MARKETINŠKE STRATEGIJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, Grupa autora

SKU: W-1406

19,90  (149,94 kn)

Autor: Grupa autora

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

U knjizi je predstavljeno 18 učestalih temeljnih i 29 posebnih marketinških strategija koje se danas prakticiraju u turističkom poslovanju. Troje od petoro autora je obnašalo menadžerske funkcije u više turističkih subjekata, pa su predstavljene strategije povezali s konkretnom poslovnom praksom. U knjizi su predstavili i recentne nalaze svojih panel istraživanja kojima na zanimljiv način povezuju ostvarenu efikasnosti nacionalnog turističkog gospodarstva europskih zemalja (članica i ne članica EU) sa setovima marketinških strategija koje se prakticiraju u upravljanju nacionalnim i destinacijskim turističkim proizvodima.

Pored predstavljenih marketinških strategija s taktikama i operativnim taktičkim programima kojima se iste provode u knjizi su predstavljene i praktične smjernice za učinkovito modificiranje predstavljenih, te za samostalno kreiranje novih, originalnih marketinških strategija.

Knjiga je praktičan vodič za turističke djelatnike, posebno one na odgovornim funkcijama koji se profesionalno bave ovom marketinškom problematikom. Služiti će u prepoznavanju marketinških strategija konkurenata i pri odabiru spleta strategija radi zaštite tržišnog udjela turističkog subjekta.

Djelo je praktičan priručnik za sve turističke djelatnike o marketinškim strategijama, a sadržajnom cjelovitošću ispunjava standarde nastavne literature za više marketinških kolegija smjerova turističko i hotelijersko poslovanje na visokoškolskim institucijama, a u cijelosti pokriva kurikulum kolegija Strategije marketinga u turizmu.

 

Bilješka o autoru:

Šerić Neven, doktor ekonomskih znanosti, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Splitu. Radno iskustvo: međunarodno poslovanje, poduzetništvo i vrhovni menadžment u turizmu. Član uredništva i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa i stalni član znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija. Kontinuirano angažiran kao poslovni savjetnik u razvoju i upravljanju specijaliziranim turističkim proizvodima i turističkim markama. Certificirani edukator i evaluator za EU projekte. Nositelj više kolegija primijenjenog marketinga na sveučilištima u zemlji i inozemstvu (Istraživanje tržišta u turizmu, Marketing hotelskog poduzeća, Strategije marketinga u turizmu, Poslovna logistika, Strategije upravljanja markom, Upravljanje proizvodom, Advanced Marketing, Brand management in tourism, E-marketing in tourism and hospitality. Autor 13 znanstvenih knjiga, objavljenih u Republici Hrvatskoj (10), Velikoj Britaniji (Emerald Publishing – 1) i Crnoj Gori (2); 10 stručno popularnih knjiga; 12 poglavlja u znanstvenim knjigama (2 Springer, 1 Elgar Publishing, Velika Britanija); dvije recenzirane nastavne skripte; više od 70 znanstvenih i više od 300 stručnih radova.

Jakšić Stojanović Anđela, doktor menadžmenta u turizmu, izvanredni profesor u oblasti marketinga i menadžmenta. Dekanica Fakulteta za kulturu i turizam na Univerzitetu Donja Gorica i direktorica Vatel škole Međunarodno hotelijerstvo i menadžment u Crnoj Gori. Nositeljica kolegija iz oblasti marketinga i menadžmenta u turizmu na preddiplomskim, diplomskim i master studijima. Autorica i koautorica 4 monografije, više od 30 poglavlja u znanstvenim monografijama renomiranih međunarodnih izdavača (Edward Elgar Publishing, Springer, Brill Publishing) i više od 50 radova indeksiranih u prestižnim znanstvenim bazama. Sudjelovala u realizaciji više od 50 međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Članica uredništva i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa i stalni član znanstvenih odbora više međunarodnih konferencija. Članica je savjeta i komisija u znanosti, visokog obrazovanja i turizma na nacionalnom nivou.

Jurišić Marijana, doktorica ekonomskih znanosti, predavač na Sveučilištu u Splitu na studiju Hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj i viši predavač na Visokoj školi Aspira u Splitu. Radno iskustvo u osiguranju (2011.-2014.), nakon čega se uz doktorski studij angažira u turizmu i ugostiteljstvu. Od 2015. asistentica na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira na kolegijima Osnove međunarodnog turizma, Menadžment selektivnih oblika turizma i nositeljica kolegija Osnove marketinga, Sportski marketing, Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu i Istraživanje tržišta u turizmu. Od 2020. godine na studiju Hotelijerstva i gastronomije Sveučilišta u Splitu izvodi kolegije Poslovanje hotelskog odjela smještaja, Marketing u hotelijerstvu i gastronomiji, Istraživanje tržišta u hotelijerstvu i gastronomiji te Analiza i praćenje emitivnih turističkih tržišta. Suautorica jedne znanstvene knjige, sudjelovala na više međunarodnih i domaćih konferencija na kojima je izlagala radove. Od 2019. do kraja 2022. godine obnašala funkciju direktorice Boutique Hotela Mirjam u Makarskoj.

Melović Marica, doktorandica na Univerzitetu Crne Gore – Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor. Magistrirala i diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Zaposlena u praksi od 2013. godine, te je iskustvo stjecala u tvrtkama XL Audit d.o.o., Termosistem d.o.o.. JPU ‘Ljubica Popović’, Porezna Uprava Crne Gore i Uprava prihoda i carina Crne Gore. Autorica i suautorica nekoliko naučnih radova, a područje znanstvenog interesa je digitalizacija u održivom turizmu. Certifikat iz digitalnog marketinga, aktivna sudionica u istraživanjima digitalne transformacije turističkih tvrtki u Crnoj Gori.

Marušić Filipa, magistra poslovne ekonomije, predavač na Sveučilištu u Splitu na studiju Hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj te predavač na Visokoj školi Aspira u Splitu. Nositeljica kolegija Međunarodni hotelski menadžment i Prodaja i recepcijsko poslovanje. Od 2022. godine angažirana na studiju Hotelijerstva i gastronomije kao asistentica na kolegijima Analiza i praćenje emitivnih turističkih tržišta, Prirodni resursi u turizmu te Istraživanje tržišta u hotelijerstvu i gastronomiji. Bavila se istraživanjima prilagodbe destinacijskih ponuda ciljanim emitivnim tržištima. Vlasnica turističke agencije za

Specijalizirane turističke proizvode i direktorica hotela Peristil u Splitu. Suautorica jedne znanstvene knjige, autorica više znanstvenih radova koje je izlagala na domaćim i međunarodnim konferencijama. Posebno područje interesa: razvoj i upravljanje specijaliziranim turističkim proizvodima, marketing destinacije i implementacija novih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu.

E-mail: nevseric@gmail.com

 

Naslov: MARKETINŠKE STRATEGIJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Autori: Šerić Neven, Jakšić Stojanović Anđela, Jurišić Marijana, Melović Marica, Marušić Filipa
Broj stranica: 220
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-336-912-9
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.