INVALIDNOST TOLERANCIJE, A. Leburić, S. Čokolić; M. Žaja

INVALIDNOST TOLERANCIJE, A. Leburić, S. Čokolić; M. Žaja

SKU: WSOC-130017

10,62  (80,02 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Sociologinje Anči Leburić, Sanja Čokolić i Marina Žaja u svojoj studiji Invalidnost tolerancije (objavljenoj u biblioteci Istraživačke studije, knjiga br. 17, kod nakladnika Redak iz Splita)

U svom istraživanju polaze od pretpostavke da osoba s invaliditetom predstavlja individuu koja je izložena diskriminaciji i stigmatizaciji. Stoga se takve osobe svrstavaju u kategoriju manjine, pošto u društvu ne doprinose ekonomski, biološki ili intelektualno, pa ih se često karakterizira kao društvene destabilizatore. Dakle, riječ je o degradiranom individualnom i društvenom položaju invalida.

Termin „posebne potrebe“ vezan je uz osobe s invaliditetom i njime se naglašava odvojenost, odnosno percepcija osoba s invaliditetom kao izdvojenih dijelova društva. Postaju marginalizirani u društvu, premda se u novije doba takvo poimanje invaliditeta ublažava pozitivnijim gledanjem na različitosti.

Autorice su odabrale case study kao istraživačku strategiju. Ona im je omogućila pluralističniji pristup istraživačkom predmetu. Projekt su u cijelosti postavile kao ispitivanje suvremenosti jednog društvenog fenomena u okviru njegovoga stvarnoga konteksta, posebno u onim istraživačkim (društvenim situacijama), u kojima i kada granice između fenomena i konteksta nisu bile sasvim očite, jasne i manifestne. Sve to je uvjetovalo korištenje višestrukih izvora podataka, više metoda, više tehnika, više procedura, a u fazama operacionalizacije i konstruiranje više varijabli.

U ovoj strategiji planski su kombinirale i integrirale nizove podataka u kontekstima primjene različitih istraživačkih metoda. Koristile su intervjue, životne priče, promatranje i niz drugih analitičkih procedura.

Zaključuju da će u razvojnim i demokratizirajućim društvenim procesima utjecaji civilnoga društva biti presudni, a nove će tehnologije intenzivnije humanizirati toleranciju svih i prema svima. Zato one zagovaraju sljedeće: ne graditi ograde oko sebe i prema drugima, ne graditi život na mržnji, već se stalno učiti suživotu i suživljenju, činiti drugima sve što najbolje možemo, biti tolerantan bez ikakvih očekivanja, zahvala, poklona.
 Tolerancija je rijetkost, pa kad se ljudi suoče s njom, ostanu zapanjeni, iznenađeni, neki možda i šokirani. Dobro je ako se u takvoj situaciji zapitamo: tko je taj čovjek?, ali i ako ga istovremeno poželimo imitirati i postupiti istovjetno kao i on.
Konačno, tolerancija svakog pojedinca je nešto kao „finalni produkt“ i ona je zapravo rezultat mjerenja sustava vrijednosti, odgoja, obrazovanja i milijuna drugih utjecaja iz društvene oko-line. U uzajamnom odnosu, u nizu interakcija, tolerancija se ne manifestira kao nešto prejednostavno, jednosmjerno, jednodimenzionalno. Ona sve komplicira i usložnjava, višestruko dimenzionira i čini slojevitijim i dinamičnijim.

Bilješka o autoricama:

Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.
E-mail: Anči Leburić

Sanja Čokolić, sociologinja, bavi se spisateljstvom, objavila je poeziju u književnom listu Vijenac, te u Zborniku poezije i kratke proze mladih sa prostora eks-Ju “Rukopisi 32”. Poeziju redovito objavljuje na www.cip.hr, te www.creemaginet.hr. Aktivno sudjeluje u radu civilnog društva kao jedna od osnivača Udruge osoba s invaliditetom AGAPE. Područje njenog znanstvenog interesa su sociologija devijantnosti, socijalna patologija, socijalna psihologija, socijalna medicina, sociologija politike, antropologija i bioetika. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.
E-mail: Sanja Čokolić

Marina Žaja, sociologinja, surađuje kao anketarka u sociološkim istraživanjima, koja se realiziraju na Odsjeku za sociologiju u Splitu (voditeljica prof.dr.sc.Anči Leburić). Članica je Hrvatskog sociološkog društva.
E-mail: Marina Žaja

Ključne riječi:
Invaliditet, tolerancija, sociološko istraživanje
Disability, tolerance, sociological research

Link: www.ancileburic.com

Naslov: Invalidnost tolerancije
Autori: Anči Leburić, Sanja Čokolić; Marina Žaja
Broj stranica: 148
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-031-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.