BOLESNIK SA SRČANOŽILNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI, grupa a

BOLESNIK SA SRČANOŽILNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI, grupa a

SKU: WMED-130006

19,24  (144,96 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Kardiovaskularne (KV) bolesti važan su javnozdravstveni problem u nas i u svijetu. Vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta većine zemalja svijeta. Iako se u posljednje tri godine bilježi ohrabrujući trend smanjenja smrtnosti od KV bolesti u nas, Republika Hrvatska još uvijek pripada među zemlje visokog rizika za te bolesti.  Značenje tog globalnog problema prepoznalo je i Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, uzevši  KV bolesti za glavnu temu svog četvrtog kongresa  s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je  održan u ožujku.2013. u Zagrebu pod nazivom  Bolesnik sa srčano žilnom bolesti u obiteljskoj medicini. Zbornik kongresa tiskan je na 511 stranica i opremljen brojnim dijagramima, slikama i tablicama.Prvi dio zbornika  sadrži ukupno 37 preglednih članaka autora iz zemlje i inozemstva, a drugi dio  30 sažetaka postera s različitim temama, a koji su bili prikazani na kongresu. Članci zbornika daju prikaz  brojnih tematskih cjelina  iz područja kardiovaskularne medicine (KV prevencija, ukupni KV rizika, arterijska hipšertenzija, dislipidemija, KV bolesti u dijabetičara, te mnoge druge) dotičući tako čestu kazuistiku svakodnevno prisutnu u radu obiteljskih liječnika. Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao  vrijedan priručnik primjenjiv u njihovom svakodnevnom  radu.

Bilješka o urednici:     

Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, rođena 13.01.1952. u Zagrebu, Hrvatska. Od 1976 godine radi u Ordinaciji opće medicine. Nakon specijalizacije iz obiteljske medicine 1982, zapošljava se Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Polje užeg interesa je prevencija kardiovaskularnih bolesti. Kao predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine od 2008. godine organizirala je svake godine kongres I dvadesetak radionica na kojima potiče da liječnici obiteljske medicine sudjeluju kao nastavnici u trajnoj edukaciji liječnika obiteljske medicine. Autor nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, voditelj projekta o utjecaju intervenciji liječnika obiteljske medicine na srčano žilnu bolest.

Ključne riječi:
obiteljska medicina, zbornik, kardiovaskularne bolesti, srčanožilne bolesti

Link: www.dnoom.org

Naslov: Bolesnik sa srčanožilnom bolesti u obiteljskoj medicini
Autor: GRUPA AUTORA, Biserka Bergman Marković (ur.)
Broj stranica: 288
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.