MEDICINSKA BIOLOGIJA (DRUGO IZDANJE), Nina Pereza, Saša Ostojić

SKU: W-1544

25,80  (194,39 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Metodički priručnik s problemskim zadacima iz obaveznog kolegija Medicinska biologija namijenjen je studentima prve godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Kolegij je podijeljen na tri cjeline, uključujući staničnu biologiju, molekularnu (funkcionalnu) biologiju te biologiju i genetiku razvoja. Kolegij je organiziran u obliku multimedijalnih predavanja, seminara i vježbi, koji se kroz tjedne u semestru precizno nadopunjuju u međusobno povezanim manjim tematskim cjelinama prema postojećem izvedbenom nastavnom planu i programu. Seminari i vježbe provode se kroz metode aktivnog učenja, posebice problemski orijentiranog učenja uz poticanje i razvijanje otvorenog, istraživačkog i kritičkog razmišljanja i komunikacijskih vještina. Na taj se metodički način olakšava strukturirano usvajanje znanja i vještina o suvremenoj biološkoj znanosti temeljenoj na dokazima kroz problemske zadatke koji omogućavaju:

– ponavljanje osnovnih pojmova nakon održanog teorijskog dijela gradiva određene nastavne jedinice na predavanjima i seminarima

– povezivanje pojmova i primjenu teorijskog dijela gradiva određene nastavne jedinice na predavanjima, seminarima i vježbama

– prepoznavanje i snalaženje na mikroskopskim preparatima na vježbama

S ciljem vertikalne usklađenosti s potrebama struke, ovaj metodički priručnik ostvaruje model ranog uključivanja medicinskih sadržaja u temeljna znanja, primjenom primjera bolesti i patoloških stanja iz naše medicinske prakse. Na taj se način studentima već od prve godine studija približavaju stvarni razlozi učenja temeljnih predmeta poput Medicinske biologije. Dio programa razvijenih unutar ovog metodičkog priručnika uključuje stoga i doprinos suradnika s katedri Kliničkog bolničkog centra u Rijeci, upravo zbog bolje i svrhovitije vertikalne integracije temeljnih i kliničkih znanja i vještina. Navedenim pristupom želimo pobuditi interes u studenata uz poticanje na samostalni rad, dubinsko i analitičko studiranje predviđenih tema te na učenje s razumijevanjem uz bolju komunikaciju tijekom nastave.

 

Bilješka o autorima:

Nina Pereza je izvanredna profesorica na Katedri za Medicinsku biologiju i genetiku te voditeljica Centra za genetičku edukaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada za nastavnu izvrsnost, kao i Diplome i Zahvalnice Hrvatskoga liječničkog zbora, Državne nagrade za znanost te Nagrade za najbolju mladu znanstvenicu Medicinskog fakulteta u Rijeci za temeljne medicinske znanosti. Autorica je i koautorica brojnih znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima s relevantnom indeksacijom te urednica i autorica deset nastavnih priručnika. Nadalje, njezin dugogodišnji rad temelji se i na popularizaciji znanosti, ponajviše kroz edukaciju studenata održavanjem radionica i pisanjem priručnika. Obnaša ulogu Pomoćne urednice za Studentsku sekciju u znanstveno-stručnom časopisu Medicina Fluminensis. Voditeljica je i suradnica na brojnim kolegijima u okviru prijediplomskog, diplomskog, integriranog, doktorskog i specijalističkog studija pri Medicinskom fakultetu i na Studiju Logopedije Sveučilišta u Rijeci. Naposljetku, profesorica je voditeljica Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci te voditeljica temeljnog institucijskog programa cjeloživotnog obrazovanja za usavršavanje nastavnika u području metodologije medicinske edukacije.

Saša Ostojić redovni je profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Katedri za Medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Školovao se u više domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih ustanova. Njegov dugogodišnji rad na popularizaciji znanstvenih spoznaja i inovativnom razmišljanju u poučavanju, prepoznat je i dodjelom najviših državnih priznanja. Dobitnik je ‘Državne nagrade za znanost’ u kategoriji ‘Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti’, Državne nagrade ‘Ivan Filipović’ za iznimne dosege u odgojno-obrazovnom radu u visokoškolskim ustanovama, ‘Godišnje nagrade Grada Rijeke’ za izniman doprinos spoznaji, promociji, popularizaciji i unapređenju biomedicinskih znanosti, kao i ‘Nagrade Ladislav Rakovac’ Hrvatskoga liječničkog zbora. Bio je Prodekan Medicinskog fakulteta za razvojne programe i Studij sanitarno inženjerstva u dva mandata. Glavni je urednik u znanstveno-stručnom časopisu Medicina Fluminensis. Kao Sveučilišni nastavnik, voditeljem je i suradnikom na brojnim kolegijima u okviru prijediplomskog, diplomskog, integriranog, doktorskog i specijalističkog studija, pri Medicinskom fakultetu i Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Ko-autorom je više Sveučilišnih udžbenika i Priručnika.

E-mail: Kontakt autora

 

Naslov: Medicinska biologija (drugo izdanje)
Autor/autorica: Nina Pereza, Saša Ostojić
Broj stranica: 144
Nakladnik: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Godina izdanja: 2024..
ISBN: 978-953-8341-28-1
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.