LJUDSKI ČIMBENIK U PROMETU  (TISAK U BOJI), Eduard Missoni

LJUDSKI ČIMBENIK U PROMETU (TISAK U BOJI), Eduard Missoni

SKU: W-0631

23,89  (180,00 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak: 

Nakon pročitanog djela, čitatelj će moći definirati osnovne pojmove o ulozi ljudskog čimbenika u prometu, opisati značajke: cestovnog, gradskog, zračnog, vodnog, poštanskog, željezničkog i telekomunikacijskog, tj. svih vidova prometa na zdravlje čovjeka. Nabrojati prednosti i nedostatke svakog vida, posebno opisati značajke čovjeka, kao najvažnijeg sudionika u svim vidovima prometnih mreža, te njegov međuodnos sa različitim pristupnim tehnologijama. 

Procijeniti značaj pojedinog modela u rješavanju određenog izazova (problema) (npr. buke, emisija plinova, elektro-magnetsko zračenje, generiranih prometom), te riješiti postavljeni problem glede: umora, konzumacije alkoholnih pića, droga, lijekova te akutnih i kroničnih bolesti.

Identificirati, nabrojiti i analizirati različite vrste mehanizama teškog i smrtonosnog ozljeđivanja, prema različitim kriterijima, te načine pristupa problemu.

Objasniti prednosti i nedostatke pravovremene edukacije odgovarajućeg nivoa, prijenosa informacija o pojedinim: psihičkim, psihološkim te somatskim funkcijama sudionika u prometu. 

Izgraditi mehanizme za osiguravanje kvalitetnih i odgovarajućih preventivnih aktivnosti, kao i utjecaj osposobljavanja sudionika u prometu, na smanjenje broja prometnih nesreća, te identifikaciju opasnosti te procjene rizika kod nastanka prometnih nesreća. Identificirati strukturu i način pristupa, prometnoj problematici, po dobi i spolu kod različitih sudionika, te utjecaj vrijednosti pojedinih multidisciplinarnih parametra, te poticanje suradnje znanstvenika iz drugih područja, za kvalitetnije i sigurnije dizajniranje ponašanja u prometu. 

Donositi zaključke temeljene na analizi utjecaja prometa na čovjeka i okoliš, te odabrati: stručna, znanstvena, rješenja prilikom sudsko-medicinskog vještačenja.

Bilješka o autoru: 

Prof. dr. sc. Eduard Missoni, dr. med., rođen je 14. 05. 1957. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 

1975. upisao je, a 1980. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te 1982. god. položio stručni ispit. 

Jednogodišnji liječnički staž obavio je u DZ Zaprešić. Nakon toga radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (DZ “Novi Zagreb”, DZ “MUP-a” Hrvatske, te DZ “Laško”- Republika Slovenija).

U kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” Zagreb, započeo je raditi 1986. na Klinici za Kirurgiju, gdje je izabran u suradničko zvanje asistenta. 

Specijalizaciju iz Radioterapije – Onkologije započeo je 1989. Specijalistički ispit polaže 1993. god, kao i poslijediplomski studij iz Onkologije.

Od 1994. predaje na Fakultetu prometnih znanosti i Tehničkom veleučilištu Zagreb, Prometni odjel, kolegije: Prometna medicina, Zrakoplovna medicina, te Zrakoplovna Fiziologija i Psihologija.

Na Medicinskom fakultetu, u Zagrebu, 1996. stekao je akademski stupanj Magistra znanosti, obranivši magistarski rad: „Parametri imunoreaktivnosti u bolesnica s fibrocističnom mastopatijom“. 

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine obranio je doktorsku disertaciju “Prevencije ozljeda biciklista” i stekao akademski stupanj DOKTOR MEDICINSKIH ZNANOSTI IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA.

Sudjelovao je aktivno na mnogim međunarodnim kongresima i tečajevima, napisao je desetak knjiga, preko100-ak znanstvenih i stručnih radova. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je preko 150 završnih i/ili diplomskih radova. 

Sudjeluje u realizaciji desetak stručno/znanstvenih projekata. Godine 2005. ispunjava uvjete za izbor u zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, javno zdravstvo – zdravstvena zaštita.

2006. te 2011.g ide na Znanstveno usavršavanje – Trauma and Injury Prevention Program- The University of Iowa, USA
Područje znanstvenog rada je „Ljudski čimbenik u prometu“.

25.2. 2009. Odlukom Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, izabire se u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 

18. 9. 2013. izabire se u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

9.6.2015. Izabran u zvanje Redovitog profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, javno zdravstvo – zdravstvena zaštita.

Istraživač – suradnik pod matičnim brojem 214 – 505.

Aktivno se služi engleskim i slovenskim jezikom, oženjen je, otac dvoje djece.

Ključne riječi: Ljudski čimbenik u prometu, utjecaj prometa na zdravlje, prometne nesreće, nastradale osobe u prometu, preventivne mjere i aktivnosti, sigurnost u prometu, edukacija.

Naslov: Ljudski čimbenik u prometu (tisak u boji)
Autor: Eduard Missoni
Broj stranica: 266
Nakladnik: Fakultet prometnih znanosti
Godina izdanja: 2017.
ISBN: ISBN 978-953-243-086-8
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.