Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti