PROJEKTIRANJE PROCESA (TISAK U BOJI), Jelena Perić, Nediljka Vukojević Medvidović

PROJEKTIRANJE PROCESA (TISAK U BOJI), Jelena Perić, Nediljka Vukojević Medvidović

SKU: W-1355

46,45  (349,98 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

U skladu sa smjernicama održivog razvoja i uvođenjem koncepta nulte emisije štetnih tvari iz industrijskih procesa, u nastavnom programu studija kemijskog inženjerstva kroz više je kolegija naglašen koncept održivosti – sastavni dio strategije održivog razvoja. Cilj je ostvarivanje profita na uložena financijska sredstva uz očuvanje energije i prirodnih resursa, maksimalnu sigurnost procesa te očuvanje bioraznolikosti i zdravlja ljudi. Studenti diplomskog studija Kemijske tehnologije koji slušaju kolegij “Projektiranje procesa” trebaju usvojiti znanja o održivom projektiranju novih procesa i proizvoda, na način da zahtjevi potrošača budu usklađeni s održivim korištenjem prirodnih resursa. Pri tome holistički način razmišljanja postaje temelj pri projektiranju procesa i proizvoda. Promjene na svjetskom tržištu utjecale su na to da su se granice dizajna proširile prema molekularnoj razini pa sve do globalne ljestvice. Projektiranje procesa, od ideje do konačnog proizvoda ili procesa, ostvaruje se po fazama, a koje ovaj udžbenik obrađuje kroz 11 poglavlja napisanih na 430 stranica. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu na sjednici održanoj 27. studenog 2020. god navedeno djelo je odobreno za sveučilišni udžbenik. Usvajanje znanja iz ovog kolegija je dobra osnova za buduće stručnjake da svojom stručnošću i kreativnošću daju doprinos u razvoju znanosti i stvaranju novih procesa i proizvoda. Nesumnjivo, zato je nužna i materijalna podrška, ali je vrijedno podsjetiti se misli Ernesta Rutherforda, britanskog i novozelandskog kemičara i fizičara, dobitnika Nobelove nagrade za kemiju 1908. god. “we have no money, so we have to think”.

 

Bilješka o autoricama:

Prof. dr. sc. Jelena Perić, prof. emerita

Od diplomiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu 1967., prof. dr. sc. Jelena Perić, prof. emerita započela je svoj višegodišnji radni vijek na istom Fakultetu u Zavodu za anorgansku tehnologiju. Utemeljila je Zavod za inženjerstvo okoliša 1999., postupno ga opremala i kadrovski osnaživala, čime je osigurala kontinuitet daljnjeg razvoja znanstvenog i nastavnog procesa Zavoda. Tijekom višegodišnjeg rada osmislila je i održavala nastavu za ukupno dvadeset kolegija na svim razinama studija. Počeci njenih znanstvenih istraživanja su bili vezani za kemiju i tehnologiju silikatnih, karbonatnih i drugih sličnih sustava, s posebnim naglaskom na procese taloženja i dobivanja taložnog kalcijeva-karbonata karbonatizacijom vapnenog mlijeka. Svjesna sve većeg značenja zaštite okoliša, svoj znanstvenoistraživački rad usmjerila je na problematiku analize kakvoće vode i pojave bakterija roda Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom te razvoja održivih tehnologija obrade voda i remedijacije okoliša. Bila je suradnica na pet i voditeljica tri znanstvena projekta. Aktivno je sudjelovala u svim radnim tijelima Fakulteta. Bila je član Tehničkog odbora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo te član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost. Nagrađena je Plaketom Sveučilišta u Splitu za izuzetan doprinos razvoja Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2011./2012, a u prosincu 2012. joj je dodijeljeno Priznanje za životno djelo Kemijsko-tehnološkog fakulteta zbog izuzetnog doprinosa u djelovanju Fakulteta i promicanju njegovog položaja i ugleda u zemlji i inozemstvu. Godine 2014. odlazi u mirovinu, a 2015. Sveučilište u Splitu joj dodjeljuje počasno zvanje professor emerita Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Nakon diplomiranja na Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu 1999. zaposlila se u Laboratoriju za otpadne vode i na poslovima kontrole uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u JKP “Ljubuški”, BiH. Od ožujka 2001. radi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Trenutno je u zvanju redovite profesorice u području Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo, grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu. Od početka rada na Fakultetu aktivno sudjeluje u nastavnom procesu Zavoda za inženjerstvo okoliša. Znanstveno se bavi primjenom prirodnih materijala za uklanjanje štetnih tvari iz industrijskog efluenta, onečišćenog tla i podzemnih voda, analizom i projektiranjem procesa taloženja, koagulacije/flokulacije, adsorpcije, ionske izmjene i remedijacije. Stručno se usavršavala na više međunarodnih institucija te sudjelovala u mobilnosti nastavnika preko Erasmus programa. Do danas je bila suradnica na tri znanstveno istraživačka projekta MZOŠ-a, projektu HRZZ (2014.-2018.), dva međunarodna bilateralna projekta te voditeljica na jednom međunarodnom bilateralnom projektu (2017.-2018.) i projektu Zaklade HAZU (2021.-2022.). Za promidžbu djelatnosti Kemijsko-tehnološkog fakulteta dobila je priznanje Dekana za ak. god. 2011./12. Bila je član panela HRZZ (2016.-2019.), predstojnica Zavoda za inženjerstvo okoliša (2013.-2017.), član Povjerenstva za provođenje postupka reakreditacije imenovana od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2021.). Priznanje za ukupni i pojedinačni doprinos u realizaciji Strategije razvoja urbane aglomeracije Split dodijeljeno

joj je od strane Sveučilišta u Splitu (2017.), a za izuzetan doprinos kroz uvođenje i implementaciju društveno korisnog učenja dodijeljena joj je Plaketa Sveučilišta u Splitu (2021.)

Ključne riječi: Od ideje do proizvodnje, lokacija postrojenja, razvoj procesa, uvećanje procesne opreme, procesno projektiranje, sinteza i integracija procesa, ekonomska ocjena procesa, izmjenjivači topline, cjevovodi, destilacija višekomponentnih smjesa

Link:

E-mail: Maja Donkov 

 

Naslov: Projektiranje procesa (tisak u boji)
Autorice: Jelena Perić, Nediljka Vukojević Medvidović
Broj stranica: 452
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-953-7803-15-5
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

 

 

 

 

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.