DISKURZIVNA ANALIZA: Kvalitativni pristup u istraživanju medija

DISKURZIVNA ANALIZA: Kvalitativni pristup u istraživanju medija

SKU: WDMT-100002

15,93  (120,02 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:

U studiji se prezentiraju rezultati nekoliko diskurzivnih analiza, te objašnjavaju ili ilustriraju metodološki aspekti, metodološke procedure ili procesi različitih konstruiranja i operacionaliziranja niza kategorija ili istraživačkih i analitičkih varijabli. Autori i autorice nastoje zadovoljiti one metodološke apetite, kojih svakako ima među sociolozima i istraživačima s područja društvenih znanosti, pa i šire. U svojevrsno analitičko putovanje uputila se prof. dr. sc. Anči Leburić sa svojim studentima i studenticama jednopredmetne sociologije na split¬skom Odsjeku za sociologiju (na Filozofskom fakultetu). Kao no¬siteljica metodoloških predmeta na diplomskoj razini splitskoga studija, držala je nastavu iz četiri kolegija: Kvalitativne analize u društvenim znanostima, Etički problemi u sociološkim istraživa¬njima, Kvantitativne analize u društvenim znanostima i Kulturo¬loška istraživanja i metode. Navedene predmete objedinila je u metodološki modul. Osim predavanja i mentorskih konzultacija, seminare (koje je vodila asistentica Maja Dadić, kao vanjska suradnica Odsjeka), izvedba modula temeljila se na grupnom istraživač¬kom radu studenata/-ica tijekom prvoga i drugoga semestra akademske godine 2009./2010. Čitav tim je vlastito učenje, trud i rad spretno povezivao, sve to oplemenjujući golemom kreacijom, imaginacijom i originalnošću. Kako su obavljene analize zaista original¬ne, u studiji se cjelovitije razmatra diskurzivna analiza, u svim njenim značajnim aspektima: (1) teorijsko-metodološkom, (2) analitičkom i (3) empirijskom. Sve su analize kontekstualizirane u hrvatski prostor: medijski, rodni, politički i dr. Jednom riječju, svi su se trudili – spojiti ponekad nespojivo i prikazati to kao cjelovitu studiju o diskurzivnoj analizi kao kvalitativnom studijskom putovanju.

Bilješka o autorima:

Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

E-mail: Anči Leburić
Link: www.ancileburic.com

Vjekoslav Afrić, redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; voditelj Studija antropologije i Nacionalnog međusveučilišnog doktorskog studija sociologije i gostujući profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Istražuje i objavljuje radove iz metodologije društvenih i humanističkih znanosti, teorijske sociologije, socioinformatike i socijalne antropologije.
Suautor je nekoliko istraživačkih studija i autor knjige Struktura sociološke teorije (Naprijed, Zagreb 1989.), te niza radova u časopisima i konferencijskim zbornicima.
Član je Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Matice hrvatske.

E-mail: Vjekoslav Afrić

Maja Dadić, rođena 1983. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i pedagogiju. Dobitnica je Rektorove nagrade i Top stipendije 2006.
Surađivala je u sociološkim projektima i istraživanjima, kao anketarka i intervjuerka. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Maja Dadić

Naslov: DISKURZIVNA ANALIZA: Kvalitativni pristup u istraživanju medija
Autor: Anči Leburić, Vjekoslav Afrić, Maja Dadić i dr.
Broj stranica: 246
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2011
ISBN: 978-953-7595-63-0
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.