POLIMERNI MATERIJALI (CRNO-BIJELI TISAK), Branka Andričić

SKU: W-1534

15,00  (113,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Skripta je napisana je u skladu s nastavnim programom kolegija Polimerni materijali koji se izvodi na prijediplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija, smjer Kemijsko inženjerstvo na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Također, može se koristiti za sve kolegije u kojim se obrađuju polimerni materijali, na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i na drugim visokim učilištima. U uvodnom dijelu ukratko je naveden značaj polimernih materijala u današnjem svijetu, područja primjene te pregled razvoja polimernih materijala. Zatim slijedi poglavlje u kojem je objašnjeno nazivlje u području polimernih materijala, principi sinteze polimera, njihova struktura i morfologija. U poglavlju Fizička stanja polimera opisano je kako se polimeri ponašaju kad su izloženi djelovanju topline i sile. Otapanje polimera je proces koji se znatno razlikuje od otapanja niskomolekulskih tvari te je u tom poglavlju opisano bubrenje i otapanje polimera te specifična svojstva otopljenih polimera. S obzirom da se polimerni materijali sastoje od samih polimera i različitih dodataka, u poglavlju 5 opisani su ukratko procesi proizvodnje, struktura i svojstva najzastupljenijih sintetičkih polimera te proizvodnja plastike (plastomeri, duromeri) i gume (elastomeri, elastoplastomeri). U poglavlju Biopolimeri opisana je struktura, svojstva i primjena polimera dobiveni iz bioloških izvora, a zatim su, bez obzira na porijeklo, navedena odabrana područja primjene polimera (visokotemperaturni polimerni materijali, različita vlakna, ljepila i premazi). Također, opisana je razgradnja polimera tijekom uporabe djelovanjem različitih kemijskih i fizikalnih čimbenika. Zadnje poglavlje daje uvid u osnove gospodarenja plastičnim i gumenim otpadom te pregled načina oporabe plastike i gume.

 

Bilješka o autorici:

Prof. dr. sc. Branka Andričić diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu 1989., magistrirala 1995. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te doktorirala 2001. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Nakon diplomiranja radila je kao pripravnik-tehnolog u poduzeću “Mosor” u Omišu, a od 1991. zaposlena je u Zavodu za organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti izabrana je 2016. godine. Nositeljica je više kolegija na prijediplomskom, diplomskom te poslijediplomskom doktorskom studiju. Znanstveno se bavi istraživanjem modifikacije polimera različitim dodatcima u svrhu proširivanja područja primjene te istovremeno proučavanjem mehanizma i kinetike procesa razgradnje polimernih mješavina. Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata od 1992., a rezultati istraživanja predstavljeni su kroz niz izvornih znanstvenih radova i prezentirani na međunarodnim i domaćim skupovima. Iz područja polimernih materijala predaje kolegije Polimerni materijali i Polimeri i okoliš na prijediplomskom studiju Kemijska tehnologija, a ranije je predavala kolegije Prirodni polimerni materijali i Polimerne mješavine i kompoziti.

 

Naslov: Polimerni materijali (crno-bijeli tisak)
Autor/autorica: Branka Andričić
Broj stranica: 126
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2024..
ISBN: 978-953-7803-21-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.