INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA, M. Maras.-Aluj.

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA, M. Maras.-Aluj.

SKU: WHUM-140010

7,96  (59,97 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

L’autice propone questo manuale come strumento di educazione linguistica, adeguato alle esigenze concrete dell’attuale studio della lingua italiana presso la Facoltà ; di Filosofia dell’Università ; di Spalato. Questo compendio di conoscenze linguistiche elementari è ; destinato agli studenti del primo anno del Dipartimento d’Italianistica e al corso del primo semestre “Introduzione alla lingua italiana e alla linguistica”. Il manuale comprende capitoli: Famiglie linguistiche, L’Italia pre-romana, Il latino classico e il latino volgare, I cambiamenti del lessico, I primi documenti, Caratteristiche generali dello sviluppo tra il latino e l’italiano, La lingua italiana attraverso i secoli, Comunicazione e linguaggi.

Bilješka o autoru/autorici:

Dr. sc. Marina Marasović-Alujević rođena je 12. srpnja 1958. godine u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 11. srpnja 1980., prva u svojoj generaciji, talijanski jezik i književnost i engleski jezik. Godine 1984. na Filološkom fakultetu u Beogradu obranila je magistarski rad pod naslovom Romanizmi u graditeljskoj terminologiji u Dalmaciji. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je 1994. godine doktorsku disertaciju pod naslovom Antroponimija srednjovjekovnog Splita.

Od 1991. do 1998. predavala je na Fakultetu PMZOP Sveučilišta u Splitu, a od 1998. do 2005. kao profesor visoke škole na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta u Splitu, gdje je obnašala dužnost dekana u tri mandata. Od 28. studenoga 2004. godine zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu, najprije kao docent, od 21. srpnja 2009. kao izvanredni profesor, a od rujna 2013. kao redoviti profesor.

U četiri mandata bila je pročelnica Odsjeka za talijanski jezik i književnost (2005. – 2013.), godine 2007. prodekanica za nastavu Filozofskoga fakulteta u Splitu, 2012. voditeljica centra Studia Mediterranea. Voditeljica je modula Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij na Poslijediplomskom doktorskom studiju humanističkih znanosti i voditeljica poslijediplomskoga specijalističkog studija Menadžment u kulturi za koji se čeka dopusnica.

Od 2007. godine voditeljica je znanstvenoga projekta Romanizmi u onomastici grada Splita.

Članica je međunarodnoga uredništva onomastičkoga časopisa RIOn (Rivista Italiana di Onomastica). Autorica je dviju znanstvenih knjiga, triju udžbenika i 36 znanstvenih članaka. Svoje je radove izlagala na 30 međunarodnih kongresa u zemlji i inozemstvu.

Godine 2013. dobitnica je sveučilišne nagrade “Marko Marulić” za znanstveno djelovanje u području društvenih i humanističkih znanosti.


Ključne riječi:
latino, sviluppo, italiano, comunicazione
(latin, development, italian, comunication)

Naslov: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA
Autor: Marina Marasović-Alujević
Broj stranica: 88
Nakladnik: Filozofski fakultet – Split
Godina izdanja: 2008.
ISBN: 978-953-7395-15-5
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.