.) nastavno je djelovala na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu kao nositeljica kolegija „Termodinamika i termotehnika“. Znanstveno djeluje u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa. Bila je voditeljica dvaju znanstvenih projekata MZOŠ-a RH, pod zajedničkim nazivom „Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida“. Znanstvena aktivnost vezana je za istraživanja u oblasti dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode te izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida. Objavila je 43 izvorna znanstvena rada, 5 stručnih radova te sveučilišni priručnik „Magnezijev oksid iz morske vode“.

Ključne riječi: termodinamika, kružni procesi, procesi hlađenja, promjene stanja, idealni plinovi, realni plinovi, vodena para

Naslov: Tehnička termodinamika
Autori: Nedjeljka Petric, Ivo Vojnović, Vanja Martinac
Broj stranica: 394
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-7803-05-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.