KAJKAVSKO NARJEČJE U NASTAVI HRV. JEZIKA, T.Turza-Bogdan

KAJKAVSKO NARJEČJE U NASTAVI HRV. JEZIKA, T.Turza-Bogdan

SKU: WHUM-130007

14,47  (109,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Knjiga Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika, Prilozi za osnovnoškolsku nastavu, znanstvena je monografija o kajkavskome narječju i književnosti u nastavi. U njoj je predstavljeno istraživanje recepcije toga narječja među svim dionicima nastavnoga procesa: učenicima i nastavnicima. Kvantitativno i kvalitativno su analizirane osobitosti učeničke i nastavničke recepcije. Spoznaje o osobitostima recepcije kajkavskoga narječja podijeljene su u dvije skupine: govornu i negovornu.  Kajkavsko se narječje stavlja u kontekst suvremenih nastavnih teorija te afirmira otvoreni komunikacijski metodički pristup ponuđenim nastavnim sadržajima. Pristupa mu se u odnosu na kontrastivno usvajanje standardnoga jezika, jezično izražavanje i upoznavanje s kajkavskim književnim djelima u nastavi. Pokazuje se da je pristup jednome narječju moguće primijeniti i na sva ostala narječja u nastavi.

U knjizi se nalaze primjeri iz kajkavske književnosti, jezika i jezičnoga izražavanja te predlažu metodičke mogućnosti rada u svim nastavnim područjima predmeta Hrvatski jezik. Namijenjena je učiteljima razredne nastave, profesorima hrvatskoga jezika i studentima nastavničkih fakulteta.

Bilješka o autorici:

Tamara Turza-Bogdan docentica je na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu. Nositeljica je kolegija iz metodika hrvatskoga jezika i književnosti na učiteljskome i odgojiteljskome studiju. U kajkavskoj inačici modula Hrvatski jezik osmislila je i uvela kolegij Metodika kajkavskoga narječja i književnosti. Suautorica je čitanki i metodičkih priručnika iz predmeta Hrvatski jezik za 2, 3. i 4. razred osnovne škole. Proučava kajkavsku književnost i narječje u nastavi, utjecaj idioma u razvijanju komunikacijske kompetencije djeteta, metodologiju učenja standardnoga jezika pomoću idioma te usvajanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika. Sudjeluje kao istraživač u dva nacionalna znanstvena projekta.

Ključne riječi:  kajkavsko narječje, kajkavska književnost, nastava Hrvatskoga jezika, osnovna škola

E-mail: Tamara Turza-Bogdan

Naslov: Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika, Prilozi za osnovnoškolsku nastavu
Autor: Tamara Turza-Bogdan
Broj stranica: 210
Nakladnik: MATICA HRVATSKA OGRANAK ČAKOVEC
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-6138-47-0
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.