ŠKOLSKI MENADŽMENT I LIDERSTVO: ULOGA RAVNATELJA U HRV. ŠKOLSTVU

ŠKOLSKI MENADŽMENT I LIDERSTVO: ULOGA RAVNATELJA U HRV. ŠKOLSTVU

SKU: WEKM-130005

17,12  (128,99 kn)

Autor: Željko Burcar

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Problem kojim se autor bavi predmet je pedagogije ali i ekonomske znanosti, što ga čini vrlo složenim. Činjenica da je općenito mali broj radova o menadžmentu i liderstvu u odgoju i obrazovanju upravo autora koji se bave, a posebno je malo radova u kojima se razmatra uloga ravnatelja s obzirom na razumijevanje menadžmenta i liderstva, upućuje na zaključak da je dobro što se ta praznina popunjava čemu pridonosi ovaj tekst. U uvjetima mogućeg razvoja određenog kriterijima kompetitivnosti, konkurentske prednosti, kreativnosti, invencije, akumulacije inovacijskih resursa koji oblikuju različitost u efektivnosti i efikasnosti školskih organizacija i sustava, autor s pravom otvara pitanje razlika ali i komplementarnosti pa i kumulativnosti funkcija i zadaća ravnatelja kao menadžera i lidera obrazovnih institucija kao elementa re-konstrukcije školskog sustava.

Bilješka o autoru/autorici:

Željko Burcar rođen je u Zagrebu 15.8.1961. godine. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, 1985. godine, a nagrađen je i nagradom Rektora Sveučilišta. Magistarski rad obranio je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1999. godine i stekao zvanje magistra znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski stupanj doktora znanosti, područja društvenih znanosti, polja pedagogija iz grane školska pedagogija. Bio je učitelj, nastavnik, predavač i ravnatelj u sustavu odgoja obrazovanja. Izdao je više desetaka znanstvenih i stručnih radova i osam knjiga. Bavi se savjetovanjem u području edukacije u poduzetništvu i upravljanjem znanjem.

Ključne riječi:
Menadžment, liderstvo, ravnatelj, obrazovni sustav, osnovna i srednja škola, rukovođenje, vođenje, upravljanje, uloge ravnatelja, poslovi ravnatelja.

E-mail: Željko Burcar

Naslov: Školski menadžment i liderstvo: Uloga ravnatelja u hrvatskom školstvu
Autor: Željko Burcar
Broj stranica: 240
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-049-2
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.