Hipertenzija, Dijabetes, KOPB, Astma – Praćenje bolesnika

Hipertenzija, Dijabetes, KOPB, Astma – Praćenje bolesnika

SKU: W-0412

15,93  (120,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

PROSLOV

Drage kolegice i kolege, sastajemo se već petnaesti put na kongresu Hrvatskoga društva obiteljskih doktora kao mjestu susreta tradicionalnih vrijednosti obiteljske medicine i razmjene novih iskustava. Ovaj jubilarni kongres po mnogo je čemu poseban s obzirom na promjene koje se događaju u zdravstvenome sustavu i novoj ulozi liječnika obiteljske medicine. Središnja je tema 15. kongresa kontinuirana skrb za kroničnog bolesnika u svjetlu promjena u ugovaranju i ključnoj ulozi liječnika obiteljske medicine u skrbi za ove bolesnike. Danas se od uspješnoga liječnika obiteljske medicine ne očekuje da bude samo dobar dijagnostičar nego i liječnik koji zna jako dobro skrbiti za bolesnike s najčešćim kroničnim bolestima. Sve ono što sustav očekuje od nas sasvim je u skladu s onim što mi kao liječnici obiteljske medicine želimo i znamo raditi, ali isto tako zbog preopterećenosti poslom i nejednakih uvjeta rada često nije ni moguće očekivati od nas da ispunjavamo te uloge u onoj mjeri u kojoj bismo i mi sami htjeli. Rad s kroničnim bolesnicima zahtijeva edukaciju, opremu, dodatno osoblje i, što je najvažnije od svega, vrijeme koje će liječnik posvetiti bolesniku. Brojni radovi na ovom kongresu pokazat će da unatoč svim problemima s kojima se susrećemo u radu još uvijek pratimo najnovije smjernice i još uvijek poput mađioničara nađemo vrijeme koje posvećujemo kroničnim bolesnicima. Jedan od primjera skrbi za kroničnog bolesnika jest skrb za bolesnika s kroničnom ranom, koja od liječnika iziskuje mnogo znanja i truda, a istodobno je iznimno teško raditi s ovakvim bolesnicima zbog nedostupnosti dijagnostike. Našim bolesnicima dostupan je cijeli niz vrlo kvalitetnih obloga za rane i daleko smo po tom pitanju ispred zemalja u okruženju, ali trebamo biti svjesni da je to samo jedan od čimbenika u zbrinjavanju bolesnika s kroničnom ranom i da liječnik obiteljske medicine igra ključnu ulogu u sustavu za skrb ovih bolesnika. U tom svjetlu svakako je bitno istaknuti ulogu Hrvatske udruge za rane s kojom imamo odličnu suradnju u organizaciji izobrazbe za liječnike obiteljske medicine i koja nam je partner u organizaciji kongresa ove godine. Treća tema kongresa posvećena je pokazateljima kvalitete rada i stručnoj kontroli u obiteljskoj medicini kao stupovima na kojima treba graditi obiteljsku medicinu. Svi smo svjesni da je za dobrobit obiteljske medicine i zdravstvenoga sustava nužno da struka bude ta koja određuje pokazatelje kvalitete rada i da naš rad treba ocjenjivati stručna ZBORNIK RADOVA 10 kontrola umjesto niza administrativnih mjerila i propisa koji trenutačno postoje. Samo na taj način možemo jamčiti da ćemo raditi bolje i biti uspješniji, a u tom smislu postoje i pozitivne naznake za osnivanje agencije koja će se preko struke baviti upravo ovim pitanjem. Posebno veseli što će nam se na ovom kongresu predstaviti velik broj naših mladih kolega i specijalizanata obiteljske medicine sa zanimljivim temama, jer su upravo oni budućnost naše profesije.

Novi sustav ugovaranja stavio je obiteljsku medicinu na ključno mjesto u zdravstvenome sustavu i sljedeći je logični korak stvaranje uvjeta da se uistinu ostvari golem potencijal koji imamo mi kao liječnici obiteljske medicine. To se prvenstveno odnosi na bolje uvjete rada, uvođenje novih timova, obvezu specijalističkog usavršavanja za ulazak u sustav te ujednačavanje opremljenosti ordinacija i izjednačavanje financijskog vrednovanja rada liječnika koncesionara i liječnika u domovima zdravlja. U tom svjetlu potpuno podržavamo projekt Ministarstva zdravlja i HZZO-a za nabavku opreme i raspisivanje natječaja za specijalizacije iz obiteljske medicine za slabije razvijene županije kroz projekte europskih fondova. Isto tako se nadamo da će se pronaći model za nastavak specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine i u razvijenim županijama, jer je 2015. posljednja godina u kojoj je bilo moguće ostvariti specijalizaciju iz obiteljske medicine kroz projekt „Usklađivanje djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima“. Nadamo se da će i novi zakon o zdravstvenoj zaštiti prepoznati probleme s kojima se suočavaju liječnici obiteljske medicine i u skladu s onim što se od obiteljske medicine očekuje istaknuti specijalističku izobrazbu iz obiteljske medicine kao jedan od ključnih elemenata za razvoj i budućnost obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj. Obiteljska je medicina temelj svakoga uspješnoga zdravstvenog sustava i samo svi mi zajedno uz potporu Ministarstva zdravlja i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje možemo ostvariti mjesto za obiteljsku medicinu koje joj po zaslugama i pripada. Neka ovaj kongresni zbornik bude jedan od kotača koji će pridonijeti tom cilju i zato posebno zahvaljujem svima koji su pomogli u njegovoj realizaciji.

– Predsjednik HDOD-HLZ-a
Dragan Soldo, dr. med.

Bilješka o autoru:

Dragan Soldo rođen je 1978. godine u Širokom Brijegu, maturirao 1996. u gimnaziji «Fra. Dominik Mandić» i iste godine upisao Medicinski fakultet u Zagrebu. Diplomirao 2002. godine i počeo raditi kao znanstveni novak – asistent na Katedri za obiteljsku medicinu. Od travnja 2007. g. radi kao liječnik obiteljske medicine na pola radnog vremena u Zdravstvenoj stanici Dugave-Travno, Dom zdravlja Zagreb Centar. Završio specijalizaciju iz obiteljske medicine i položio specijalistički ispit 2008. Upisao znanstveni poslijediplomski studij «Biomedicina i zdravstvo» na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i radi na izradi doktorske disertacije u sklopu međunarodnog projekta APRES (The Appropriateness of Prescribing Antibiotics in Primary Health Care in Europe with Respect to Antibiotic Resistance). Član Hrvatskog društva obiteljskih doktora od 2004. Godine, a od 2012. godine obnaša dužnost predsjednika Društva. Aktivno sudjeluje u radu Društva nastavnika opće/obiteljske medicine i član je europskih udruženja liječnika obiteljske medicine EURACT i EGPRN u kojem je i nacionalni predstavnik za Republiku Hrvatsku.

Ključne riječi: 
HDOD, zbornik obiteljske medicine, obiteljska medicina

Link: www.hdod.net
E-mail: Dragan Soldo

Naslov: Hipertenzija, Dijabetes, KOPB, Astma – Izazovi kontinuiranog praćenja bolesnika
Autor: Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
Broj stranica: 362
Nakladnik: Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-7789-03-9
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.