KOMUNIKOLOGIJA, Mila Nadrljanski, Stipan Jukić

KOMUNIKOLOGIJA, Mila Nadrljanski, Stipan Jukić

SKU: WKOM-150007

11,95  (90,04 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

U knjizi se obrađuje: pojam i vrijednost komunikacije, komunikologije kao znanosti, teoretsku osnovu komunikologije, vizualna , neverbalna, verbalna, paraverbalna komunikacija, poslovni bonton, retorika, aktivno slušanje, monolog i dijalog, vještine pregovaranja, komunikacija preko telefona, vještine pregovaranja, liderstvo, poslovni sastanci, komunikacija preko reklame,propaganda, manipulacija, pisanje životopisa i molbe za posao.

Bilješka o autorima:

Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić, izvanredni profesor, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije, informacijske znanosti, grana komunikologija. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1984. i obranila magistarski rad u polju Automatike 1994. 2006. je dobila akademsku titulu doktora informacijskih znanosti, grana komunikologija. U 2011 je izabrana za akademsku titulu izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana komunikologija. Dr.sc. Mila Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 20 knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Trenutno radi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Stipan Jukić rođen je 30. travnja 1937. godine u Biteliću, općina Sinj. Osnovnu školu završio u Sivcu, a Učiteljsku školu u Somboru. Studije pedagogije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Univerzitetu u Beogradu završio je magistarske studije i magistrirao na temi Pedagoški aspekti uvođenja moderne obrazovne tehnologije u nastavu pedagoških znanosti. Na istom univerzitetu doktorira na temi Jedinstvo i zajedništvo u sistemu odgoja i obrazovanja u SFR Jugoslaviji. Objavio je 10 knjiga i više od 200 stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima, zbornicima i drugoj pedagoškoj periodici. Najveći broj radova se odnosi na didaktičko – metodičke i psihološke probleme (suvremeno obrazovanje nastavnika, inovacije u nastavi i njezina modernizacija, unaprjeđenje tehnologije u nastavi pedagoških znanosti na nastavničkim fakultetima, učenje učenja u nastavi, osposobljavanje učenika za samostalni rad, njegovanje misaonih aktivnosti učenika u nastavnom procesu i dr.). Ostali radovi se odnose na druge pedagoške probleme (sistem odgoja i obrazovanja, reforma školskog sistema i dr.).

Tijekom rada više puta je nagrađivan za uspješan rad u odgojno – obrazovnom području, posebno za znatan doprinos modernizaciji nastave.

Ključne riječi: Komunikologija, modeli komuniciranja, poslovno komuniciranje

E-mail: Mila Nadrljanski 

Naslov: Komunikologija
Autor: Mila Nadrljanski, Stipan Jukić
Broj stranica: 214
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-336-056-0
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.