REDAK, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci