ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I TEHNOLOGIJE S PRIMJENOM (CRNO-BIJELA), Igor Vujović, Ivica Kuzmanić

SKU: W-1479

30,00  (226,04 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

PREDGOVOR

Udžbenik je osnovna literatura za kolegije:

Osnove elektrotehnike 1, preddiplomski studij PEIT, 1. godina

Napredni elektrotehnički materijali, diplomski studij D-PEIT, 1. godina.

Dodatna je literatura u kolegijima:

Brodska elektrotehnika, preddiplomski studij BS, 2. godina

Inženjerska fizika, preddiplomski studij PTJM i PM, 1. godina.

Udžbenik pokriva gradivo prema STCW-u iz 2012. za elektrotehničke časnike na brodu (7.03), i to: 1.1.9., 2.4., 5.1.1. do 5.1.3. i dodatke 1.1.1. do 1.1.5.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja 6 – 9 iz kolegija Osnove elektrotehnike 1 (Studij PEIT):

6. klasificirati elektrotehničke materijale,

7. znati temeljna svojstva različitih skupina elektrotehničkih materijala,

8. analizirati i razumjeti utjecaj okoline, radnih uvjeta i svojstava materijala na radne karakteristike,

9. analizirati i razumjeti utjecaj degradacijskih procesa na svojstva elektrotehničkih materijala.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja 7 i 8 iz kolegija Inžinjerska fizika na studijima PM i PTJM:

7. Ispitati utjecaj morskog okoliša na elektrotehničke, konstrukcijske i pomoćne materijale.

8. Analizirati i razumjeti svojstva vodiča, poluvodiča i izolatora.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja 6 iz kolegija Brodska elektrotehnika na studiju BS:

6. Analizirati i razumjeti utjecaj morskog okoliša na elektrotehničke, konstrukcijske i pomoćne materijale.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja 1, 2, 4, 5 i 6 iz kolegija Napredni elektrotehnički materijali na studiju PEIT:

1. Odgovorno iznositi posljedice primjene nanotehnologije na društvo.

2. Odgovorno iznositi etičke dileme primjene nanotehnologije na čovječanstvo i njegovu budućnost.

4. Vrednovati, uspoređivati i poznavati pakiranja elektroničkih komponenti.

5. Predvidjeti pojavu narušavanja supravodljivosti kod supravodljivih materijala u danome radnom okružju.

6. Klasificirati koroziju i sastaviti prijedlog rješenja problema.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja: Ispitati utjecaj morskog okoliša na elektrotehničke, konstrukcijske i pomoćne materijale na integriranom studiju Vojnog pomorstva, kolegiju Brodska elektrotehnika i elektronika 1.

Udžbenik omogućuje postizanje ishoda učenja: Objasniti prednosti planarne poluvodičke tehnologije na integriranom studiju Vojnog pomorstva, kolegiju Brodska elektrotehnika i elektronika 2.

S obzirom na to da je materijal za knjigu prikupljan i obrađivan u različitim vremenskim razdobljima, te s obzirom na brz napredak u znanosti i tehnologije materijala, dio podataka je već zastario i služi kao povijesni prikaz razvoja materijala.

Znanje o materijalima je bitno za otpis plovila te općenito proizvoda na kopnu. Degradacija materijala povezana je s odlukom kada otpisati, a kada promijeniti neku opremu. Visokoobrazovani strojari i električari bave se vođenjem procesa, sustava, primjerice, skladišta, održavanja i dr. Za to moraju znati materijale.

Ovaj udžbenik temeljen je na prethodno objavljenim nastavnim materijalima autora: skripti iz Elektrotehničkih materijala (izdavač Visoka pomorska škola u Splitu, [31]) i udžbeniku Elektrotehnički materijali i komponente (izdavač Neodidacta, [48]).

Laboratorijske vježbe koje pokrivaju ovo gradivo uključene su u fakultetskoj literaturi:

I. Vujović, I. Kuzmanić, Repetitorij s uputama za laboratorijske vježbe iz osnova elektrotehnike i brodske elektrotehnike i elektronike, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, ISBN 978-953-6655-56-4, Split, 2008. Tijekom godine bit će tiskana osvježena inačica ove literature pod nazivom: Priručnik za laboratorijske vježbe iz elektrotehničkih kolegija.

Autori

 

Naslov: Elektrotehnički materijali i tehnologije s primjenom (crno-bijeli tisak)
Autor/autorica: Igor Vujović, Ivica Kuzmanić
Broj stranica: 434
Nakladnik: Pomorski fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-6655-81-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.