ROBNO-TRANSPORTNI CENTRI (CRNO-BIJELI TISAK), Tomislav Rožić, Tomislav Josip Mlinarić

SKU: W-1449

29,00  (218,50 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Kroz ovaj sveučilišni udžbenik obrađena je tema robno-transportnih centara i njihova uloga u racionalizaciji procesa nabave, proizvodnje, distribucije i prodaje koji se neprestano odvijaju unutar robnih tokova te naposlijetku zadovoljavanje potrebe korisnika. Sadržaj udžbenika čine cjeline koje studente uvode u osnovne pojmove i funkcije robno-transportnih centara. Prikazana je uloga robno-transportnih centara u formiranju i usmjeravanju robnih tokova. Temeljem karakteristika i funkcija, utvrđene su vrste robno-transportnih centara te njihova uloga u opskrbnom lancu. Utvrđeni su kriteriji, čimbenici i faktori formiranja robno-transportnih centara i njihova uloga u određivanju lokacije robno-transportnih centara koja ima za cilj omogućiti efikasno, ekonomsko i ekološko odvijanje logističkih procesa. Detaljno se analizira utjecaj elemenata gospodarskog razvoja na definiranje i razvoj lokacija i gravitacijskih zona robno-transportnih centara. Poseban osvrt je na usporedbu Republike Hrvatske i gospodarski i ekonomski najrazvijenijih područja u Europi u pružanju logističkih usluga i formiranja robno-transportnih centara. Zadnja poglavlja usmjerena su na matematičko definiranje površina i kapaciteta robno-transportnih centara, kao I odabir potrebne prekrcajne mehanizacije i prijevoznih sredstava

 

Bilješka o autorima:

Tomislav Rožić rođen je 1984. godine u Zagrebu. Zaposlen je u zvanju docenta na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za transportnu logistiku. Njegov glavni istraživački fokus su prometne mreže i robni tokovi s posebnim fokusom na kontejnerski prijevoz, optimizaciju procesa kontejnerskih terminala, povezanost lučkog zaleđa i pozadinske terminale. Bavi se i istraživanjem u području intermodalnog prijevoza i gradske logistike.

Tomislav Josip Mlinarić rođen je 1969. u Zagrebu. Diplomirao je 1994., a doktorirao 2002. u sklopu zajedničkog doktortskog studija Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i TU-Graz. Na matičnom je fakultetu u statusu redovitog profesora u trajnome zvanju na Zavodu za željeznički promet. Obnašao je dužnosti prodekana i dekana Fakulteta prometnih znanosti u dva mandata. Bio je član Vijeća tehničkoga područja Senata, Odbora za znanost i međunarodnu suradnju i voditelj Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više od 100 znanstvenih radova te sudjelovao na više od 50 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od 2004. do 2005. obnašao je dužnost predsjednika Uprave i generalnog direktora Hrvatskih željeznica, a od 2012. do 2017. bio je predsjednik Upravnoga vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa RH. Od 2019. pročelnik je Sekcije za kopneni promet Znanstvenoga vijeća za promet u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i izabran je za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Odjelu prometa. Trenutno obnaša dužnost Prorektora za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Zagrebu.

E-mail: Tomislav Rožić   Josip Mlinarić

 

Naslov: Robno-transportni centri (crno-bijeli tisak)
Autori: Tomislav Rožić, Tomislav Josip Mlinarić
Broj stranica: 308
Nakladnik: Fakultet prometnih znanosti
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-243-132-2
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.