BOLESNIK SA ŠEĆERNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI DANAS

BOLESNIK SA ŠEĆERNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI DANAS

SKU: WMED-120002

12,61  (95,01 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 
Sažetak:
 
Drugi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) s međunarodnim sudjelovanjem i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske održan je u ožujku 2011. godine, s temom Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas. Ova vrlo aktualna tema u svjetlu novih Hrvatskih smjernica za liječenje šećerne bolesti tipa 2 obrađena je s različitih gledišta u Zborniku radova kongresa. Zbornik je napisan je na 253 stranice, te opremljen brojnim tablicama i slikama. Sadrži 19 preglednih članka koji obrađuju temu dijabetesa (rano otkrivanje, indikatori kvalitete skrbi za dijabetičare: liječnika prema oboljelom, proaktivni pristup prevenciji, patofiziologija, dijagnostika i liječenje šećerne bolesti, samozbrinjavanje, samokontrola, komplikacije itd.)Autori članaka su nastavnici sa sve četiri katedre obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj, s Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao priručnik u njihovom svakodnevnom radu..

Bilješka o urednici:

Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, rođena 13.01.1952. u Zagrebu, Hrvatska. Od 1976 godine radi u Ordinaciji opće medicine. Nakon specijalizacije iz obiteljske medicine 1982, zapošljava se Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Polje užeg interesa je prevencija kardiovaskularnih bolesti. Kao predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine od 2008. godine organizirala je svake godine kongres I dvadesetak radionica na kojima potiče da liječnici obiteljske medicine sudjeluju kao nastavnici u trajnoj edukaciji liječnika obiteljske medicine. Autor nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, voditelj projekta o utjecaju intervenciji liječnika obiteljske medicine na srčano žilnu bolest.

Ključne riječi: obiteljska medicina, zbornik, šećerna bolest

Link: DNOOM

Naslov: Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas
Urednica: Biserka Bergman Marković i suradnici
Broj stranica: 254
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2011.
ISBN: ISSN: 1848-4158
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Sadržaj:

Rano  otkrivanje dijabetesa mellitusa u obiteljskoj medicini
(Marija Vrca Botica)
Indikatori kvalitete skrbi bolesnika sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini
(Zlata Ožvačić Adžić)

Odnos liječnika prema osobi koja boluje od šećerne bolesti
(Sanja Blažeković Milaković)

Proaktivni pristup prevenciji šećerne bolesti i praćenje bolesnika sa šećernom bolesti
(Milica Katić)
 
Patofiziologija dijabetesa tipa 2
(Davorka Vrdoljak)
 
Dijagnostički kriteriji (predijabetes)-algoritam, minimum obrade
(Ljiljana Majnarić Trtica)
 
Edukacija, prehrana, tjelovježba i samokontrola bolesnika sa šećernom bolesti
(Dragica Ivezić lalić)
 
Medikamentno liječenje šećerne bolesti
(Biserka Bergman Marković, Davorka Vrdoljak, Valerija Bralić Lang)
 
Medikamentno liječenje šećerne bolesti s obzirom na komorbiditet i multimorbiditet te stariju dob
(Đurđica Lazić)
 
Zbrinjavanje i trajno praćenje bolesnika sa šećernom bolesti
(Ines Diminić Lisica)
 
Samozbrinjavanje i samokontrola
(Nataša Mrduljaš Đujić)
 
Šećerna bolest-makrovaskularne komplikacije i parametri metaboličke kontrole
(Jasna Vučak)
 
Mikrovaskularne komplikacije šećerne bolesti: dijabetička retinopatija i nefropatija
(Ksenija Kranjčević)
 
Dijabetička neuropatija i neuropatska bol
(Eris Materljan)
 
Seksualna i neuromuskularna disfunkcija (inkontinencija) bolesnika koji boluju od šećerne bolesti
(Hrvoje Tiljak)
 
Dijabetes u djece i trudnica
(Suzana Maltar Delija)
 
Dijabetičko stopalo
(Rudika Gmajnić)
 
Dijabetes u starijoj dobi
(Stanislava Stojanović Špehar)
 
Akutna i hitna stanja u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti
(Valerija Bralić Lang)

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.