TEMELJNI ELEMENTI STRUKTURE DRUŠTVA (2009) Slobodan Bjelajac

TEMELJNI ELEMENTI STRUKTURE DRUŠTVA (2009) Slobodan Bjelajac

SKU: WSOC-090010

7,96  (59,97 kn)

3 na zalihi

Autor: Slobodan Bjelajac

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:
Knjiga se bavi temeljnim elementima strukture društva na najapstraktnijoj razini. To su elementi koje svako društvo ima, od nastanka čovjeka i društva do danas i u budućnosti (čovjek kao centralni element, društvena djelatnost kojom on zadovoljava svoje ljudske potrebe, društveni odnosi i grupe, ljudske zajednice, društvene institucije i društvene tvorevine koje mogu biti materijalne i duhovne).
Knjiga se sastoji iz tri temeljna poglavlja (predgovor; sociologija jučer, danas, sutra; i temeljni elementi strukture društva) i 12 podpoglavlja (sociologija –znanost o prirodi društva; pojam čovjeka, društva i kulture; pojam strukture društva, razmišljanja o strukturi društva kroz povijest; suvremene teorije o strukturi društva; čovjek temeljni element strukture društva; društvena djelatnost; društveni odnosi i grupe; ljudske zajednice; društvene institucije; brak i obitelj; i društvena suprastruktura). Nakon svakog podpoglavlja dat je njegov sažetak.
Knjiga također raspravlja o društvenoj nejednakosti i njezinim bitnim posljedicama (rodnoj nejednakosti, siromaštvu, nejednakostima u prostoru, ekološkim problemima kao posljedici nejednakosti i slično).
Knjiga je ilustrirana različitim ilustracijama (grafikonima, fotografijama i slično).
Na kraju je prikazano 70 bibliografskih jedinica korištenih u izradi knjige, a na zadnjim koricama je životopis autora.

Bilješka o autoru:
Slobodan Bjelajac  rođen je 1944. Osnovnu školu završio je u Beogradu, osmogodišnju i gimnaziju u Skopju, a Filozofski fakultet (grupa za sociologiju) u Beogradu. Studija «Bespravna stambena izgradnja u Splitu: uzroci i posljedice» iz 1970. priznata mu je kao magistarska radnja 1990. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1992. na temu «Rezidencijalna segregacija u urbanoj sredini».
Izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta 1994., a 2007. u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Početak radne karijere ostvario je u Urbanističkom zavodu Dalmacije-Split, gdje je sudjelovao u izradi mnogih planova (Srednji Jadran, općine Šibenik i Split, Prostorni plan SRH, GUP Splita, Regionalni prostorni plan Dalmacije, metoda izrade revizije GUP-a Splita i drugih).
Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u Centru za metropolitansko planiranje i istraživanje pri Sveučilištu John Hopkins (Baltimore, Maryland, SAD).
Iz urbanizma je otišao kao rukovoditelj odjela za regionalno planiranje 1987. jer je izabran za predavača na Filozofskom fakultetu u Zadru, OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, gdje je godinu dana bio v.d. direktora fakulteta. Nakon toga radi na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, gdje je bio pročelnik Zavoda za društvene i humanističke znanosti.
Po osnivanju Filozofskog fakulteta u Splitu prešao je na Odsjek za sociologiju u čijem je osnivanju sudjelovao s Anči Leburić i Šimom Pilićem.
Na fakultetu predaje sedam kolegija (Društvena struktura 1 i 2, Sociologija znanosti, Sociologija prostora, Regionalna sociologija, Sociologija sporta i Ekosustavi i društvo). Predaje Sociološka istraživanja u kineziologiji s osnovama upitnika na doktorskom studiju kineziologije u Splitu, a na studiju kineziologije u Mostaru kineziološku sociologiju.
Trenutno je pročelnik Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim skupovima iz urbanizma, regionalnog planiranja i sociologije.
Objavio je preko 60 članaka u domaćim i inozemnim časopisima.
Koautor je tri knjige. Autor je dvije skripte, jedne knjige i jednog udžbenika.

Naslov: TEMELJNI ELEMENTI STRUKTURE DRUŠTVA
Autor: Slobodan Bjelajac
Broj stranica: 144
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2009.
ISBN: 978-953-7595-09-8
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.