OSNOVE FINANCIJA (CRNO-BIJELI TISAK), Tonći Svilokos, Meri Šuman Tolić

OSNOVE FINANCIJA (CRNO-BIJELI TISAK), Tonći Svilokos, Meri Šuman Tolić

SKU: W-0692

33,18  (249,99 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak: 

Knjiga je organizirana tako da omogući čitatelju sagledati gotovo sve aspekte financija na osnovu čega će biti u mogućnosti povezati ih u jednu zajedničku smislenu cjelinu. Sastoji se od četiri dijela i uvodnog poglavlja. Na kraju svakog dijela nalazi se popis korištenih izvora, a na kraju knjige dan je Pojmovnik koji sadrži definiciju svih relevantnih pojmova korištenih u tekstu, popis slika i popis tablica.

Prvi dio knjige posvećen je fenomenu novca, njegovom nastanku, vrijednosti, načinu njegove kreacije danas, te povijesnom razvitku novčanih sustava. Kako je novac temelj svake ekonomske aktivnosti u tržišnim gospodarstvima neophodno je prvo ustanoviti što je to novac, razumjeti mehanizam njegovog nastanka i proces njegove evolucije kroz vrijeme jer se na tome temelji vrijednost današnjeg fiat novca. U ovom dijelu knjige sagledana su četiri aspekta njegove vrijednosti. To je aspekt vrijednosti domaćeg novca izražen u jedinicama stranog novca (devizni tečaj), aspekt vrijednosti novca koja proizlazi iz njegove kupovne moći, aspekt vremenske vrijednosti novca, te aspekt kamatne stope kao cijene novca, a koja je rezultat ravnoteže ponude i potražnje na novčanom tržištu.

Drugi dio knjige posvećen je financijskim institucijama i tržištima u kontekstu njihove uloge u okviru financijskog sustava. U tom dijelu posebno su objašnjene vrste financijskih tržišta, sudionici koji se na njima pojavljuju, te instrumenti kao predmet trgovanja na financijskim tržištima. Od sudionika koji se pojavljuju na financijskim tržištima naročita je pažnja dana funkcioniranju poslovnih banaka i središnje banke, a objašnjeno je i koja je uloga države na financijskim tržištima.

U trećem dijelu ove knjige fokus je usmjeren na analitički dio financija što uključuje analizu financijskih izvještaja te izračun i tumačenje financijskih pokazatelja. Ovaj dio napisan je tako da se cijelo vrijeme teoretski koncepti financijske analize demonstriraju na konkretnom primjeru financijske analize poduzeća. Najprije su objašnjeni osnovni financijski izvještaji, prikazana je horizontalna, vertikalna i trend analiza tih izvještaja, a potom su dane i objašnjene formule koje su korištene za izračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i vrednovanja investiranja.

Četvrti dio posvećen je javnim financijama. U tom dijelu govori se što su to javne financije, koja je uloga javnog sektora te koje ekonomske funkcije ima javni sektor. U dijelu koji obrađuje instrumente javnih financija objašnjeno je na koji način se prikupljaju javni prihodi te na koji način se realiziraju javni rashodi. Uz navedeno u četvrtom dijelu knjige objašnjava se što je to javni dug i državni proračun s osvrtom na hrvatski primjer.

Bilješka o autorima: 

Doc.dr.sc. Tonći Svilokos rođen je 1976. u Dubrovniku gdje završava prirodoslovno matematičku gimnaziju. Diplomira na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu 2000. godine, a na istoj instituciji stječe i magisterij znanosti 2005. godine. Svoju doktorsku disertaciju obranio je na Sveučilištu u Mostaru 2010. godine na temu „Razvitak financijskih tržišta Hrvatske i drugih zemalja u regiji i njihova integracija u financijski sustav EU“. U zvanje docenta izabran je u prosincu 2012. godine. Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku već niz godina sudjeluje u izvođenju nastave, prvo u ulozi asistenta, a danas u ulozi nositelja više kolegija iz područja financija („Osnove financija“, „Monetarna ekonomija“, „Bankarstvo“, i „Međunarodni financijski menadžment“).

Doc.dr.sc. Meri Šuman Tolić rođena je u Metkoviću 1975. godine. Osnovnu školu, osnovnu glazbenu školu i opću gimnaziju završava u Pločama. Diplomirala je 1999. na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu – smjer turizam. Magistrirala 2005. na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu” obranivši magistarski rad pod nazivom „Utjecaj fiskalne politike na razvoj turističke ponude-primjer turističke destinacije Dubrovnik”. Doktorirala 2014. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju “Ekonomija i poslovna ekonomija”, obranivši doktorsku disertaciju naslova „Fiskalna decentralizacija u funkciji ostvarivanja nacionalnih razvojnih ciljeva“. Trenutačno izvodi predavanja i vježbe na kolegijima Osnove financija, Javne financije, Financijske institucije i tržišta, Međunarodne financije, Porezni sustav RH i Budžetiranje kapitala na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Ključne riječi: Financijski sustav, Financijske institucije i tržišta, Financijska analiza, Javne financije

E-mail:  Tonći Svilokos

Naslov: Osnove financija
Autor: Tonći Svilokos, Meri Šuman Tolić
Broj stranica: 376
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-336-441-4
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.