ZAŠTITA U PROMETU, M. Bukljaš Skočibušić, Z. Bukljaš

ZAŠTITA U PROMETU, M. Bukljaš Skočibušić, Z. Bukljaš

SKU: W-0420

15,93  (120,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Udžbenik pruža teorijsko i praktično znanje te informacije o zaštiti i sigurnosti u prometnim procesima. To se odnosi na osnovne pojmove o zaštiti u prometu i funkciji iste, zakonsku regulativu i inspekcijske službe u funkciji provođenja te nadzora zaštite u prometu, izvanredne opasnosti u različitim prometnim podsustavima, utjecaju ergonomskih faktora na radnu aktivnost u prometnom procesu, prometne nezgode, te preventivne mjere i postupke sanacije pri prometnim nezgodama. Posebna pažnja posvećena je podjeli opasnih tvari sukladno prometnim podsustavima gdje se navodi podjela opasnih tvari, koje opasnosti mogu prouzročiti i načinu zaštita od štetnih i otrovnih tvari pri rukovanju i manipulaciji istima. Nadalje, definiran je način pakiranja i označavanja opasnih tvari, kako opasnih tvari samih, tako i označavanje vozila kojima se transportiraju. Ovdje se također navodi potrebna dokumentacija pri transportu opasnih tvari i tehničke karakteristike koje takva prijevozna sredstva moraju posjedovati. Na kraju se posebno obrađuje tehnologija prijevoza opasnih tvari prema svakom prometnom podsustavu. Udžbenik ujedno može poslužiti i kao priručnik pravnim osobama u struci koje na bilo koji način sudjeluju u procesu prijevoza i manipulacije opasnim tvarima na teritoriju Republike Hrvatske, ali i šire.

Bilješka o autorima:

Prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, zasnovala je 1998. godine gdje je kasnije magistrirala i doktorirala. Od 1998. godine sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstveno- istraživačkim, te stručnim projektima. Obnaša dužnost voditelja Katedre za tehnologiju vodnog prometa pri Zavodu za vodni promet gdje je nositelj na više kolegija, kao i nositelj kolegija na Katedri za ekologiju u prometu i Katedri za pravo i ekonomiku prometa. Redoviti je član Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao i Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Almae Matris Alumni Croaticae – Facultas Studiorum Commeatus). Do danas je objavila desetke znanstvenih i stručnih članaka u zemlji i inozemstvu, aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim simpozijima, jedan je od recenzenata međunarodnog znanstveno-tehničkog časopisa „Promet“ te recenzent radova brojnih međunarodnih skupova. Koautor je sveučilišnog udžbenika Ekonomika prometa.

Prof. dr. sc. Zdravko Bukljaš, dipl.ing.strojarstva, rođen je 1941. godine u Zagrebu. Nakon diplomiranja zasnovao je radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje je kasnije i doktorirao. Od 1976. radio je na Zavodu za kriminalističko tehničke poslove i kriminalistička vještačenja u Zagrebu u svojstvu kriminalističkog vještaka specijaliste za prometno tehnička vještačenja. 1987. godine izabran je za voditelja Katedre kriminalističke i operativne tehnike te za nastavnika za kolegije Kriminalistička tehnika i Metodika istraživanja prometne delikvencije na tadašnjem Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je radio do svog umirovljenja, obnašao je funkciju Predstojnika zavoda za prometna i tehnička vještačenja, kojeg je i osnovao, te je bio nositelj na više kolegija.

Osim znanstvenih i nastavnih aktivnosti, vezanih za djelatnost Fakulteta prometnih znanosti, bio je angažiran i u radu drugih znanstvenih i stručnih institucija čije aktivnosti se odnose na problem mehanike vozila i sigurnosti prometa. Bio je član Jugoslavenskog društva za motore i vozila, Republičkog vijeća za sigurnost prometa Hrvatske i Komisije za ispitivanje nesreća zrakoplova Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, a sada je redoviti član Znanstvenog savjeta za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nadalje, član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva za motore i vozila, kao i Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka gdje je član upravnog odbora, te je stalni sudski vještak za promet i vozila. Također je bio član inicijativnih, organizacijskih i izvršnih odbora, te programskih savjeta niza domaćih i međunarodnih skupova, savjetovanja i okruglih stolova.

Napisao je kao autor i/ili koautor četiri objavljene knjige, objavio je niz znanstvenih radova u domaćim i međunarodno priznatim časopisima i skupovima, izložio je nekoliko pozvanih predavanja, te je izradio i obranio više tisuća ekspertiza koje se odnose na probleme analiza i vještačenja prometnih nesreća i tehničkih havarija iz područja cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Za svoj aktivni rad u struci i na Sveučilištu u Zagrebu, primio je niz diploma, priznanja i zahvala od strane raznih znanstvenih i stručnih (međunarodnih i domaćih) institucija. Uz navedeno je i veteran Hrvatskog domovinskog rata u statusu dragovoljca od 1990. do 1991. godine.

Ključne riječi: Zaštita, promet, opasne tvari, tehnologija prijevoza opasnih tvari

E-mail: Mihaela Bukljaš Skočibušić

Naslov: Zaštita u prometu
Autori: Mihaela Bukljaš Skočibušić, Zdravko Bukljaš
Broj stranica: 306
Nakladnik: Fakultet prometnih znanosti
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-243-076-9
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.