SKEPTICIZAM MLADIH PREMA EUROPSKIM INTEGRACIJAMA (2010)

SKEPTICIZAM MLADIH PREMA EUROPSKIM INTEGRACIJAMA (2010)

SKU: WSOC-100014

9,95  (74,97 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak
U biblioteci Istraživačke studije, kao knjiga br.13 objavljena je empirijska studija Skepticizam mladih prema europskim integracijama:rezultati sociološkog istraživanja autorica Anči Leburić i Aleksandre Grubić.
Nakon uvodnoga razmatranja značaja Europske unije za mlade, naznačuju se metodološki aspekti empirijskog socio-loškog istraživanja mladih. Autorice su procjenile istraživačku temu naročito značajnom, budući da u Europskoj uniji danas živi 96 milijuna mladih u dobi od 15 do 29 godina, što predstavlja gotovo 20% njenoga stanovništva.
U studiji se navode i postojeće strategije, zamišljene reforme kao i niz europskih programa koji su stvoreni za mlade i koji se mladima bave. Svi ti dokumenti, aktivnosti i vizije tretiraju Europsku uniju kao atraktivan društveni prostor za mlade i kao socijalna vizija nekakve bolje i bogatije budućnosti življenja tih mladih. Stoga su autorice i odredile ključnim ciljem ispitati mišljenja i stavove tih mladih o toj Uniji kao njihovoj potencijalnoj razvojnoj i društvenoj perspektivi.
U ovom sociološkom projektu ispitano je u Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupno 617 mladih u dobi od 20 do 29 godina. Istraživački uzorak bio je reprezentativan i proporcio-nalan u odnosu na ukupan broj mladih koji žive u tom prostoru.  Terenska faza sprovedena je tijekom 2008 godine.
Analizirane su i komentirane neke ključne teze (teorijske i empirijske) o mladima u Hrvatskoj, jer su već provedena brojna sociološka i druga empirijska istraživanja na temu mladih i njihovog sudjelovanja u društvenom i političkom životu. Ta istraživanja rezultirala su općeprihvaćenim spoznajama o tom segmentu populacije u suvremenom svijetu.
Autorice smatraju da je svakako moguće konstatirati da su mladi heterogena društvena skupina, jer nju karakterizira unutarnja socijalna raslojenost sukladna diferenciranosti društva kojemu pripadaju. No, istovremeno, oni posjeduju neke zajedni-čke karakteristike po kojima se prepoznaju kao zasebna društvena skupina. Posebno se raspravlja o medijskim utjecajima na formiranje mladenačkih percepcija, te o mogućnostima samo-aktualizacije mladih u društvu, o njihovoj osviještenosti o vlastitim identitetima, o odnosu prema vlasti u Hrvatskoj, te nizu drugih značajnih društvenih pojava, procesa i fenomena.
Konačno, autorice konstatiraju kakve su aspiracije mladih prema eurointegracijama. Ti su im procesi uglavnom zanimljivi, prihvatljivi i privlačni. Većina ih je zainteresirana za odlazak u Europu, no motivi su im različiti. Spremni su potražiti bolji život izvan granica Hrvatske, konkretno u perspektivnijim zapadnim zemljama koje se percipiraju kao mjesta ekonomskog progresa i izgrađenih demokratskih odnosa, te kao mjesta gdje mogu općenito napredovati u brojnim područjima izgradnje vlastitih životnih stilova.
Ipak, tu Europu koja im je u blizini, mladi ne idealiziraju. Zato autorice zaključuju kako će im biti nužna potpora od strane društvenih mehanizama na različitim društvenim nivoima njihovoga življenja i rada. No, ti procesi moraju biti planirani, sinkronizirani i racionalno programirani. U studiji se predlaže gdje, kako i na koje načine to postići.


Bilješka o autoricama:

Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail: Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Aleksandra Grubić rođena 1987. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i 1. jezičnu gimnaziju jezičnog usmjerenja. Studentica je III. godine preddiplomskog studija jednopredmetne sociologije, istraživačkog usmjerenja, na Filozofskom fakultetu u Splitu. Od 2009. godine članica je studentskog zbora, studentska pravobraniteljica i predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Demonstratorica je prof. dr. Anči Leburić na predmetima preddiplomske razine. Objavila je dva metodološka eseja na temu “Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?”; i Karakteristike kvalitativnog pristupa u sociologiji.

Naslov: SKEPTICIZAM MLADIH PREMA EUROPSKIM INTEGRACIJAMA: rezultati sociološkog istraživanja
Autor:
Anči Leburić, Aleksandra Grubić
Broj stranica: 96
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2010
ISBN: 987-953-7595-17-1
Prilog: CD s tabličnim i grafičkim prilozima
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.