PODIJELJENI GRAD (2009) Slobodan Bjelajac

PODIJELJENI GRAD (2009) Slobodan Bjelajac

SKU: WSOC-090012

15,93  (120,02 kn)

2 na zalihi

Autor: Slobodan Bjelajac

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:
Knjiga sadrži 21 poglavlje i prilog ranije objavljenih tekstova iz urbane sociologije koji se odnose na grad Split u razdoblju 1970-1990.  Rađena je kao priručnik iz sociologije prostora i regionalne sociologije za studente sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu.
U prvom, uvodnom poglavlju raspravlja se o definiciji grada i urbanizacije, planiranja i prostornog planiranja. Kasniji tekstovi poredani su kronološkim redom objavljivanja, od teksta o bespravnoj stambenoj izgradnji, imigracijama u grad, urbanistčkim aspektima društvene nejednakosti, kvaliteti stanovanja i socijalnoj strukturi u naselju, grijesima urbanizacije, istraživanju mišljenja stanovnika Trogira o avionskoj buci, ukidanju parkinga u Splitu, vrednovanju pojedinih aspekata stanovanja Splita-3, socijalnim karakteristikama splitske povijesne jezgre, socijalnoj integraciji u novim stambenim naseljima, visini stambenih objekata, kako pristupiti planiranju grada (holistički ili inkrimentalistički), reviziji GUP-a, do tekstova o Kaštelanskom zaljevu, faktoru urbanizacije u administrativno teritorijalnoj transformaciji općine Split, i konačno, teksta o rezidencijalnoj segregaciji u prostoru grada. Treba, također, napomenuti da je interesantno pogledati i tekstove u prilogu koji se odnose na najznačajnije urbanističke događaje u to vrijeme, a koji su objavljeni u brojevima časopisa Arhitektura (o izgradnji objekata MIS-a, o osnivanju urbanističkog društva, o usvajanju GUP-a Splita i slično).
Tekst je upotpunjen različitim ilustracijama (grafičkim prikazima, fotografijama, tablicama i slično).
Na kraju je prikazano 129 bibliografskih jedinica korištenih u pisanju tekstova u knjizi, a na zadnjim koricama životopis autora.

Bilješka o autoru:
Slobodan Bjelajac rođen je 1944. Osnovnu školu završio je u Beogradu, osmogodišnju i gimnaziju u Skopju, a Filozofski fakultet (grupa za sociologiju) u Beogradu. Studija «Bespravna stambena izgradnja u Splitu: uzroci i posljedice» iz 1970. priznata mu je kao magistarska radnja 1990. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1992. na temu «Rezidencijalna segregacija u urbanoj sredini».
Izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta 1994., a 2007. u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Početak radne karijere ostvario je u Urbanističkom zavodu Dalmacije-Split, gdje je sudjelovao u izradi mnogih planova (Srednji Jadran, općine Šibenik i Split, Prostorni plan SRH, GUP Splita, Regionalni prostorni plan Dalmacije, metoda izrade revizije GUP-a Splita i drugih).
Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u Centru za metropolitansko planiranje i istraživanje pri Sveučilištu John Hopkins (Baltimore, Maryland, SAD).
Iz urbanizma je otišao kao rukovoditelj odjela za regionalno planiranje 1987. jer je izabran za predavača na Filozofskom fakultetu u Zadru, OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, gdje je godinu dana bio v.d. direktora fakulteta. Nakon toga radi na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, gdje je bio pročelnik Zavoda za društvene i humanističke znanosti.
Po osnivanju Filozofskog fakulteta u Splitu prešao je na Odsjek za sociologiju u čijem je osnivanju sudjelovao s Anči Leburić i Šimom Pilićem.
Na fakultetu predaje sedam kolegija (Društvena struktura 1 i 2, Sociologija znanosti, Sociologija prostora, Regionalna sociologija, Sociologija sporta i Ekosustavi i društvo). Predaje Sociološka istraživanja u kineziologiji s osnovama upitnika na doktorskom studiju kineziologije u Splitu, a na studiju kineziologije u Mostaru kineziološku sociologiju.
Trenutno je pročelnik Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim skupovima iz urbanizma, regionalnog planiranja i sociologije.
Objavio je preko 60 članaka u domaćim i inoz emnim časopisima. Koautor je tri knjige. Autor je dvije skripte, jedne knjige i jednog udžbenika.

Naslov: PODIJELJENI GRAD
Autor: Slobodan Bjelajac
Broj stranica: 260
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2009
ISBN: 978-953-7595-10-4
Tisak:
digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.