METASPIRITUALNA UMJETNOST U HRVATSKOJ, Nadežda Elezović

SKU: W-1563

25,00  (188,36 kn)

Autor: Nadežda Elezović

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Knjiga je nastala na temelju doktorske disertacije pod nazivom Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj umjetnosti u drugoj polovini 20. stoljeća, obranjene na Sveučilištu u Zadru 2022. Studija na temu metaspiritualne umjetnosti u Hrvatskoj obuhvaća istraživanje teorijske platforme metaspiritualne umjetnosti, a uz to i njezinu primjenu na konkretne studije slučajeva hrvatskih umjetnika Borisa Demura i Mirka Zrinšćaka Istražuje se primjena pojma spiritualnog u umjetnosti, odnosno njegova rekontekstualizacija u postavangardi i postmodernizmu, s naglaskom na hrvatsku umjetničku produkciju druge polovine 20. stoljeća

Istraživanjem je potvrđena polazišna hipoteza o postojanju pojava i praksi u hrvatskoj postmodernoj umjetnosti, koje se u literaturi dovode u kontekst metaspiritualnog, premda se neujednačeno tumače. U radu su izvedena opsežna istraživanja teorijske platforme metaspiritualnosti, uz izvore dosadašnjih istraživanja teme u svjetskoj i hrvatskoj povijesti i teoriji umjetnosti, te uz saznanja iz drugih znanstvenih polja. Studija slučajeva pokazuje da se kiparski opus Zrinšćaka u cjelini i ciklus spiralne umjetnosti Demura (od 1982./83. pa na dalje) mogu svrstati u metaspiritualnu umjetnost, a u oba slučajeva metaspiritualno se zasniva na ritualno-kontemplativnoj praksi izvođenja djela, interpretaciji arhetipskog, estetici nevidljivog, kontekstualizaciji kozmičkog i narativnoj artikulaciji spiritualnih aspekta rada. U disertaciji su, kao svojevrsne novotvorbe i doprinos istraživanju, uvedeni pojmovi „metaauratska umjetnost“ i „neoritualna funkcija djela“, izvedeni iz pojmova o „auri“ i „ritualnoj funkciji“ umjetnosti njemačkog teoretičara i filozofa Waltera Benjamina. U radu se primjenjuju u teorijskoj artikulaciji metaspiritualne umjetnosti u studijama slučajeva Demura i Zrinšćaka, u cilju specifikacije temeljnih svojstava ritualno-kontemplativne metaspiritualne izvedbene prakse.

 

Bilješka o autorici:

Nadežda Elezović rođena je u Rijeci 1975. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i ruski jezik i književnost. Doktorirala je u području povijesti i teorije umjetnosti na Sveučilištu u Zadru 2022. godine, pod mentorstvom izv. prof. dr.sc Nataše Lah, uz komentorstvo prof. dr.sc. Vinka Srhoja. Od 2018. zaposlena je kao asistentica pri Katedri za modernu i suvremenu umjetnost na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci. Nakon stručnog osposobljavanja u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti te polaganja stručnog ispita pri Muzejsko dokumentacijskom centru 2014. godine stječe zvanje kustosice. Aktivno i kontinuirano sudjeluje na poslovima kustoske prakse, surađujući s muzejskim i galerijskim institucijama u Hrvatskoj. U razdoblju 2014. – 2017. pripremila je tri kustoske izložbe muzejskih akvizicija Muzeja moderne i suvremene umjetnosti: Estetika elektriciteta – Spiritualnost i umjetnost iz fundusa MMSU, 2014.; Sedmo nebo – izbor iz zbirki MMSU (u koautorstvu, MMSU, Rijeka, srpanj 2016.); Dijalog s Milom Kumbatović: Jasna Šikanja, Smiljana Polugić (Izbor iz zbirki MMSU), Rijeka, Omišalj, 2017. U periodu 2005. – 2008. djeluje kao likovna kritičarka za dnevne novine Novi list, u rubrici kulture i tjedniku za kulturna zbivanja Mediteran, a tekstove objavljuje u časopisima Zarez, Kontura, Val. Do sada je objavila više od stotinu likovnih kritika, eseja o likovnoj umjetnosti, razgovora s umjetnicima, eseja u izložbenim katalozima umjetnika, novinarskih tekstova o likovnoj kronici, baveći se promocijom suvremene hrvatske te riječke vizualne umjetnosti. Objavljeni stručni tekstovi, likovne kritike, predgovori kataloga, razgovori s umjetnicima danas su dokumentirani u bibliografijama monografskih publikacija nekih od vodećih hrvatskih umjetnika.

 

Naslov: Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj
Autorica: Nadežda Elezović
Broj stranica: 372
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2024..
ISBN: 978-953-336-998-3
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.