KULTUROLOŠKE ANALIZE U DISKURSU KULTURALNIH STUDIJA

KULTUROLOŠKE ANALIZE U DISKURSU KULTURALNIH STUDIJA

SKU: WDMT-140007

21,24  (160,03 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Kulturološke analize u diskursu kulturalnih studija treća je knjiga u ediciji Metodološke teme iz Metodološke biblioteke, pokrenute 2011. godine, kod splitskoga izdavača Redak. Urednica ovoga izdanja Anči Leburić, ujedno je i autorica. Njeni suatori/-ce su mladi sociolozi i sociologinje sa splitskog Odsjeka za sociologiju, te njihove suradnice Maja Dadić (asistentica) i kulturologinja Mislava Zuppa Rašić. Studija predstavlja finale njihovog jednogodišnjeg timskog rada.

Osnivajući Metodološku biblioteku, urednica je bila svjesna nedostatnosti metodoloških studija i tekstova na sociološkom knjižnom tržištu, te posebno prezentacija rezultata prvenstveno kvalitativnih, ali i niza drugih vrsta socioloških analiza. Stoga se u knjizi na originalan način prezentiraju one analitičke faze koje su karakterizirale svaku pojedinu kulturalnu studiju, jer je svaka za sebe zasebna metodološka cjelina. Studije su se izvodile kao grupni istraživači radovi, pa su tako prezentirani u ovoj tiskanoj formi. Svako je poglavlje strukturirano onako kako se metodološki i analitički izvodila i razvijala pojedina kulturalna studija.

Ovo izdanje nedvojbeno je i edukativnoga karaktera, pa će budućim studentskim generacijama, kao i sociološkoj struci, ovakav metodološki pregled (iz priloga studija) biti vjerojatno koris¬tan i zanimljiv. Uostalom, kulturalni studiji predstavljaju novi metodološki pristup u odnosu na znanosti koje se služe klasičnim istraživačkim i tradicionalnim metodološkim konceptima. One su naročito otvorene prema novim i drugačijim istraživačkim izazovima, jer stalno preispituju postojeće prakse.

Zanimajući se za koncepte svakodnevnoga života, ove studije aludiraju na takve kulturološke promjene koje će provocirati buduće generacije znanstvenika i stručnjaka na angažiranije pro-mišljanje društva i realnoga svijeta.

Bilješka o autorima:

Anči Leburić, redovna je profesorica u trajnom zvanju na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

E-mail: Anči Leburić 

Mateja Bošnjak, rođena 1988. u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, gdje je završila osnovnu školu i II. gimnaziju Fra Grgo Martić. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakul¬tetu u Splitu. Tema završnog rada: Dva grada u jednom: Pogledi mladih različitih nacionalnosti na suživot u poslijeratnom Mostaru. Sudjelovala je na XVII. Međunarodnom skupu Društvo i tehnologija sa temom Hoće li Mostar ostati podijeljen grad? (2010) u Zadru, te na Zimskoj školi o europskim integracijama (2010) u Begovom razdolju.

E-mail: Mateja Bošnjak 

Jelena Budimlić, rođena 1988. u Stobreču, gdje je završila osnovnu školu i II. jezičnu gimnaziju. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Suautorica je članka Koliko su mladi politički educirani? (2009. Universitas, br.3, str.5). Tema završnoga rada: Percepcije ljepote u manekenskom svijetu.

E-mail: Jelena Budimlić 

Sanja Čokolić, rođena u Splitu 1983. godine, živi u Omišu, gdje je pohađala Osnovnu školu “Josip Pupačić” i Jezičnu gimnaziju Srednje škole “Jure Kaštelana.” Bavi se spisateljstvom, a od većih književnih uspjeha joj je objava poezije u književnom listu Vijenac, te uvrštenje poezije, na natječaju Doma omladine Pančevo, u Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora eks-Ju “Rukopisi 32”. Poeziju redovito objavljuje (www.cip.hr, www.creema¬ginet.hr). Stekla je 2010. akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na istom fakultetu. Tema završnog rada: Društvena uvjetovnost kriminalnog recidivizma. Surađivala je kao anketarka u sociološkom istraživanju Jezik u medijima, te Socijalne potrebe splitskih obitelji, koja su realizirana na Odsjeku za sociologiju u Splitu. Na fakultetskoj web stranici objavia je esej pod nazivom Različitost istraživačkih pristupa u sociologiji ( http://www.ffst.hr/ dokumenti/izdavastvo/studentski/index.htm). Sa znanstvenim radom na temu GMO-a, pod nazivom Tehnologija u službi profita–suvremena biotehnologija i proizvodnja hrane, sudjelovala je na kongresu DIT-a, u Zadru 2010. Aktivno sudjeluje u radu civilnog društva kao jedna od osnivača Udruge osoba s invaliditetom AGAPE, te je obnašala dužnost člana predsjedništva i nadzornog odbora. Sudjelovala je na kongresu Dani udruga 2006. koji je održan u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Kao član Gradske organizacije SDP-a Omiš, osni¬vačica i predsjednica FMSDPa Omiš, te kao jedna od osnivačica Sekcije mladih antifašista grada Splita i tajnica navedene Sekcije, aktivno sudjeluje u političkom životu svoje zajednice. Područje njenog rada su sociologija devi¬jantnosti, kriminologija, socijalna patologija, socijalna psihologija, socijalna medicina, sociologija politike, antropologija i bioetika. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Sanja Čokolić

Maja Dadić, rođena 1983. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru 2007. godine, na Odsjeku za sociologiju i pedagogiju. Profesorica je sociologije i pedagogije. Dobitnica je Stipendije grada Splita za poslijediplomske studije (2009/2010), Top stipendije (2006) i Rektorove nagrade (2004/2005). Izabrana je u nastavno zvanje više predavačice 2013. Pred obranom je doktorskoga rada na Sveučilištu u Zagrebu. Istražuje i objavljuje području sociološke metodo¬logije, sociologije turizma, sociologije mladih i sociologije medija.
Suatorica je studije Leburić, A. i dr. (2011) Diskurzivna analiza: kvalitativni pristup u istraživanju medija. Split: Redak., te Leburić, A.; Dadić, M.; Stipčić, A. (2010)Kulturni turizam na splitski način: sociološko istraživanje. Split: Redak. Suautorica je poglavlja objavljenih u inozemnim zbornicima: (1) Leburić, A.; Lončar, M.; Dadić, M. (2011) Nove paradigme obrazovanja u budućim društvima znanja. Šola in družba znanja. Kožuh, A.; Felda, D. (ured.). Koper, Slovenia: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper. 163-170. (2) Leburić, A.; Lončar, M.; Dadić, M. (2010) The Impact of Information Technology in Education: Communications on Blogs and Forums. Democratic Access to Education. Kahn, Richard; McDermott, J. Cynthia; Akimjak, Amantius (eds.). Los Angeles: Department of Education, Antioch University Los Angeles. 235-244. (3) Lončar, M.; Bandalović, G.; Dadić, M. (2010)Utjecaji društvenog ponašanja mladih na obrazovne trendove u Hrvatskoj. Парадигми сучасної педагогіки. Бочарова, Олена; Цотич, Mapa; Теркулов, В’ячеслав (eds.).Горлівка: Mіністерство освіти і наукиукраїни.Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Краківська академія ім. а. ф. Моджевського. 195-207. (4) Leburić, A.; Šuljug-Vučica, Z.; Dadić, M.(2009) Perspektive obrazovanja mladih s obzirom na kvalitetu življenja u Hrvatskoj. Освіта: Проблеми та перспек¬тиви.Теркулов, В’ячеслав; Бочарова, Олена; Aксман, Джоанна (eds.). Горлівка: Міністерство освіти і науки України. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Krakowska akademia im. A. F. Modrzewskiego. 59-74. (5) Leburić, A.; Dadić, M. (2008) Researching of the Extra Lessons as the Dominant Learning Method. The Role of Theory and Research in Educational Practice. Kozlowska, Anna; Kahn, Richard; Kožuh, Boris; Kington, Alison; Mažgon, Jasna(eds.). Grand Forks: College of Education and Human Development, University of North Dakota, 79-89.
Članica je Hrvatskoga sociološkog društva.

E-mail: Maja Dadić 

Marija Galov, rođena u Metkoviću 1988. godine. Završila je osnovnu školu „Stjepana Radića“ u Metkoviću i srednju školu „Gimnazija Metković“, smjer prirodoslovno-matematički. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Suautorica je članka (2009) Prakse urbanog stanovništva u zbrinjavanju kućanskog otpada. Zagreb: Socijalna ekologija 18(2): 130-156. Tema završnoga rada: Načini i oblici provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca. Bavi se sociologijom mladih i sociologijom rada. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Marija Galov 

Zorica Grubišić rođena u Splitu 1987. godine, gdje je pohađala Osnovnu školu “Trstenik” i V. Opću gimnaziju „V. Nazor“. Stekla je 2010. godine akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije na Filozofskom fa¬kultetu u Splitu. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usm¬jerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada: Sociokulturni aspekti karnevala. Kao članica Gradskog odbora mladih SDP-a Split, pot¬predsjednica SSU-a, te kao jedna od osnivačica Sekcije mladih antifašista gra¬da Splita i predsjednica navedene Sekcije, aktivno sudjeluje u političkom životu svoje zajednice.
Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Zorica Grubišić 

Anja Kutleša, rođena 1987. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu, te srednju Turističko-Ugostiteljsku. Stekla je 2010. godine akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu. Stu¬dirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofs¬kom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada: Život u blizini odlagališta smeća. Suautorica je članka (2008) Rat i okoliš. Zagreb: Polemos 11(21): 11-31. Sudjelovala je u provedbi istraživanja Prakse urbanog stanovništva u zbrinja¬vanju kućanskog otpada (2009) i Recikliranje i zbrinjavanje otpada – Stavovi i aktivnosti studenata (2010). Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Anja Kutleša 

Dino Lovrić, rođen 1985. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i V.Opću gimnaziju “V. Nazor“. Studirao je jednopredmetnu sociologiju, istra¬živačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Surađivao je kao anketar u institucijskom istraživanju o Kvaliteti studija na filozofskom fakultetu i ostvarenim utjecajima Bolonjske deklaracije u 2005./2006., te u drugim istraživanjima (Jezik u medijima, Školovanje i društvena pokretljivost te Društveno ponašanje mladih) koja su realizirana na Odsjeku za sociologiju u Splitu. Godine 2008. kao suautor izdao je knjigu Stari i novi mediji – sociološka istraživanja medijskog stiliziranja života. Tema završnog rada: Sociokulturni aspekti turističkog putovanja mladih. Bavi se sociologijom medija i sociologijom sporta.

E-mail: Dino Lovrić

Silvija Lušić, rođena 1985. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu „Lučac“ i srednju Grafičku školu u Splitu. Stekla je 2010. godine akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada: Oblikovanje spolnih stereotipa kod Splićana i Splićanki. Surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkom istraživanju: Socijalne potrebe splitskih obitelji (2008./2009.) pod mentorstvom prof.dr.sc. Anči Leburić.

E-mail: Silvija Lušić 

Tea Marasović, rođena 1989. godine u Splitu. Završila je osnovnu školu Mejaši, te Turističko-ugostiteljsku školu (smjer hotelijersko-turistički tehničar) u Splitu. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Objavila je metodološki esej Izvođenje intervjua (prednosti i nedostaci) (http://www.ffst.hr/index.php? option=com_ content&view=article&id=102&Itemid=326&lang=hr). Suautorica je članka Koliko su mladi politički educirani? (2009, Universitas, br. 3 str. 5). Tema završnoga rada: Poremećaji u prehrani kod mladih.

E-mail: Tea Marasović 

Sanja Mikačić, rođena 1988. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i II. jezičnu gimnaziju. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnoga rada: Utjecaj turizma na prosperitet grada Splita. Sudjelovala je u Zimskoj školi o europskim integracijama (2010) u Begovom razdolju.

E-mail: Sanja Mikačić 

Tea Radić, rođena 1988. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju „Marko Marulić“. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada: Profiliranje ovisničkog ponašanja mladih u filmskoj industriji. Surađivala je kao anketarka/ intervjuerka u sociološkim istraživa¬njima na Odsjeku za sociologiju u Splitu: Socijalne potrebe splitskih obitelji (2008/2009) i Suvremeno društvo i fenomen potrošnje: primjer trgovačkog centra Mercator Centar Split (2007/ 2008). Članica je Kluba mladeži Hrvatskog Crvenog križa.

E-mail: Tea Radić 

Nikolina Raić, rođena 1988. godine u Splitu. Završila je osnovnu školu u Žrnovnici, a srednju „V. gimnaziju V. Nazor“ u Splitu. Studirala je jednopred¬metnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Suautorica je studije Leburić, A., Kučer, M., Raić, N. (2010) Žene: društvene uloge i statusi. Surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkom projektu i istraživanju: Socijalne potrebe splitskih obitelji. Objavila je metodološki esej Kada formulirati hipotezu u sociološkom istraživanju? (http://www.ffst.hr/dokumenti/izdavaštvo/studentski/sociologija/ metodološki predmeti/1/5/ index.htm). Tema završnoga rada: Žensko poimanje slobodnoga vremena. Bavi se sociologijom žena. Članica je Hrvatskoga sociološkog društva. U slobodno vrijeme se bavi fotografijom i praćenjem vremena i članica je Fotokluba Split i udruge Crometeo – motrenje i progno¬ziranje vremena.

E-mail: Nikolina Raić

Duška Simidžija rođena 1988. godine u Glamoču. Osnovnu školu „P. Hektorovića“ završila je u Starom Gradu na otoku Hvaru, a opću gimnaziju u Jelsi. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada: Perspektive otočkog življenja mladih. Surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkim istraživanjima o Socijalnim potrebama splitskih obitelji (voditeljica prof. dr. sc. Anči Leburić, 2008./2009.), te o Navikama kupaca gaziranih pića koje je provodio Gfk, Centar za istraživanje tržišta (2008/2009).

E-mail: Duška Simidžija 

Vicko Tomić, rođen 1984. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i klasični smjer I. gimnazije. Preddiplomski studij sociologije završio je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Split s temom Stavovi i mišljenja mladih o društvenim problemima i uzrocima nezaposlenosti. Studirao je jednopredmetnu sociologiju, istraživačkoga usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Aktivan je u području civilnoga društva gdje djeluje u udruzi Stalt u sklopu Koalicije udruga mladih (KUM). Bavi se sociologijom rada i sociologijom mladih. Član je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Vicko Tomić 

Mislava Zuppa Rašić, rođena u Splitu 1988., gdje je završila osnovnu školu i II. jezičnu gimnaziju. Od 2011. Magistrica je s pohvalom Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za kulturalne studije. Dijelom je organizacijskog i press tima Festivala filma i novih medija (Split) 2013., 2011. i 2010. godine. Od 2013. do svibnja 2014. godine pripravnica je u Multimedijalnom kulturnom centru Split. Od 2014. radi kao asistentica voditelja projekta za EU fondove u Brodosplitu-Istraživanje i razvoj. Suradnica/volonterka portala za kulturu i umjetnost Konkursi Regiona gdje objavljuje diplomski rad na temu Seks, grad i kulturalna teorija te teorijski rad na temu Godardova neposlušnost. Antropološki teorijski rad na temu Lefebvreove kontradikcije u proizvodnji prostora objavila je u časopisu i portal

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.