LOGISTIKA I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

LOGISTIKA I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

SKU: W-0501

10,62  (80,02 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Sadržaj i tekst udžbenika „Logistika i sigurnost kopnenog prometa“ prilagođen je izvedbenom programu kolegija „Sigurnost u prometu“, „Tehnologija kopnenog prometa“ i “Logistika u kopnenom prometu” koje studenti Pomorskog fakulteta u Rijeci izučavaju na preddiplomskim i diplomskim studijima Tehnologija i organizacija prometa te Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

Knjiga obuhvaća tri međusobno povezana poglavlja unutar kojih se obrađuje problematika poznavanja sigurnosti, logistike i tehnologije cestovnog i željezničkog prijevoza kao nužnog preduvjeta organizacije i provedbe tehnološkog procesa kopnenog prometa. Nakon teorijskog prikaza tematske cjeline u pojedinim poglavljima udžbenik prikazuje numeričke metode te praktične primjere rješavanja zadataka. Na taj način rješenim zadacima se zaokružuje odgovarajuća materija pojedine cjeline koja je razrađena u teorijskom dijelu.

Prvi dio udžbenika s naslovom SIGURNOST KOPNENOG PROMETA nakon opisa temeljnih odrednica i pojmova prikazuje numeričke primjere te razrađuje programski zadatak analize regulacije prometa na prometnom čvoru koji su studenti obvezni izraditi u okviru kolegija „Sigurnost u prometu“.

Drugi dio edicije s naslovom TEHNOLOGIJA CESTOVNOG PROMETA nakon uvodnog teoretskog dijela obrađuje tri tematske jedinice od kojih su za svaku jezgrovito analizirane numeričke metode, stabilnost cestovnih prijevoznih sredstava, propusna moć cestovne prometne infrastrukture te eksploatacija voznog parka. U četvrtom potpoglavlju analizira se i razrađuje modeliranje mreže javnog gradskog prijevoza putnika.

U trečem i zadnjem poglavlju s naslovom TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA obrađeno je pet cjelina: osnovne značajke tehnologije željezničkog prometa, temeljne postavke željezničke tehnologije, numeričke metode u analizi željezničkog prometa, vozni redovi u željezničkom prometu,te suvremeno upravljanje na željeznici.

Bilješka o autoru:

Dr.sc. Siniša Vilke

Rođen je 29.11.1975. godine u Rijeci. Za vrijeme studija radio je u Komercijalnom odjelu poduzeća Viktor Lenac te u Upavnom odjeklu za pomorstvo Primorsko-goranske županije.

Diplomirao je (2000.) i magistrirao (2006.) na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Obranom doktorske disertacije s naslovom Optimizacija kopnene prometne infrastrukture između paneuropskog koridora V i ogranka VB 2012. godine stječe zvanje doktora tehničkih znanosti iz znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta.

Od 2001. do 2009. bio je zaposlen u poduzeću “Luka Rijeka d.d.”, i to 6 godina u odjelu Operative na poslovima planiranja operativnog poslovanja na Terminalu za generalni teret i na Kontejnerskom terminalu. Ostatak perioda od 2 godine radio je u odjelu Komercijale.

Od 2009. do 2012. godine zaposlen je na Pomorskom fakultetu u Rijeci kao znanstveni novak na radnom mjestu asistenta, od 2012. do 2016. godine na radnom mjestu višeg asistenta a od 2016. godine na radnom mjestu docenta. Od akademske godine 2014./2015. nositelj/sunositelj je kolegija: Osnove tehnologije prometa, Prometno inženjerstvo, Urbani transport i okoliš a od akademske godine 2015./2016. kolegija Logistika u prometu. Od akademske godine 2014./2015 nositelj je kolegija Zelena logistika u urbanom prometu koji se izvodi na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Pomorstvo“.

Samostalno ili u koautorstvu objavio je 1 sveučilišni udžbenik te 26 znanstvenih radova u časopisima i na savjetovanjima s međunarodnom recenzijom. Kao istraživač je sudjelovao na većem broju znanstvenih projekata. Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim savjetovanjima iz područja Tehnologije i organizacije prometa. Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sekcije za morske luke. Član je Hrvatskog znanstvenog društva za promet i Udruge za proučavanje i razvoj pomosrtva. Od 2013. godine glavni je urednik znanstvenog časopisa Pomorski zbornik / Journal of Maritime & Transportation Science.

Godine 2014. izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa i transport, grani pomorski riječni promet.

Prof.dr.sc Hrvoje Baričević (CV)

Hrvoje Baričević rođen je 31. listopada 1953. godine u Rijeci., od oca Ivana (pok.) i majke Branke. Hrvatskog je državljanstva i nacionalnosti, oženjen, otac troje djece. U Rijeci je završio osnovno i srednje obrazovanje (Tehnička škola 1972. godine). Dvije godine radio je na stručnim poslovima u Tehničkoj kontroli kvalitete poduzeća “R. Končar” u Rijeci, a u razdoblju od 1978. do 1988. godine obavljao nastavnu djelatnost u srednjoškolskoj ustanovi prometne struke. Sveučilišni interfakultetski studij prometa završio je u Zagrebu (1978.), poslijediplomski studij: Integralni i multimodalni transport u Rijeci (1986.), te je u Zagrebu doktorirao 1991. godine na Fakultetu prometnih znanosti obranivši disertaciju na temu: “Suvremene transportne tehnologije preduvjet razvoja čvorišta Rijeke”. Sudionik je brojnih znanstvenih i stručnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu, autor je pet sveučilišnih udžbenika, više od sto znanstvenih radova radov, dvadesetak projekata iz područja tehnologije prometa, te brojnih ekspertiza, recenzija istudija. Upisan je u registar istraživača u Ministarstvu znanosti i tehnologije u Zagrebu u znanstvenom polju Tehnologija prometa i transporta, pod matičnim brojem 165742. Godine 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor” na Pomorskom fakultetu u Rijeci, gdje je nositelj više kolegija na svim studijskim razinama, među kojima su najznačajniji: Tereti u prometu, Tehnologija kopnenog prometa, Sigurnost u prometu, Logistika u prometu, Planiranje kopnenih prometnih sustava, Urbani promet i okoliš i drugi. Na sadašnjem poslijediplomskom (doktorskom) studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci nositelj je kolegija Logistički sustavi u kopnenom prometu. Tijekom više od trideset godina rada djeluje i kao vanjski suradnik na brojnim visokoškolskim institucijama u R Hrvatskoj.Nositelj je kolegija Željeznice, te Željeznice i tuneli na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Međunarodno otpremništvo na Sveučilištu u Zadru, Promet u turizmu na Hotelijerskom fakultetu u Iki i Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku, Tehnologija kopnenog prometa i Integralni i multimodalni transport na Pomorskom fakultetu u Splitu, Planiranje kopnenih prometnih sustava i Logistika u kopnenom prometu na Sveučilištu u Dubrovniku i dr. Član je brojnih uredništava znanstvenih časopisa, voditelj i predsjednik organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova, te stručnih organizacija Od 1998. do 2006. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije. I dopredsjednik je Auto-kluba Rijeka. Godine 1993. izbran je za predstojnika Odjela tehnologije prometa, a 1995. za pročelnika Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa. Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju od 1999. do 2001. g. obnaša dužnost predstojnika sveučilišnog Odjela za pomorstvo. U rukovodstvu Pomorskog fakulteta u Rijeci od 2001. do 2004. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu. Od 2008.g. u drugom je mandatu na mjestu predsjednika Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta u Zagrebu. U veljači 2001. g. realizira kraći studijski boravak na Richard Stockton College u američkoj državi New Jersey. Primljen je u članstvo Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU na X. redovitoj skupštini Savjeta održanoj 22. studenoga 1995. godine u Zagrebu.

Ključne riječi: Logistika u kopnenom prometu, Sigurnost kopnenog prometa, Tehnologija cestovnog prometa,
Tehnologija željezničkog prometa

E-mail: Dr. sc. Siniša Vilke

Naslov: Logistika i sigurnost kopnenog prometa
Autor: prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, doc. Dr. sc. Siniša Vilke
Broj stranica: 212
Nakladnik: Pomorski fakultet u Rijeci
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-165-119-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.