RAČUNOVODSTVO BANAKA, Grupa autora

SKU: W-1435

20,00  (150,69 kn)

Autor: Grupa autora

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Knjiga „Računovodstvo banaka“ sastoji se od pet dijelova kojima se na jednostavan način prezentiraju tehnike i specifičnosti računovodstva banaka. Prvi dio bavi se pojmovnim određenjem i vrstama kreditnih institucija. Drugi dio uvodi čitatelje u svijet računovodstva banaka. U trećem dijelu knjige prikazan je kontni plan za banke, a u četvrtom su navedeni brojni primjeri knjiženja poslovnih događaja u bankama. Iznosi u tim primjerima iskazani su u eurima s obzirom na to da je ta novčana jedinica zamijenila kunu i od 1. siječnja 2023. zakonsko je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Posljednji, peti dio knjige prikazuje financijske izvještaje banaka.

 

Bilješka o autorima:

Prof. dr. sc. Ivica Filipović rođen je 9. ožujka 1960. Završio je 1982. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Na tom je fakultetu 1992. završio poslijediplomski studij. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Oblikovanje računovodstvenog modela informacija za procjenu boniteta i donošenje odluka u međuovisnim poslovnim sustavima“ obranio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 7. prosinca 2007., čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti. Matični broj iz Upisnika znanstvenika je 292690.

Od 1. listopada 1982., kada je zasnovao prvi radni odnos, do danas obavljao je sljedeće poslove: financijski knjigovođa, referent za plan i analizu, rukovoditelj financijskog sektora, direktor OOUR-a, pomoćnik direktora RO za ekonomsko-financijske poslove, financijski direktor, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine za materijalno-financijske poslove, direktor financijsko-knjigovodstvenih poslova u trgovinsko-proizvodnom dioničkom društvu, direktor direkcije računovodstvenih, plansko-analitičkih i informatičkih poslova u banci, član uprave banke, predsjednik uprave banke, ovlašteni revizor, direktor revizorskog društva i nastavnik na Sveučilištu u Splitu. Od 2. travnja 2016. zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti gdje se danas nalazi na radnom mjestu redovitog profesora. Na toj sastavnici Sveučilišta u Splitu od 1. travnja do 30. rujna 2017. vršio je dužnost pročelnika, a od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2020. bio je njezin pročelnik. Ovlašteni je revizor, ovlašteni računovodstveni forenzičar i stalni sudski vještak za financije i računovodstvo.

Na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti nositelj je odnosno sunositelj sljedećih kolegija: Računovodstvo banaka, Revizija, Financijsko-računovodstveno vještačenje, Platni promet, Financijsko restrukturiranje i sanacija poslovnih subjekata. Autor je odnosno koautor više od 60 znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je više priznanja za svoj znanstveni i stručni doprinos.

Doc. dr. sc. Toni Šušak rođen je 8. ožujka 1991. Srednju Ekonomsko-birotehničku školu u Splitu završio je 2009. s odličnim uspjehom. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu 2014. stekao je akademski naziv magistar ekonomije. Na Pravnom fakultetu u Splitu 2018. stekao je akademski naziv magistar prava. Doktorsku disertaciju “Povezanost internih mehanizama nadzora i kvalitete nerevidiranih financijskih izvještaja” obranio je 2021. na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Matični broj iz Upisnika znanstvenika je 364923.

Zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti gdje pri Katedri za ekonomske znanosti u forenzici izvodi nastavu iz financijsko-računovodstveno kolegija. Nositelj je kolegija “Financijsko računovodstvo u forenzičnim znanostima”, “Informacijski sustavi u računovodstvu” i “Korporativno upravljanje”. Suradnik je na kolegijima “Revizija”, “Korporacijsko izvještavanje”, “Forenzično računovodstvo I”, “Financijsko restrukturiranje i sanacija poslovnih subjekata”, “Financijsko-računovodstveno vještačenje”, “Interna kontrola i revizija”, “Porezni sustavi”, “Forenzika u bankarstvu i osiguranju”, “Platni promet”, “Osnove ekonomije u forenzičnim znanostima” i “Uvod u znanstvenu metodologiju i statistiku”. Autor je preko 40 znanstvenih i stručnih radova.

Dobitnik je Nagrade rektora Sveučilišta u Splitu, Nagrade dekana Ekonomskog fakulteta u Splitu, Županijske nagrade studenticama i studentima Splitsko-dalmatinske županije s prosjekom 5,0 i Nagrade dekana Ekonomskog fakulteta u Splitu za izniman uspjeh postignut na doktorskom studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije.

Doc. dr. sc. Mario Filipović rođen je 27. lipnja 1988. U Splitu je završio srednju Ekonomsko–birotehničku školu, specijalistički diplomski stručni studij „Trgovinsko poslovanje“ te diplomski sveučilišni studij „Forenzika“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku završio je poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i management“ i poslijediplomski sveučilišni studij „Management“. Na tom je fakultetu 31. svibnja 2019. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Modeliranje odnosa revizije i upravljačkih struktura u kreditnim institucijama“. Matični broj iz Upisnika znanstvenika je 377014.

U revizorskom društvu Fimar d. o. o., Split od ožujka 2008. do studenoga 2010. obavljao je poslove financijskog knjigovođe, nakon čega je do rujna 2012. obavljao samostalnu profesionalnu djelatnost. Poslije toga je u revizorskom društvu Fimar d. o. o., Split do 31. kolovoza 2018. obavljao poslove asistenta ovlaštenog revizora i ovlaštenog revizora. Osim toga, u tom je revizorskom društvu od 14. kolovoza 2018. do 31. kolovoza 2019. obnašao dužnost člana uprave. Od 1. rujna 2019. do 20. listopada 2021. obnašao je dužnost člana uprave BDO Croatia d. o. o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb. Od 10. svibnja 2022. do danas obnaša dužnost člana uprave SFAI CROATIA d. o. o. za revizijske poslove, Split. Od 2016. ima certifikate ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođe.

Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlen je od 1. listopada 2021. na radnom mjestu docent. Od ak. god. 2021./2022. na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu izvodio je, odnosno izvodi nastavu kao nositelj na sljedećim kolegijima: „Računovodstvo i financije I“, „Računovodstvo i financije II“, „Pomorsko tržište“, „Logistički sustavi u prometu“, „Upravljanje poslovnim procesima“ i „Računovodstvo, porezi i financije“. Autor je odnosno koautor deset objavljenih znanstvenih radova.

E-mail: Kontakt autora

 

Naslov: Računovodstvo banaka
Autori: Ivica Filipović, Toni Šušak, Mario Filipović
Broj stranica: 226
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-336-932-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.