PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT

SKU: WSUD-110005

6,50  (48,97 kn)

Autor: U obradi

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:
Da bi poslovni sustavi ostvarili svoje osnovne ciljeve, moraju kontinuirano prilagođavati svoje proizvode i usluge potrebama tržišta, odnosno potrebama kupca. Projekt predstavlja sredstvo kojim se te promjene (inovacije) na najbezbolniji, najjeftiniji i najbrži način mogu implementirati, pa nije slučajnost da je projektni menadžment postao središnji model upravljanja promjenama. Projekti se u osnovi razlikuju od ”normalnog” poslovanja, a upravljanje njima ima svoje posebnosti. U cilju jednostavnijeg i uspješnijeg upravljanja projektima posljednjih 50-ak godina razvile su se mnoge tehnike i alati projektnog menadžmenta.
Bilješka o autorima:
Milan Ikonić rođen je u Rijeci 26. siječnja 1956.godine. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Rijeka 1979. godine izradom diplomskog rada: “Optimalizacija manipulacije materijalom izrade, gotovim proizvodima i otpadnim materijalom u ljevaonici Torpedo”. 1986. godine magistrira na Tehničkom fakultetu u Rijeci s radom: “Određivanje materijala izrade u tehnološkim procesima lijevanja za slučaj serijske proizvodnje odljevaka”.

U Tvornici Torpedo zapošljava se 1979. kao samostalni tehnolog održavanja, šef odjeljenja tehnologije održavanja, šef proizvodnje održavanja, a 1986. izabran je za direktora Tvornice odljevaka. 1987. izabran je za generalnog direktora Jugokontrole, Rijeka, a 1991. reizabran na istu dužnost u drugom mandatu. 1992. godine zasniva dopunski radni odnos na Tehničkom fakultetu Rijeka kao asistent na sljedećim kolegijima: Projektiranje proizvodnih sustava u strojogradnji, Organizacija i ekonomika poduzeća, Projektiranje proizvodnje, Tehnička mjerenja, a ponovni izbor ostvario je tijekom 2003. godine. 1993. godine Jugokontrola postaje SGS Adriatica. Izabran je za Predsjednika Uprave SGS Adriatice i za subregionalnog managera SGS-a za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. 2002. godine postaje direktor SGS Slovenije, d.o.o. Kopar. 2003. godine izabran je na mjesto subregionalnog direktora kontrole tekućih tereta za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. 2004. postavljen je kao prokurist SGS Bosne i Hercegovine.

Tijekom cijele poslovne karijere konstantno je radio na inoviranju znanja i stjecanju posebnih sposobnosti potrebnih za uspješan rad, pa je tako završio/položio:
•    1987. Stručni ispit za poslove vanjskotrgovinskog prometa, Privredna Komora Hrvatske.
•    1988. Stručni ispit iz poslovnog engleskog jezika, Narodno sveučilište Rijeka.
•    1988.”Temeljni program usavršavanja poslovodnih kadrova”, Privredna komora Hrvatske i Ekonomski institut, Zagreb.
•   1989. “Program inoviranja znanja, suvremene promjene u tehnologiji i organizaciji rada”, Privredna komora Hrvatske i Ekonomski institut, Zagreb.
•    1995. Seminar poslovnog engleskog jezika, Pre-intermediate level; Linguae, Rijeka.
•    1998. Seminar u GOSTSTANDARD Akademiji u Moskvi, Rusija i dobio pravo certifikacije proizvoda određene proizvodne skupine.
•    2000. Međunarodni Management program “Leading change in SGS” na Inernational Institute for Management Development u Lozani.
•    2002. Međunarodni seminar “Finance for Business Decision Makers” u organizaciji Executives Perspectives Europe u Budimpešti.
•    2005. Međunarodni seminar “Lean Six Sigma” u organizaciji SGS, Switzerland u Budimpešti.
•    2006. Međunarodni seminar “Conducting Performance reviews Succesfully”, Fisher Group International, Budimpešta.

Kao autor objavio je velik broj znanstvenih radova i sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je član organizacijskog odbora 5. DAAAM međunarodne konferenciji (ATDC 2006 – Advanced Technologies for developing Countries), član organizacijskog odbora 8. I 9. Simpozija hrvatskog metalurškog društva 2008 i 2010, bio je recenzent na više od dvadesetak znanstvenih radova za časopis u kategoriji SCI expanded i CC, dok je kao član istraživačkog tima sudjelovao na četiri znanstvena projekata financiranih od strane MZOŠ Hrvatske.

Stručna djelatnost predstavljena je većim brojem radova izrađenim tijekom dvadesetpetogodišnjeg uspješnog praktičnog stručnog radnog staža. Teorijska znanja i bogato stručno iskustvo stečeno u poslovanju rezultiralo je izradom niza veoma projekata kao što su studije izvodljivosti osnivanja poduzeća, privatizacije poduzeća, osnivanje komercijalno izvršnih predstavništava.

Priznanja:
•    1993. godine “Brončana Kuna” Hrvatske Gospodarske Komore,
•    od 1993. godine do 2001. prema Zavodu za poslovna istraživanja, Zagreb, poduzeće SGS Adriatica je bilo među prvih 3% po proizvodnosti i profitabilnosti u Hrvatskoj,
•    2002.godine SGS Adriatice razvrstano je u prvih 1%, te mu je dodijeljena Zlatna medalja “Prva Hrvatska Kuna”.
•    Od strane CROME, proglašen je Managerom godine u Hrvatskoj za 2005 godinu u kategoriji Projekt Managera.

Od 01.travnja, 2006 godine radi na Tehničkom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci, Katedri za organizaciju i operacijski management, kao nositelj kolegija na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje: Organizacija i Ekonomika, Organizacija i ekonomika poslovnih sustava, Projektiranje proizvodnih sustava, Proizvodni sustavi, Projektni management, Proizvodni management i Razvojni i proizvodni management. Od 2007. godine voditelj je stručnog studija strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i u dva mandata zamjenik predstojnika Zavoda za industrijski inženjering i management. Oženjen je, govori i piše engleskim jezikom.

Aleksandar Vuković rođen je u Rijeci 27. listopada 1978. godine. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine izradom diplomskog rada ”Hidrostatski pogon kotača malog utovarivača”. Poslijediplomski znanstveni studij upisuje 2007. godine, a 2008. prijavljuje i brani prijavu teze pod radnim nazivom ”Strukturirani pristup izboru optimalnog modela rekonfiguracije proizvodnog sustava“.

Nakon završenog studija zapošljava se u tvrtki PPC. Buzet d.o.o. dio CIMOS d.d. automobilske grupacije na radnom mjestu tehnologa proizvodne tehnike. 2006. godine zasniva radni odnos na radnom mjestu znanstveni novak /asistent na projektu ”Modeliranje naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje” gdje zadržava status do 2011. godine. 2007. godine tvrtka CASE d.o.o. angažira ga kao instruktora za tečajeve iz softverskog paketa MS Project®. U razdoblju od 2009. do 2011. godine radi u tvrtki Rolls-Royce Marine AS – Ship Technology Offshore u Ulsteinvik-u, Norveška, na radnom mjestu projektni inženjer. U tvrtku Navis Consult d.o.o. iz Rijeke koja je dio Rolls-Royce grupe prelazi 2011. godine gdje radi i danas.

Kao autor objavio je velik broj znanstvenih radova od čega nekoliko CC i SCI indeksiranih te sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova. Na 19. međunarodnom DAAAM simpoziju naziva “INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION: focus on next generation intelligent systems and solutions” održanog 22.-25. listopada 2008. godine dobija nagradu ”FESTO Young Researcher Scholarship”. Znanstvenoistraživački rad nastavlja i danas blisko surađujući s profesorom Milanom Ikonićem u sklopu pripreme i objave znanstvenih radova, pisanja doktorske disertacije, kao i objave ovog sveučilišnog udžbenika.

Stručno usavršavanje nastavlja kontinuirano tijekom dosadašnjeg rada. U sklopu CEEPUS projekta boravi i radi na Fakultetu Tehničkih Znanosti Sveučilišta u Novom Sadu. Tvrtka / certifikacijska institucija SGS Adriatica d.o.o. 2007. godine nakon uspješno izvršenog osposobljavanja iz programa ”Quality management Development Programme ISO 9001:2000, Quality System Auditing” izdaje mu Quality System Auditing certifikat. Aktivno sudjeluje u uvođenju ISO 9001:2000 sustava upravljanja kvalitetom na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Kao suradnik sudjeluje u izradi stručnih projekata.

Aktivnosti izvan radnih i znanstvenoistraživačkih najčešće uključuju sport. Član je Veslačkog kluba Jadran iz Rijeke od 1991. godine. Prošao je sve kategorije veslača. Od 2003. aktivan je u organizacijskim odborima kluba, komisijama i upravi. Jedan je od osnivača je i prvi predsjednik Studentskog sportskog društva na Tehničkom fakultetu u Rijeci, kao i jedan od osnivača Riječkog športskog sveučilišnog saveza.

Posjeduje izvrsno znanje engleskog jezika i dobro znanje talijanskog jezika.

Oženjen je i ima jedno dijete.

Ključne riječi:
Projekt, management, promjene, razvoj

Naslov: Projektni menadžment
Autori: Milan Ikonić, Aleksandar Vuković
Broj stranica: 180
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2011
ISBN: 978-953-7595-67-8
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.