OSNOVE MENADŽMENTA, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

OSNOVE MENADŽMENTA, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

SKU: WKOM-120002

11,95  (90,04 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Knjiga obuhvaća osnove znanosti o menadžmentu: funkcije menadžmenta, oblike, metode i stilove menadžmenta te njegovu efikasnost i efektivnost. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Cilj je upoznati studente s temeljnim zakonitostima i principima znanosti o menadžmentu kako bi ih mogli nadograditi odgovarajućim specijaliziranim menadžerskim znanjima i uspješno primijeniti na menadžerskim inspektorskim i kadrovskim radnim mjestima.

The book covers the basics of the science of management: functions of management, forms, methods and styles of management and its efficiency and effectiveness. It is intended for students of the University College of Inspection and Personnel Management in Maritime Affairs in Split. The goal is to acquaint students with the fundamental laws and principles of the science of management so that they can upgrade that knowledge with relevant specialized management skills and successfully apply those to inspection management and personnel management jobs.

Bilješka o autorima:

Ph.D. Djordje Nadrljanski, scientific field: Computer Science and Information Technology, courses: Management Information Systems, Information Systems, Methodology of Scientific Research and IT in Education. He graduated from technical school and completed his university studies in 1968.  He got his master’s degree at The Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade in 1973. He defended his PhD thesis in Cybernetics and Information Science at the Faculty of Political Sciences in Belgrade in 1977. He was elected full professor in the scientific field of Computer Science and Information Technology in 1984. Ph.D. Djordje Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 62 books (more than 300 scientific papers and 70 projects in the field of Computer Science). He supervised 22 doctoral dissertations, 46 master’s theses and 15 specialized papers and was a mentor for about 250 theses. He has lectured as a visiting professor at the regular and postgraduate studies in Computer Science at the faculties of Novi Sad, Belgrade, Rijeka, Split, Zadar, Osijek and Zagreb.

Dr.sc. Đorđe Nadrljanski, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije; kolegiji: Menadžment informacijskih sistema, Informacijski sistemi, Metodologija znanstvenog rada i Informatika u obrazovanju. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva u Beogradu 1968., a magistrirao 1973. Obranio je doktorsku disertaciju u području kibernetike i informacijskih znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu 1977. 1984. je izabran za redovitog profesora u znanstvenom području informatika i informacijske tehnologije. Dr.sc. Đorđe Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 62 knjige (više od 300 znanstvenih radova i 70 projekata u području informatike). Nadzirao je 22 doktorske disertacije, 46 magistarskih radova i 15 stručnih radova te je bio mentor na oko 250 radova. Predavao je kao gostujući profesor na redovnim i poslijediplomskim studijima informatike na fakultetima u Novom Sadu, Beogradu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku i Zagrebu.

PhD Mila Nadrljanski, Roguljić, an associate professor; scientific field: Computer Science and Information Technology; Information Science – Communications. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture in Split in 1984 and defended her MA thesis in the course of Automatics in 1994. In 2006 she earned an academic title of a Doctor of Information Science in the field of Communications. In 2011 she was elected to the academic title at the position of associate professor, the area of Social Sciences, the field of Information Science, a branch of Communication Studies. Ph.D. Mila Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 20 books and more than 100 scientific papers.

Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić, izvanredni profesor, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije, informacijske znanosti, grana komunikologija. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1984. i obranila magistarski rad u polju Automatike 1994. 2006. je dobila akademsku titulu doktora informacijskih znanosti, grana komunikologija. U 2011 je izabrana za akademsku titulu izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana komunikologija. Dr.sc. Mila Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 20 knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Trenutno radi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Ključne riječi:

osnovne funkcije menadžmenta, planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontroliranje

basic functions of management, planning, organizing, staffing, leading, controlling

E-mail: Mila Nadrljanski

Naslov: Osnove menadžmenta
Autor: Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski
Broj stranica: 144
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7595-94-4
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.