ELEMENTI BRODSKIH STROJEVA I POMORSKIH KONSTRUKCIJA (TISAK U BOJI), Zlatan Kulenović i Nenad Vulić

ELEMENTI BRODSKIH STROJEVA I POMORSKIH KONSTRUKCIJA (TISAK U BOJI), Zlatan Kulenović i Nenad Vulić

SKU: W-1103

31,99  (241,03 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Sveučilišni udžbenik „Elementi brodskih strojeva i pomorskih konstrukcija“ namijenjen je prije svega studentima sveučilišnih studija brodostrojarstva i vojnog pomorstva, ali istodobno i stručnjacima koji se u praksi susreću s brodskim strojnim elementima, s naglaskom na njihovoj eksploataciji, kao što su pomorski strojari, te inspektori i eksperti klasifikacijskih društava. Uz uobičajeni sadržaj koji upoznaje studente s elementima strojeva podučavajući ih najviše kako stvarnom strojnom elementu ili konstrukciji pridružiti prikladan proračunski model, a zatim i kako ih proračunati prema tome modelu, udžbenik obrađuje i neke posebnosti brodskih strojnih elemenata u odnosu na elemente strojeva općenito. Takve se posebnosti osnivaju na primjeni pravila klasifikacijskih društava, te međunarodnih normi i granskih smjernica.

Na početku udžbenika prikazane su osnove opterećenja, čvrstoće sigurnosti i pouzdanosti strojnih elemenata, a potom u odvojenim poglavljima elementi za spajanje, elementi za prijenos snage i gibanja, te elementi cjevovoda do razine koja je primjerena eksploatacijskom inženjeru. Propisi, norme i standardi navedeni u literaturi usmjeravaju korisnika udžbenika gdje treba potražiti podrobnije informacije u slučaju potrebe za njima. Tablice u prilogu osiguravaju podatke koji su dovoljni za provedbu svih proračuna detaljnije opisanih u samom udžbeniku.

Namjera je autora da udžbenik neprekidno održavaju ažurnim u odnosu na najnovije zahtjeve međunarodnih normi i pravila klasifikacijskih društava, te time studentima i brodostrojarskim stručnjacima pruži potreban oslonac u rješavanju svakodnevnih problema na brodovima u službi, preinaci ili u nadzoru njihove izgradnje.

Bilješka o autorima:

Zlatan Kulenović – Rođen je u Banja Luci 1954. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine je diplomirao, 1983. godine magistrirao, a 1987. godine doktorirao u području tehničkih znanosti (strojarstvo – mehanika konstrukcija). Na Univerzitetu u B. Luci 1978. godine izabran je u zvanje asistenta, 1983. godine u zvanje višeg asistenta, a 1988. godine u zvanje docenta. Na Sveučilištu u Splitu 1998. godine izabran je u zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora, 2004. godine u zvanje redovitog profesora, a 2009. godine u trajno zvanje redovitog profesora. Stalno je zaposlen na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tijekom rada na više sveučilišta i visokoškolskih institucija (Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Pomorski fakultet, Sveučilišni odjel za studije mora i pomorstva i dr.), obavljao je mnoge rukovodeće i upravne dužnosti. Bio je osnivač i voditelj novih odjela, zavoda, katedri, studija, laboratorija i kabineta. Uveo je i predavao više od 30 predmeta na dodiplomskim i poslijediplomskim magistarskim i doktorskim studijima, te bio voditelj istih. Bio je mentor velikom broju studenata i voditelj znanstvenih novaka. Vodio je i sudjelovao u 6 znanstvenih i više stručnih projekata, elaborata i ekspertiza za potrebe industrije. Objavio je 130 znanstvenih i više stručnih radova iz područja mehanike konstrukcija. Autor je 25 znanstveno nastavnih djela, među kojima su sveučilišni udžbenici, priručnici i skripta. Bio je pokretač i urednik znanstvenog časopisa, monografije i brošure, te zbornika radova sa znanstvenih skupova. Recenzirao je više studijskih programa i udžbenika, kao i brojne članke za znanstvene časopise i zbornike radova. Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga.

Nenad Vulić – rođen u Splitu 1960. god. Završio splitski MIOC u prvoj generaciji 1979. god. Diplomirao opće strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1983. god. Magistrirao na postdiplomskom studiju „Teorija konstrukcija – čvrstoća konstrukcija“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. god. s temom „Numerički proračun linijskih sustava“. Doktorirao na istom fakultetu 1995. god. s temom „Numeričko modeliranje postupka zaustavljanja širenja pukotina“.

Po završetku studija kraće vrijeme radio u Brodosplitu kao inženjer u pogonu Strojomontaže. Potom prelazi u današnji Hrvatski registar brodova (HRB) u Splitu, gdje ostaje 31 godinu na radnim mjestima eksperta i glavnog eksperta za strojarstvo. Voditelj Odjela za strojarstvo i materijale postaje 1994. a 2011. i pomoćnik ravnatelja za istraživanje i razvoj. U HRB se uglavnom bavio brodskim porivnim sustavima i njihovim dijelovima, te proračunima i nadzorom ispitivanja njihovoga statičkog i dinamičkog odziva. Pripremao je tehnička pravila i odobravao tehničku dokumentaciju brodskih strojeva i provodio tipna odobrenja. Ovladao je tehničkim proračunima motora, prijenosnika, vratila i zupčanika, te centracije voda vratila i njegovih vibracija. Sudjelovao je u radu Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) i Europskog udruženja klasifikacijskih društava (EurACS R&D).

Usporedo gradi sveučilišnu karijeru kao vanjski suradnik na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu od izbora u zvanje asistenta 1988. do redovitog profesora u trajnom zvanju 2013. god. Izvodio je nastavu iz Nauke o čvrstoći I. i II., Tehničke mehanike, Sustava upravljanja kvalitetom i Elemenata strojeva. Sudjeluje na više znanstveno-istraživačkih projekata fakulteta, u sklopu kojih objavljuje znanstvene i stručne radove redovito povezane s praktičnom primjenom u gospodarstvu.

Na Pomorski fakultet u Splitu prelazi 2015. god. Izvodi nastavu na brodostrojarskim studijima iz Brodskoga porivnog sustava, Modeliranja i simuliranja brodskih sustava, Mehanike pomorskih konstrukcija, te djelomično iz Mehanizama i vibracija, te Brodskih strojnih elemenata. Aktivno surađuje s tvrtkama DIV Brodosplit, Adria Winch Group i ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Živi s obitelji u Splitu. U slobodno vrijeme nekad je trenirao u Karate klubu Split (postigao crni pojas 1. dan). Danas se bavi rekreativnim plivanjem, kao i omiljenim hobijem: dopunjavanjem i održavanjem vlastite kolekcije kalkulatora.

Ključne riječi: elementi strojeva, elementi konstrukcija, brodski strojevi, konstrukcijski oblik, dimenzije, materijal, pogonsko opterećenje, norme, standardi, propisi

E-mail: Kontakt

 

Naslov: Elementi brodskih strojeva i pomorskih konstrukcija (tisak u boji)
Autori: Zlatan Kulenović, Nenad Vulić
Broj stranica: 260
Nakladnik: Pomorski fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-6655-77-9
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.