KRITIČKA ANALIZA DISKURSA s primjerima iz medijskoga i političkoga diskursa, Daniela Matić

SKU: W-1442

30,00  (226,04 kn)

Autor: Daniela Matić

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Iz recenzije prof. dr. sc. Nadežde Silaški:

Dosadašnja istraživanja političkog i medijskog diskursa nisu se na sveobuhvatan i teorijski dobro zasnovan način, uz rigoroznu metodologiju i minucioznu analizu, bavila ključnim pitanjima funkcioniranja takve vrste diskursa, tako da ova monografija predstavlja ključan znanstveni doprinos njegovoj kritičkoj analizi. Malo je knjiga koje na tako sistematičan i detaljan, a ipak jezgrovit i konkretan način te za čitatelje izuzetno efektan način spajaju teoriju i jezičnu analizu konkretne građe, što ovu knjigu čini jedinstvenom u svome području.

Ova monografija svakako će poslužiti i kao inspiracija za buduća slična istraživanja, ali i kao ogledni model na osnovu kojeg bi se takva istraživanja mogla obaviti jer nudi cjelovit i jasno definiran metodološki okvir koji je potrebno primijeniti prilikom analiziranja sličnih tema i diskursa, a na jednom mjestu pruža detaljan prikaz i kritički osvrt na dosadašnju literaturu u području kritičke analize diskursa te s njom povezanih znanstvenih područja.

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Maje Bezić:

Premda postoji obimna literatura, u prvom redu na engleskom jeziku, o kritičkoj analizi diskursa i njezinim primjenama u istraživanjima jezika i društva, ova knjiga je jedinstvena i originalna jer je riječ o prvoj opsežnoj studiji posvećenoj teoriji i primjeni kritičke analize diskursa napisanoj na hrvatskome jeziku. Njezinoj jedinstvenosti posebno pridonose istraživanja provedena na korpusu preuzetom iz hrvatskog medijskog i političkog diskursa.

S jedna strane, autorica daje detaljan uvid u najvažnije pojmove, razvoj, pristupe i metode kritičke analize diskursa, a, s druge, donosi tri primijenjena istraživanja kao model za buduća istraživanja uloge jezika u medijskom i političkom diskursu, posebno u Hrvatskoj u kojoj su radovi temeljeni na kritičkoj analizi diskursa još uvijek malobrojni.

Bilješka o autorici:

Autorica Daniela Matić diplomirala je engleski jezik i književnost te francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2011. godine s tezom „Govorni činovi u političkome diskursu“. Zaposlena je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu gdje izvodi kolegije iz engleskog jezika kao jezika struke. Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća pragmalingvistiku, sociolingvistiku, kritičku analizu diskursa, kontaktnu lingvistiku te engleski jezik kao jezik struke (ESP).

 

Naslov: KRITIČKA ANALIZA DISKURSA s primjerima iz medijskoga i političkoga diskursa
Autor/autorica: Daniela Matić
Broj stranica: 414
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-336-939-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.