MOTORIČKI RAZVOJ ČOVJEKA, Krstulović Saša

MOTORIČKI RAZVOJ ČOVJEKA, Krstulović Saša

SKU: W-0759

13,27  (99,98 kn)

Autor: Saša Krstulović

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Knjiga se sastoji od 13 poglavlja.

U prvom poglavlju (Uvod u motorički razvoj) daje se osvrt na povijest istraživanja motoričkog razvoja. Vrlo detaljno se objašnjava terminologija specifična za ovo područje, opisuju se najznačajniji teorijski modeli razvoja čovjeka općenito, kao i specifični teorijski modeli motoričkog razvoja čovjeka.

U drugom poglavlju (Povezanost motoričkog kognitivnog i emocionalno socijalnog razvoja) se na vrlo koncizan način objašnjava međusobna povezanost i interakcija razvoja različitih antropoloških dimenzija čovjeka.

Treće poglavlje (Rast i sazrijevanje) je podijeljeno na više podpoglavlja u kojima su sadržane najvažnije informacije o procesima rasta i sazrijevanja tijekom svakog životnog ciklusa, ali i znanstveno utemeljene spoznaje o prehrani, tjelesnom vježbanju i koštanom zdravlju trudnica.

U četvrtom poglavlju (Razvoj ljudskih osjetila i njihova povezanost s motoričkim razvojem) se diskutira o jednom vrlo složenom sustavu kao što je senzomotorički, te o interakciji između ljudskog organizma i okruženja putem različitih osjetila.

Slijede tri poglavlja u kojima se daju temeljne informacije o specifičnostima motoričkih prekretnica u pojedinim etapama motoričkog razvoja, a to su: 5. Refleksi i spontana stereotipna gibanja, 6. Elementarni pokreti – počeci dobrovoljnih pokreta u djetinjstvu, i 7. Temeljna – fundamentalna motorička znanja. U poglavlju 8. Efekti rane motoričke stimulacije i deprivacije se raspravljaju osnovni stimulacijski i deprivacijski koncepti uz osvrt na dosadašnja istraživanja.

U poglavlju 9. (Razvoj motoričkih sposobnosti) naglasak nije dan na metode razvoja pojedinih sposobnosti već na zakonitosti motoričkog razvoja pod utjecajem procesa rasta i sazrijevanja.
Deseto poglavlje (Regresija motoričke kompetencije) opisuje procese opadanja motoričke kompetencije osoba starije životne dobi, ali i mehanizme usporavanja i odgađanja navedenih procesa. Premda je knjiga usmjerena na motorički razvoj zdrave populacije, u poglavlju 11. se analizira i Motorički razvoj osoba s poremećajima u razvoju. U poglavlju 12. (Testiranje motoričke kompetencije) se ukazuje na osnovne zakonitosti prilikom procjenjivanja motoričke kompetencije, te su prikazani primjeri karakterističnih mjernih instrumenata primjerenih za testiranje pojedinih subpopulacija ljudi.

U posljednjem 13. Poglavlju (Primjeri kinezioloških operatora za pojedine dobne kategorije) prikazani su konkretni primjeri optimalnih kinezioloških operatora za razvoj grube i fine motorike za pojedinu dob.

Bilješka o autoru:

Saša Krstulović, rođen je 10. 04. 1978. u Splitu, oženjen, otac dvoje djece, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu. Diplomirao je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu 2000. U listopadu 2004. godine je magistrirao, a u prosincu 2006. doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanju je redovitog profesora od prosinca 2015. godine, a provodi nastavu na 15 kolegija u okviru stručnog, sveučilišnog i doktorskog studija. Objavio je 70 znanstvenih radova u raznim časopisima i publikacijama, te je citiran preko 100 puta u citatnoj bazi WOS. Bio je istraživač na dva znanstvena projekta što su se provodila uz potporu MZOŠ-a. U dva mandata je na matičnoj ustanovi obnašao dužnost prodekana za poslovnu politiku i financije. Samostalan je mentor na četiri doktorske disertacije te na 22 diplomska i magistarska rada. Autor je sveučilišnog udžbenika „Judo – teorija i metodika“, te fakultetskog priručnika „Samoobrana“. Uz to je i jedan od autora sveučilišnog udžbenika “Antropološki sklopovi sportaša – modeli selekcije i modeli treninga”, međunarodne znanstveno-stručne monografije „Džudo nauka i praksa“, te znanstvene knjige „Science and medicine in combat sports“.

Ključne riječi: Motoričke sposobnosti, motorička znanja, motoričko učenje, motorički razvoj, motorička kontrola

E-mail: Krstulović Saša

Naslov: Motorički razvoj čovjeka
Autor: Krstulović Saša
Broj stranica: 248
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-336-483-4
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

 

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.