Komplet zbornika kongresa DNOOM-a (4 knjige)

Komplet zbornika kongresa DNOOM-a (4 knjige)

SKU: WMED-140008

51,76  (389,99 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S NAJČEŠĆIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U O.M.

Prvi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) održan je u ožujku 2010. godine, s temom Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini. Zbornik radova tog kongresa napisan je na 203 stranice, opremljen brojnim tablicama i slikama. Sadrži 15 preglednih članka koji obrađuju teme iz područja psihičkih poremećaja s kojima se obiteljski liječnik susreće u svom radu (depresija, anksioznost, neorganski poremećaji spavanja, somatizacijski poremećaji, anoreksija i bulimija, adolescentna kriza i mnogi drugi).

BOLESNIK SA ŠEĆERNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI DANAS

Drugi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) s međunarodnim sudjelovanjem i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske održan je u ožujku 2011. godine, s temom Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas. Ova vrlo aktualna tema u svjetlu novih Hrvatskih smjernica za liječenje šećerne bolesti tipa 2 obrađena je s različitih gledišta u Zborniku radova kongresa. Zbornik je napisan je na 253 stranice, te opremljen brojnim tablicama i slikama. Sadrži 19 preglednih članka koji obrađuju temu dijabetesa (rano otkrivanje, indikatori kvalitete skrbi za dijabetičare: liječnika prema oboljelom, proaktivni pristup prevenciji, patofiziologija, dijagnostika i liječenje šećerne bolesti, samozbrinjavanje, samokontrola, komplikacije itd.)

BOLESNICI S RESPIRATORNIM BOLESTIMA U OBITELJSKOJ MEDICINI

Treći kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Zagrebu u ožujku 2012. godine, s temom Bolesnici s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini. Zbornik radova tog kongresa napisan je na 286 stranica, opremljen brojnim tablicama i slikama, te podijeljen na dva dijela. Uvodni članak o nastavi obiteljske medicine u Sloveniji napisali su autori s Odsjeka za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Mariboru. Prvi dio zbornika sadrži 22 pregledna članka koji obrađuju teme iz područja respiratornih bolesti, koje su po svojoj prirodi i učestalosti važan dio svakodnevnog rada obiteljskog liječnika (astma, kronična opstruktivna plućna bolest, kašalj i zaduha, dijagnostika, liječenje, rehabilitacija, uporaba antimikrobnih lijekova i mnoge druge). Autori članaka su nastavnici sa sve četiri katedre obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj, s Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Drugi dio zbornika sadrži sažetke postera studenata medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, prikazanih na 3. kongresu DNOOM-a. Među njima, 11 je s temom respiratornih bolesti a 9 s različitim temama iz svakodnevnog rada obiteljskog liječnika (febrilna stanja, bolesti kardiovaskularnog sustava, reumatološke bolesti). Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao priručnik u njihovom svakodnevnom radu.

BOLESNIK SA SRČANOŽILNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI, grupa a

Kardiovaskularne (KV) bolesti važan su javnozdravstveni problem u nas i u svijetu. Vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta većine zemalja svijeta. Iako se u posljednje tri godine bilježi ohrabrujući trend smanjenja smrtnosti od KV bolesti u nas, Republika Hrvatska još uvijek pripada među zemlje visokog rizika za te bolesti. Značenje tog globalnog problema prepoznalo je i Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, uzevši KV bolesti za glavnu temu svog četvrtog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan u ožujku.2013. u Zagrebu pod nazivom Bolesnik sa srčano žilnom bolesti u obiteljskoj medicini. Zbornik kongresa tiskan je na 511 stranica i opremljen brojnim dijagramima, slikama i tablicama. Prvi dio zbornika sadrži ukupno 37 preglednih članaka autora iz zemlje i inozemstva, a drugi dio 30 sažetaka postera s različitim temama, a koji su bili prikazani na kongresu. Članci zbornika daju prikaz brojnih tematskih cjelina iz područja kardiovaskularne medicine (KV prevencija, ukupni KV rizika, arterijska hipertenzija, dislipidemija, KV bolesti u dijabetičara, te mnoge druge) dotičući tako čestu kazuistiku svakodnevno prisutnu u radu obiteljskih liječnika. Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao vrijedan priručnik primjenjiv u njihovom svakodnevnom radu.

Bilješka o urednici:

Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, rođena 13.01.1952. u Zagrebu, Hrvatska. Od 1976 godine radi u Ordinaciji opće medicine. Nakon specijalizacije iz obiteljske medicine 1982, zapošljava se Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Polje užeg interesa je prevencija kardiovaskularnih bolesti. Kao predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine od 2008. godine organizirala je svake godine kongres I dvadesetak radionica na kojima potiče da liječnici obiteljske medicine sudjeluju kao nastavnici u trajnoj edukaciji liječnika obiteljske medicine. Autor nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, voditelj projekta o utjecaju intervenciji liječnika obiteljske medicine na srčano žilnu bolest. 

Ključne riječi:
obiteljska medicina, zbornik, psihički poremećaji, šećerna bolest, respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti, srčanožilne bolesti

Link: www.dnoom.org
E-mail: Biserka Bergman Marković

Naslov: Komplet zbornika kongresa DNOOM-a (4 knjige)
Autor: GRUPA AUTORA, Biserka Bergman Marković (ur.)
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014., 2011., 2012., 2013.
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.