MITO I KORUPCIJA U HRVATSKOM DRUŠTVU (2010)

MITO I KORUPCIJA U HRVATSKOM DRUŠTVU (2010)

SKU: WSOC-100012

15,93  (120,02 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:
Sociološka empirijska studija Mito i korupcija u hrvats­kom društvu autora Anči Leburić, Renata Matića i Maje Quien, jedanaesta je knjiga u biblioteci Istraživačke studije nakladnika Redak iz Splita. Ovaj istraživački rad još je jedan primjer znanstveno-istraživačke i radioničke djelatnosti u nastavi splitskog Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu, gdje se na metodološkoj katedri sustavno izvode empirijska istraživanja različitih društvenih fenomena, uvijek intrigantnih, aktualnih, ali dinamičnih i složenih.
Fenomene korupcije i mita, nastojali su istražiti, objasniti i ponuditi relevantna i potencijalno ostvariva (društvena) riješenja. Posebno se teorijski raspravlja o korupciji u institucionalnim okvirima hrvatskog društva (i šire), a naročito je značajna društvena kontekstualizacija okolnosti koje pogoduju razvoju korupcije, kao i predstavljanje stvarnih i potencijalnih društvenih posljedica korupcije.
Studija će biti doprinos afirmiranju društvene klime u Hrvatskoj, u kojoj će slobode mišljenja i izražavanja omogućavati javne rasprave o prisutnosti mita i korupcije, te o mogućnostima i putevima njihovog uklanjanja. Jasno, autor i autorice pretpostavljaju da bi u kontekstu djelovanja organizacija civilnoga društva, bilo moguće pretpostavljati razvijanje i jačanje antikorupcijske svijesti.
Pošto je uočen nedostatak političke volje, istraživači su inicirali ovakvo istraživanje, budući su u posljednjem desetljeću u Hrvatskoj izostajale odlučnije akcije kaznenoga progona poči­nitelja korupcijskih djela. Bez pretenzija da se daju savršene i brzopotezne sociologijske formule rješavanja nagomilanih društvenih poteškoća, autori nastoje spoznati sve ono što dio hrvatskog javnog mnijenja misli o mitu i korupciji u svome lokalnom, kao i u širem društvenom okružju.
Predmet istraživanja bile su percepcije, informiranost i ocjene odraslih i mladih o fenomenu korupcije u hrvatskom društvu. Primijenjena je anketa kao istraživačka metoda. Mišljenja studenata kao društvene grupe imaju poseban značaj i društvenu dimenziju, pa je anketno istraživanje studenata splitskog sveučilišta, kao drugi dio ovoga projekta, realizirano s određenom vremenskom distancom.
Terenska faza istraživanja provedena je tijekom 2008., na istraživačkom uzorku od ukupno 1.168 građana. U drugom anketnom istraživanju ispitanici su bili studenti (N=136), birani u uzorku formiranom prema službenim podacima o broju studenata na preddiplomskim i dodiplomskim studijima. Anketirani su oni koji su redovito pohađali nastavu na splitskim fakultetima u drugom semestru akademske godine 2008/2009., pa je teren obavljen početkom lipnja 2009. godine.
Ilustrirajući niz empirijskih generalizacija, autori zaključuju studiju razmišljanjem o „društvu bez korupcije“. Prethodno konstatiraju kako još uvijek krajem prvoga desetljeća u trećem mileniju, u hrvatskom društvu nije pripremljen ambijent koji bi potaknuo prevladavanje društvenih odnosa utemeljenih na tradicionalnim predmodernim obrascima s obilježjima razmjenskog i dogovornog gospodarstva. Prevladava prihvaćanje i uvažavanje članova društva na osnovu podrijetla, a ne na osnovu neotuđivih ljudskih i zajamčenih građanskih prava, te uvažavanja različitosti među njima.
Nedjelotvornost političkih odluka je manifestna. One često dezintegriraju i dezorganiziraju brojne društvene segmente življenja i rada. Ipak, u Hrvatskoj prema mišljenju ispitanih, postoje pretpostavke općega konsenzusa o potrebi suzbijanja korupcije. Stoga se zalažu za stvaranje društvenih uvjeta za realizaciju onoga deklarativnoga, koje će omogućiti snažno stvaranje koalicije većine političkih subjekata za borbu protiv mita i korupcije. To bi onda bila jasna politička obveza i odgovornost tih subjekata prema biračima i građanima.

Bilješka o autorima:
Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail:
Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Renato Matić, od 1994. godine predaje na Fakultetu kriminalističkih znanosti, te na Visokoj policijskoj školi, a od 2007. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a kao vanjski suradnik predaje i na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U znanstveno istraživačkom i predavačkom smislu bavi se sociologijom zločina i devijantnosti, društvenim uzrocima diskriminacije i nasilja, te odnosom društva i policije. Autor je knjige Društvena promocija bezakonja-uvod u sociologiju devijantnosti. (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2003.), te niza drugih radova.
Član je Hrvatskog sociološkog društva i Strukovne udruge kriminalista.         

e-mail: Renato Matić

Maja Quien, studentica je II. godine diplomskog studija jednopredmetne sociologije, istraživačkog usmjerenja, na Filozofskom fakultetu u Splitu. Bila je demonstratorica na Odsjeku za sociologiju iz nekoliko posebnih sociologija. Izlagala je radove na stručnim skupovima i javnim tribinama iz područja empirijskih društvenih istraživanja. Objavljuje stručne radove i sociološke studije. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2008./2009. Bavi se sociologijom grada i sociologijom medija. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Maja Quien

Naslov: MITO I KORUPCIJA U HRVATSKOM DRUŠTVU
Autor: Anči Leburić, Renato Matić, Maja Quien
Broj stranica: 152
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2010
ISBN: 987-953-7595-12-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.