NEOVISNOST SREDIŠNJE BANKE I MONETARNA STABILNOST, Damir Piplica

NEOVISNOST SREDIŠNJE BANKE I MONETARNA STABILNOST, Damir Piplica

SKU: WEKM-130004

25,88  (194,99 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Autor je najprije opisao razvoj ideje o neovisnosti središnje banke te naznačio problem, ciljeve i metode svog istraživanja, a potom je analizirao načine institucionalnog ostvarivanja monetarne stabilnosti te dao detaljan prikaz teorijskih doprinosa i rezultata empirijskih istraživanja vezanih uz ulogu središnje banke i njezin utjecaj na monetarnu stabilnost. Korištenjem prezentiranog koncepta i analitičkog instrumentarija za mjerenje legalne i stvarne neovisnosti središnje banke, dr.sc. Damir Piplica je potom prikazao tijek reforme središnjeg bankarstva u tranzicijskim zemljama te neovisnost njihovih središnjih banaka i s njima vezanu monetarnu stabilnost u različitim fazama tranzicije. Nadalje, autor je posebno opisao tijek reforme središnjeg bankarstva u Hrvatskoj, podijelivši ga na nekoliko karakterističnih faza, koje detaljno analizira. U posljednjem dijelu knjige, autor je sistematizirao rezultate svojih analiza i istaknuo ključne zaključke vezane uz ulogu središnje banke do danas, s projekcijom njezine uloge u budućnosti, naglašavajući važnost monetarne stabilnosti.

Bilješka o autoru:

Dr.sc. Damir Piplica je rođen 04. lipnja 1960. god. u Splitu, oženjen je i otac dvoje djece. U rodnom gradu je ujedno završio osnovnu i srednju školu, Ekonomski fakultet, poslijediplomski znanstveni studij te obranio doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Diplomirao je 1983.god. na temu uvozne zavisnosti bivše SFRJ primjenom input-output modela, magistrirao je 2001. god. istražujući probleme hrvatskog financijskog sustava, a doktorirao 2009. god. s temom nezavisnosti središnje banke. Autor je gotovo tri desetljeća zaposlen u MUP-u RH pri čemu je imao prilike obavljati vrlo složena istraživanja koja se odnose na nezakonite transakcije hrvatskih poduzeća, a koja su povezana s različitim oblicima njihovih akvizicija, pretvorbe i privatizacije, trgovine vrijednosnim papirima i dr. Nerijetko je ustvrdio da su praktična iskustva vrlo često bila ispred pravilne implementacije novih zakonskih rješenja temeljena na dostignutim spoznajama razvijenih zapadnih zemalja i njihovih postavljenih standarda kojima težimo. Krivudavost gospodarskih tijekova je vrlo usko povezana upravo s neučinkovitošću financijskog sustava kao i nezakonitošću. Tijekom svog profesionalnog rada dr.sc. Damir Piplica je sudjelovao na više stručnih seminara i znanstvenih skupova na temu financijskih istraga, sprječavanja pranja novca, pretvorbe društvenih poduzeća kao i njihove privatizacije, nezakonitosti u financijskim transakcijama i sl. Također je objavio i više radova na međunarodnim znanstvenim konferencijama kao i znanstvenim časopisima. Predavač je kolegija „Međunarodna ekonomija“ u organizaciji Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi: Neovisnost središnje banke, monetarna stabilnost

E-mail: Damir Piplica

Naslov: Neovisnost središnje banke i monetarna stabilnost
Autor: Damir Piplica
Broj stranica: 304
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-039-3
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.