OSNOVE PREVENCIJE KARIJESA I PARODONTNIH BOLESTI

OSNOVE PREVENCIJE KARIJESA I PARODONTNIH BOLESTI

SKU: WMED-130005

13,27  (99,98 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Ova knjiga je osmišljena prema nastavnim tekstovima i materiji koja se obrađuje u sklopu kolegija: karijesologija, oralna higijena, parodontologija i preventivna dentalna medicina. U osnovi obrađuje područje primarne prevencije i daje osnovni uvid u prevenciju karijesa i parodontnih bolesti.Također zadire i u područje sekundarne prevencije obradom terapije početne karijesne lezije, minimalno invazivnih tehnika te pečatnih ispuna, što je u ovakvoj vrsti gradiva teško izostaviti. Prikladna je za studente studija dentalne medicine te za sve one koji se bave prevencijom u dentalnoj medicini.

Bilješka o autorima:

Andrija Bošnjak diplomirao je, magistrirao te doktorirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu (Hrvatska), gdje je i radio od 1998. do 2008. godine. Specijalistički ispit iz parodontologije položio je 2004. godine. Objavio je preko 90 radova, od toga 15 njih s CC i SCI prepoznatljivošću. Sudjelovao je na brojnim kongresima i tečajevima trajne edukacije, prije svega kao voditelj radnih tečajeva s područja oralne higijene, parodontologije, parodontalne kirurgije i implantologije. Višestruki je mentor diplomskih i magistarskih radova te disertacija. Od 2007. godine vlasnik je privatne tvrtke specijalizirane za pružanje usluga s područja parodontologije i implantologije. Aktivan je u nastavi kao naslovni izvanredni profesor Parodontologije na Studiju Dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci (od 2009. godine), naslovni izvanredni profesor Parodontologije na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Splitu (od 2011. godine) te voditelj predmeta s područja dentalne implantologije na Poslijediplomskom doktorskom studiju Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2008. godine).

Alen Braut rođen je 21. srpnja 1973. u Rijeci. Diplomirao 1996. na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Zaposlen je od 1997. godine na Katedri za bolesti zuba, Studija stomatologije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, od siječnja 2007. i na Odjelu za bolesti zuba, Stomatološke Poliklinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od studenog 2007. zaposlen je Odjelu za bolesti zuba, Klinike za stomatologiju KBC Rijeka. Poslijediplomski studij iz Biomedicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisao je 1997., a u srpnju 2001. god. obranio je magistarski rad pod naslovom “Progresija bakterijske infekcije iz korijenskog kanala u okolna tkiva na modelu psećih zuba”. Na usavršavanju je od 2000. do 2003. godine na University of Connecticut Health Center, CT, USA. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Regeneracijska sposobnost stanica postnatalne zubne pulpe u miša” obranio je 2006. godine. Specijalistički ispit iz Dentalne patologije i endodoncije položio je 2006. godine. Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Voditelj je kolegija Karijesologija, Elektroodontometrija i Izumi koji su unaprijedili stomatologiju, a sudjeluje u nastavi na kolegijima: restorativna stomatologija i endodoncija. Aktivno  sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima te tečajevima stručnog usavršavanja. Član je Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog endodontskog društva.

Irena Glažar rođena je 08. rujna 1973. u Rijeci. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 2000. godine zaposlena je na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Godine 2007. zaposlena je na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Odjelu za oralnu medicinu.
Poslijediplomski studij iz dentalne medicine upisuje na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a završava ga 2005. godine obranom magistarskog rada „Osjetljivost roda Candida prema protugljivičnim lijekovima u bolesnika s oralnom kandidijazom”. Godine 2010. na Medicinskom fakultetu u Rijeci brani doktorski rad naziva “Procjena oralnog zdravlja štićenika ustanova za njegu starijih osoba”.
Specijalizaciju iz oralne patologije započela je 2003. godine, a specijalistički ispit položila je 2007. godine.
Godine 2011. godine izabrana je u zvanje docenta na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju.
Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima.

Sandra Hrvatin rođena je 08. lipnja 1984. god. u Rijeci. Osnovnu školu te Srednju talijansku gimnaziju završila je u Rijeci. Studij Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisala je 2004.god i diplomirala 2009.god. Nakon obavljenog pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci, u trajanju od godinu dana, 2010.god zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Rijeci kao asistent na katedri za Dječju stomatologiju i ortodonciju. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina“ na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 2012.god. započinje specijalizaciju iz Dječje i preventivne stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, gdje upisuje i poslijediplomski specijalistički studij.

Miranda Muhvić Urek rođena je 09. rujna 1972. u Rijeci. Diplomirala je 1997. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a od te iste godine zaposlena je na Katedri za stomatološku protetiku, Studija stomatologije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a 2007. godine prelazi na Katedru za oralnu medicinu i parodontologiju pri istom fakultetu. Od 2007. zaposlena je i na Odjelu za oralnu medicinu Stomatološke Poliklinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao specijalist oralni patolog. Od studenog 2007. zaposlena je na Odjelu za oralnu medicinu, Klinike za stomatologiju KBC Rijeka. Poslijediplomski studij iz biomedicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisala je 1997., a 2002 god. obranila je magistarski rad pod naslovom „Utjecaj x-zračenja na submandibularnu žlijezdu u miševa“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Etiopatogeneza kronične boli žvačnih mišića u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem“ obranila je u 2008. godine. Godine 2009. izabrana je u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz oralne patologije započela je 2003. godine, a specijalistički ispit je položila je u srpnju 2007. godine. Sudjeluje u nastavi na kolegijima: Oralna medicina, Opća klinička dentalna medicina, Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje i Rizični pacijenti u ordinaciji dentalne medicine. Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima.

Jelena Prpić rođena je 21. siječnja 1977. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu školu. Pohađala je Gimnaziju Andrije Mohorovičića, a maturirala je u Sjedinjenim američkim državama 1995. godine. Iste godine upisala je Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je diplomirala 2001. godine kao najbolji student završne godine studija. Dobitnica je Rektorove nagrade i Signalove nagrade za najbolji studentski rad. Od 2001. godine zaposlena je na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci, prvo u svojstvu znanstvenog novaka, a potom asistenta i višeg asistenta. Od 2001. do 2007. godine radila je na Katedri za bolesti zuba, dok je od 2007. zaposlena na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju; od 2010. godine radi i na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci, ambulanta za parodontologiju. Od 2010. do 2013. godine obavlja specijalizaciju iz parodontologije. Magistarski rad pod naslovom „Analiza odlaganja osteoida u prvoj fazi cijeljenja kroničnog apeksnog parodontitisa u pasa“ obranila je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, a doktorski rad pod naslovom „Bolesti usne šupljine: prevalencija i povezanost s koronarnom bolesti srca“ 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Sudjeluje u nastavi kolegija Propedeutika i dijagnostika u dentalnoj medicini, Gerontostomatologija i Parodontologija. Suradnica je na projektu “Biološki učinci stomatoloških materijala” financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Ivana Šćiran rođena je u Rijeci 29. rujna 1983 godine. Završila je srednju Medicinsku školu 2002. godine, a iste godine upisuje Studij stomatologije pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je i diplomirala 2008.godine. Od 2010. godine zaposlena je na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju (kolegij Parodontologija) Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sudjeluje u nastavi predmeta  Propedeutika i dijagnostika u dentalnoj medicini, a sudjelovala je u nastavi Protetike dentalne medicine te Morfologija zuba s dentalnom antropologijom.

Bilješka o urednicima:

Danko Bakarčić rođen je 04. listopada 1971. u Rijeci. Diplomirao je 1997. na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a od te iste godine zaposlen je na Katedri za Kliničku pedodonciju (kolegij Pedodoncija), Studija stomatologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2005. zaposlen je i na Odjelu za pedodonciju i osobe s posebnim potrebama Stomatološke Poliklinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje do 2007. obnaša i funkciju ravnatelja. Od studenog 2007. zaposlen je Odjelu za dječju stomatologiju i osobe s posebnim potrebama, Klinike za stomatologiju KBC Rijeka gdje obnaša i funkciju pročelnika.

Poslijediplomski studij iz biomedicine pri Medicinskom fakultetu
Sveučilište u Rijeci upisao je 1997., a u rujnu 2002 god. obranio je magistarski rad pod naslovom “Zdravstveno stanje usta i zubi u djece s poteškoćama u razvoju”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Učinkovitost žvakanja u djece s cerebralnom paralizom” obranio je u travnju 2007. godine.
Godine 2009. izabran je u zvanje docenta Medicinskom fakultetu u Rijeci. Specijalizaciju iz pedodoncije započeo je 2001. godine, a specijalistički ispit je položio je u lipnju 2004. godine. Sudjeluje u nastavi na kolegijima: Dentalna medicina dječje dobi, Preventivna dentalna medicina, Orofacijalna genetika, Uvod u stomatologiju i Stomatološka propedeutika te na kolegiju Preventivna dentalna medicina Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Splitu.

Član je Hrvatske komore dentalne medicine, European Academy of Paediatric dentistry, Hrvatskog pedodontskog društva i Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju i vrši funkciju dopredsjednika Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju.
Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima.

Nataša Ivančić Jokić rođena je 01. siječnja 1972. godine u Rijeci. Završila je Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u zdravstvu «Mirko Lenac» u Rijeci i Studij stomatologije Medicinskog fakulteta u Rijeci, na kojem je diplomirala 1996. godine. Na Katedri za Kliničku pedodonciju (danas Katedra za dječju stomatologiju i ortodonciju) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci radi od 1997. god. gdje sudjeluje u vođenju kliničkih vježbi i seminara. Poslijediplomski studij iz Biomedicine upisuje pri Medicinskom fakultetu u Rijeci 1996., a u svibnju 2000. brani magistarski rad pod naslovom «Ozljede prednjih zuba u djece ». U listopadu 2007. obranila je disertaciju pod naslovom “Strah od stomatološkog liječenja u djece s ponovljenim ozljedama zuba”. Specijalistički ispit iz pedodoncije položila je 2005. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. U znanstveno zvanje docenta izabrana je 2008.godine.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima: Dentalna medicina dječje dobi, Preventivna dentalna medicina, Morfologija zuba s dentalnom antropologijom, Upotreba fluora u dentalnoj medicini, za i protiv. U KBC Rijeka zaposlena je na poslovima specijaliste u ordinaciji za dječju stomatologiju i osobe s posebnim potrebama. Voditelj je i suradnik u mnogim stručnim tečajevima u organizaciji Hrvatske komore dentalne medicine. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Academicusa, European Academy of Paediatric dentistry , Hrvatskog pedodontskog društva i Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju. Od 2008. godine pročelnica je Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju Studija dentalne medicine u Rijeci.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova, te poglavlja u udžbenicima. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Ključne riječi: prevencija, karijes, parodontne bolesti
 
Naslov: OSNOVE PREVENCIJE KARIJESA I PARODONTNIH BOLESTI
Urednici: Danko Bakarčić, Nataša Ivančić Jokić
Broj stranica: 206
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-034-8
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.