PODUZETNIŠTVO, Marin Buble, Mario Buble

PODUZETNIŠTVO, Marin Buble, Mario Buble

SKU: WEKM-140007

25,22  (190,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Danas je neosporna uloga poduzetništva u ekonomskom razvoju, a manifestira se u permanentnom unošenju inovacija koje obnavljaju, transformiraju i potiču razvoj ekonomija diljem svijeta. To se posebno vidi u tome što poduzetništvo potpomaže otvaranje novih radnih mjesta, ima presudnu ulogu u konkurentnosti, te razvija osobne potencijale i opće društvene interese. Stoga je i razumljivo što stotine milijuna ljudi diljem svijeta svake godine pokreće nove poslovne pothvate od kojih neki uspijevaju, a neki od njih u tome nemaju uspijeha.

Poduzetništvo je postalo popularan predmet na visokom učilištima kroz različite kurikulume i predmete. To je i razumljivo s obzirom da sve više raste broj onih završenih studenata koji svoju perspektivu vide u samozapošljavaju i stvaranju svojih vlastitih poslovnih mogućnosti. Oni, pak, koji se zapošljavaju u velikim poduzećima susreću se veoma često s potrebom razvoja kreativnosti, inicijative i poduzetničkog duha. Isto će tako mnogi od završenih studenata koji nalaze svoju budućnost u obiteljskom biznisu, u malim poduzećima i franšizingu, inovacije i kreacije novih pothvata, također su poželjni. Oni će se u svakom od tih slučajeva naći ne samo pred neizvjesnošću, već i pred potencijalnim osobnim i finacijskim rizicima. Da tu neizvjesnost i rizike, inače imanentne poduzetništvu, lakše prepoznaju, analiziraju i evaluiraju, ova im knjiga pruža adekvatne informacije i alate.

Knjiga Poduzetništvo priređena je prvenstveno za potrebe studenata, ali i drugih zainteresiranih za tu aktualnu i kompleksnu problematiku. Stoga je tako koncipirana i napisana da obuhvati sadržaje relevantne za sve one koji se bave poduzetništvom, a posebno one koji tek pokreću poduzetnički pothvat. Svi oni danas trebaju takve teorijske osnove koje im omogućavaju dobro razumijevanje poduzetničkih procesa kao pretpostavke uspjeha.

To je i razmljivo s obzirom da poduzetništvo zahtijeva više od same sreće i novca – ono je kreativni proces, proces poduzimanja rizika i planiranja. Stoga je i ova knjiga tako struktuirana da ilustrira problematiku poduzetništva onako kako se ona manifestira u realnoj praksi. Slučajevi i primjeri prikupljeni iz realnog života potpora su toj namjeri. U tu je svrhu knjiga podijeljena u četranaest poglavlja grupiranih u četiri cjeline.

Materija je sustavno organizirana oko kreiranja, ocjenjivanja, razvoja i operiranja novih i izvirućih pothvata. Svaka od četiri cjeline knjige sadrži poglavlja koja su specifična za relevantan koncept poduzetništva. Zadnja cjelina posvećena je poduzetništvu u sportu u okviru koje se tretiraju relevantne teme kao što su sport i sportska industrija, poduzetništvo i sport, inovacije u sportu, sportsko poduzetništvo i ekonomski razvoj, žene u
poduzetništvu u sportu, poslovne prilike u sportu, te visoka učilišta na kojima se izučava menadžment i poduzetništvo u sportu.

Knjiga je obuhvatila brojna relevantna pitanja teorije i prakse poduzetništva. Time je učinjen pokušaj da se svim zainteresiranim prezentira bogatstvo ove kompleksne materije poznavanje koje je neophodno svakom uspješnom poduzetniku. Međutim, to ne znači da su ovim iscrpljena sva relevantna pitanja poduzetništva – ono što je prezentirano u ovoj knjizi predstavlja temelj daljnjim izučavanjima ove kompleksne i dinamične problematike.

Autori će biti zahvalni svima onima koji će svojim sugestijama i primjedbama doprinijeti da se materija iznijeta u
ovoj knjizi još više unaprijedi.

U Splitu, svibanj, 2014. godine

– Autori

Naslov: Poduzetništvo
Autor: Marin Buble, Mario Buble
Broj stranica: 342
Nakladnik: ASPIRA, visoka škola za menadžment i dizajn
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-57411-2-1
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.