REDAK, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu