REVIZIJA: mehanizam nadzora i povjerenja, Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Mario Filipović

REVIZIJA: mehanizam nadzora i povjerenja, Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Mario Filipović

SKU: W-0725

39,68  (298,97 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Knjiga „Revizija: mehanizam nadzora i povjerenja“ sastoji se od pet dijelova. Prvi se dio bavi nadzorom, povjerenjem i vrstama revizije. Ostali dijelovi knjige fokusirani su na pojavne oblike revizijske profesije. Tako se drugi dio bavi internom, treći državnom, a četvrti eksternom revizijom. Peti je dio posvećen forenzičnoj reviziji koja sve više, zbog brojnih korporativnih skandala u svijetu i Hrvatskoj, dobiva na značenju. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima. Jednako tako, knjiga je – osim akademskoj zajednici – namijenjena i onima koji se bave revizijom te ostalima koji žele više znati o bilo kojoj vrsti revizije. Nešto detaljnije obrađena je eksterna revizija. Treba posebno istaknuti kako je – uz ostale vrste revizije – prezentirana i forenzična revizija, čime se željelo dati skroman doprinos još skromnijoj literaturi iz toga segmenta revizijske profesije u Hrvatskoj.

Bilješka o autorima:

Izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti. Na toj sastavnici Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: „Revizija“, „Računovodstvo proračunskog i neprofitnog sektora“ i „Platni promet“ te jedan od nositelja kolegija „Forenzika u bankarstvu i osiguranju“. Osim toga, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu jedan je od nositelja kolegija „Računovodstvo financijskih institucija“, a na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: „Revizija“, „Posebne revizije“ i „Računovodstvo banaka“.

Obavljao je brojne poslove i dužnosti, kao što su: financijski direktor, direktor poduzeća, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine za materijalno-financijske poslove, direktor direkcije računovodstvenih, plansko-analitičkih i informatičkih poslova u banci, član uprave banke, predsjednik uprave banke … Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Ovlašteni je revizor i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije. Predavao je u okviru više programa edukacije koji se odnose na certificiranje članova nadzornih i upravnih odbora te stjecanje zvanja „ovlašteni računovođa“ i „ovlašteni računovodstveni forenzičar“. Bio je, u 2016., član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske.

Autor je knjige „Revizija“, koautor knjige „Platni promet“ te autor odnosno koautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

Doc. dr. sc. Marijana Bartulović zaposlena je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Nositeljica je kolegija: „Interna kontrola i revizija“, „Forenzično računovodstvo I“ „Forenzično računovodstvo II“ i „Korporativne prijevare: sprječavanje i otkrivanje“. Osim toga, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Revizija“ i „Korporacijsko izvještavanje“. Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositeljica je kolegija „Financijska analiza“ i „Menadžersko računovodstvo“.

Obnašala je dužnost v.d. pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Na tom je visokom učilištu trenutačno pomoćnica pročelnika za poslovanje i voditeljica modula „Financijsko-računovodstvena forenzika“. Kao autorica odnosno koautorica objavila je više od 20 znanstvenih i stručnih radova.

Mario Filipović, univ. spec. oec., završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“. Polaznik je, na tom fakultetu, poslijediplomskog doktorskog studija „Management“. Objavio je u koautorstvu knjigu „Platni promet“ i tri znanstvena rada u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa, odnosno međunarodno priznatom časopisu i publikaciji.

Zaposlen je, kao ovlašteni revizor, u revizorskom društvu Fimar d.o.o. Split. Sudjeluje, kao vanjski stručni suradnik, u izvođenju seminarske nastave na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi: Revizija, nadzor, povjerenje, interna revizija, državna revizija, eksterna revizija, forenzična revizija

E-mail: Ivica Filipović

Naslov: REVIZIJA: mehanizam nadzora i povjerenja
Autori: Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Mario Filipović
Broj stranica: 332
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-336-458-2
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.