SUVREMENA LOGISTIKA Upravljanje logistikom u posl. poduzeća

SUVREMENA LOGISTIKA Upravljanje logistikom u posl. poduzeća

SKU: W-0465

9,95  (74,97 kn)

Autor: Neven Šerić

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Knjiga je primarno namijenjena poduzetnicima i direktorima malih i srednjih poduzeća, kao vodič u osmišljavanju i unapređenju logističkih aktivnosti podrške poslovanju, u cilju smanjivanja nepotrebnih troškova i očuvanja lojalnosti kupaca. Knjiga u potpunosti zadovoljava potrebe nastavnog programa kolegija Logistika na diplomskim studijima Poslovne ekonomije, smjer Marketing. Logističke aktivnosti poduzeću osiguravaju donošenje relevantnih poslovnih odluka, integrirajući aktivnosti nabave, transporta, upravljanja zalihama i skladišnim kapacitetima i drugim aktivnostima u cilju realizacije planirane prodaje uz efikasno upravljanje troškovima poslovanja. Kontinuitet logističkih aktivnosti nameće i potrebu kontinuiranog vrednovanja postojećeg logističkog sustava poduzeća, kako bi se modifikacijama postojećih i uvođenjem novih aktivnosti podrške jačala tržišna konkurentnost poduzeća i njegove ponude. Ciljevi logističkih aktivnosti su optimizacija svih troškova poslovanja uz osiguranje ispunjenja očekivanih standarda kvalitete kod kupaca. Pojedinačni ciljevi upravljanja logističkim aktivnostima poduzeća su snižavanje troškova, rast dostupnosti robe na tržištima, smanjenje nezadovoljstva kupaca, otklanjanje uskih grla u lancu opskrbe, promicanje kooperacije i koordinacije među članovima lanca, skraćivanje vremena svih operacija u opskrbnom lancu, učinkovito upravljanje zalihama, te očuvanje konkurentnih prednosti u percepciji ciljanih tržišnih segmenata. Važnost unapređenja logističkih aktivnosti se danas uočava i u sferi upravljanja asortimanom. Aktivnosti upravljanja asortimanom uključuju široki spektar integriranih aktivnosti. Upravljanje logističkim aktivnostima je proces koji predmnijeva planiranje i simuliranje prije stvarne implementacije. Za to su potrebne relevantne informacije. Zbog toga je i business intelligence danas postao sastavnicom logističke podrške poslovanju poduzeća. Nakon što se pojedina logistička aktivnost stvarno i implementira u sklopu opskrbnog lanca poduzeća, treba je pratiti i kontrolirati sa aspekta provedbe i učinaka na kupoprodajni proces. Rast obujma prodaje poduzeća je temeljni cilj svake logističke aktivnosti.

Bilješka o autoru:

Prof.dr.sc. Neven Šerić je rođen 19. ožujka 1965. godine u Splitu. Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Po diplomiranju se zapošljava u vanjskoj trgovini Koteks export-import Split, a 1990. godine je zabilježen u knjizi Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu kao najmlađi direktor (Tehničar maloprodaja d.o.o. Split – proizvodnja zlatnog nakita i maloprodaja robe darovnog karaktera). 1997. godine prelazi u tvrtku Wonder trade d.o.o. Split, te 1999. u tvrtku Plovput d.o.o. Split. I slijedećih je godina obnašao menadžerske funkcije u više poduzeća (voditelj projekta Kamena svjetla – turistička valorizacija jadranskih svjetionika, Plovput Split; član Uprave za marketing ACI d.d. Opatija i dr). U part – time angažmanima bio je angažiran na poslovima razvoja i pozicioniranja novih proizvoda i usluga u nizu malih i srednjih poduzeća (Adriatica.net Zagreb, RIS Marine Zagreb, Eltop Orada Split, i dr.). Magistrirao je 2002. godine (znanstveni poslijediplomski studij Financije i osiguranje, tema Učinci uključivanja zemalja različitog stupnja razvijenosti u ekonomske integracije). Doktorirao je 2005. godine u klasi prof. emeritusa Fedor Rocca (Oblikovanje i odabir strategija marketinškog menadžmenta). Na Ekonomskom fakultetu u Splitu je nositelj kolegija Poslovna logistika, Strategije marketinga, Upravljanje proizvodom, Istraživanje tržišta u turizmu, Strategije marketinga u turizmu i Marketing hotelskog poduzeća. Predavač je i mentor na više diplomskih, poslijediplomskih, MBA i doktorskih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Austria, Slovenia, Federacija BiH). Član je uredništva i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa (American Journal of Economics, USA, Advances in management, USA, Academica turistica, SLO, te znanstvenih odbora više međunarodnih konferencija. Recenzent je jednog studijskog programa, 3 znanstvene knjige i tridesetak znanstvenih radova. Certificirani je predavač – edukator o upravljanju programima i projektima EU. Edukator i voditelj seminara i radionica za strukovno obrazovanje nastavnika; turističke subjekte iz područja kreiranja marke u turizmu; sportske menadžere (istraživanje tržišta u sportu) i dr. Uz znanstveno djelovanje i danas je kontinuirano angažiran u poslovnoj praksi (razvoj i komercijalizacija novih proizvoda i usluga, primijenjeni marketing u turizmu, kreiranje i upravljanje markom, i dr.). Bio je suradnik pri izradi Studije razvoja nautičkog turizma RH za Vladu RH (2005), te na projektima Turizam katalizator integriranja jadranskog prostora RH (2006), i Mogućnosti restrukturiranja poduzeća Aluminij Mostar (2012). Od 2011. je voditelj projekta turističkog brendiranja Rivijere Gradac. Autor je 2 recenzirane znanstvene knjige, 2 recenzirane monografije, 8 stručno popularnih knjiga, 6 poglavlja u znanstvenim knjigama, tri recenzirane nastavne skripte, pedesetak znanstvenih i dvjestotinjak stručnih objavljenih radova. Voditelj je petnaestak projekata Eko sekcije KŠR Split. Član je savjeta Europskog pokreta Split, Predsjedništva Hrvatsko-austrijskog društva, Predsjedništva udruge Sanus, te Predsjednik Karate saveza grada Split (nositelj crnog pojasa 2. dan u karateu). Dodijeljeno mu je više priznanja (Za zbirno znanstveno djelo 2013.; Plava vrpca Vjesnika 2005. za spašavanje ronioca; Ministarstvo zaštite prirode i okoliša 2001. – za projekt Kamena Svjetla, za dobrovoljno darovateljstvo krvi i dr.). Služi se engleskim, talijanskim, francuskim, i njemačkim jezikom.

Ante Luetić je rođen 10. prosinca 1966. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomirao je na smjeru Ekonomika unutrašnje trgovine 1993. godine s izvrsnim uspjehom. Na istom fakultetu je magistrirao na stručnom studiju Financijski management 2008. godine s temom Primjena koncepta poslovna inteligencija u procesu strategijskog i financijskog upravljanja. Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije upisuje 2009. godine. Doktorirao je 2013. godine pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Željko Garača (predsjednik), prof.dr.sc. Neven Šerić (mentor), prof.dr.sc. Željko Panian (član) s temom Poslovna inteligencija i upravljanje opskrbnim lancem. U disertaciji je predstavio i testirao model koji determinira karakteristike i elemente business intelligence-a relevantne za uspješnost upravljanja opskrbnim lancem. Model pruža mogućnost cjelovite procjene utjecaja elemenata BI-a utvrđivanjem i dokazivanjem veza, smjerova i intenziteta povezanosti varijabli koje ga sačinjavaju. Nalazima istraživanja su predstavljene najvažnije prepreke u unapređenju upravljanja opskrbnim lancem. Testiranje kreiranog modela je ukazalo na evidentne prednosti implementacije koncepta BI-a doprinosom na vidljivost i elastičnost opskrbnog lanca, te važnost integracije svih dionika koji ga sačinjavaju. Tijekom posljednjih desetak godina prisustvovao je nizu seminara i konferencija koje tematski obrađuju ovo područje logistike: IDC Business Intelligence Roadshow (2003; 2006; 2007; 2008, 2009.), Strateški i nacionalni Business Intelligence (2003.), Business Intelligence konferencija (1999. i 2000.), Knowledge management, Competitive & Business intelligence (2003.). Od 2008. godine stalni je član TDWI-a (The Data Warehouse Institute). Objavio je 5 znanstvenih radova. Poslovna iskustva stječe od 1991. godine, kada se zapošljava u poduzeću Dalmacommerce d.d. Splita, gdje je počeo kao pripravnik, radio na različitim poslovima, a 1996. postaje direktora maloprodaje. Od 1998. do 2003. godine zaposlen je u poduzeću Kerum d.o.o. Splita, na radnom mjestu komercijalnog direktora. Od 2004. do 2007. godine zaposlen je u poduzeću Brodosplit d.d. iz Splita, kao član Uprave. Od 2007. do 2012. godine u istom poduzeću zaposlen je na radnom mjestu voditelja projekata razvoja. Nakon privatizacije Brodosplita 2013. godine postaje pomoćnik komercijalnog direktora Brodosplit holdinga d.o.o. Split, a 2014. godine i direktor nabave Brodosplit holding d.o.o. U fazi dovršavanja ove knjige prihvaća novi izazov, te prelazi u Bobis d.o.o. Split, na radno mjesto predsjednika Uprave. Tijekom dosadašnje poslovne prakse spoznao je značaj i potencijal koncepta business intelligence u donošenju relevantnih taktičkih i strateških poslovnih odluka, zbog čega se odlučio praktično i znanstveno usavršavati upravo na tom području.

Ključne riječi: Logistika, mala i srednja poduzeća, aktivnosti podrške poslovanju, nabava, prodaja, distribucija

Naslov: SUVREMENA LOGISTIKA Upravljanje logistikom u poslovanju poduzeća
Autor: Neven Šerić
Broj stranica: 230
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-336-242-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.