ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA TURISTIČKE SUBJEKTE, Neven Šerić

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA TURISTIČKE SUBJEKTE, Neven Šerić

SKU: WZSP-140010

9,95  (74,97 kn)

Autor: Neven Šerić

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Knjiga Istraživanje tržišta za turističke subjekte obrađuje metodologiju koja se primjenjuje u suvremenoj praksi istraživanja tržišta u turizmu. Detaljno su obrađene sve relevantne metode iskoristive za tu svrhu.

U uvodnom dijelu se govori o preporučljivim koncepcijama marketinga za istraživanje tržišta u turizmu, te se daju smjernice za kreiranje marketinškog informacijskog sustava za svaki receptivni i drugi turistički subjekt. Ukazano je na značaj razlikovanja trendova i hirova, te na specifičnosti istraživanja u analizi emitivnih i receptivnih turističkih tržišta.

Drugo poglavlje obrađuje različite pristupe u provedbi istraživanja tržišta u turizmu u kontekstu donošenja odluka u poslovanju turističkih subjekata. Predstavljene su mogućnosti i specifičnosti praćenja tržišta u usporedbi s istraživanjem tržišta u užem smislu.

Metodološki pristupi u istraživanju tržišta u turizmu su predstavljeni u trećem poglavlju koje obrađuje problematiku definiranja ciljeva, business intelligence u turističkim istraživanjima, te naznačava temeljne razlike primarnih i sekundarnih istraživanja tržišta u turizmu.

Četvrto poglavlje obrađuje značaj, izvore i posebne evidencije u kojima turistički subjekti bilježe i upravljaju sekundarnim podacima.

U petom poglavlju se predstavljaju oblici i metode izviđajnih istraživanja u turizmu (analiza odabranih slučajeva, pilot studije i dr.).

Šesto poglavlje u cijelosti obrađuje primjenjivost deskriptivnih istraživanja u turizmu.

Sedmo poglavlje obrađuje primarne podatke, pristupe i metode prikupljanja primarnih podataka, te prednosti i nedostatke svake od metoda kako bi se preciznije moglo odabrati metodu primjerenu pojedinom turističkom subjektu koji se odlučuje za ovakva istraživanja.

U osmom poglavlju se predstavljaju vrste i preporučljivi načini kreiranja relevantnih uzoraka za istraživanja u turizmu.

Deveto poglavlje obrađuje najvažnije metode kvalitativnih istraživanja u turizmu (Life history metoda, metoda fokus grupe, metoda osobnih dnevnika, metoda studija slučaja, metoda analize sadržaja).

Završna poglavlja predstavljaju praktične smjernice za terensku provedbu istraživanja receptivnih i emitivnih turističkih tržišta, te za sve faze analize rezultata istraživanja (razvrstavanje i kontrola prikupljenih podataka, statističku obradu podataka i izradu izvješća o provedenom istraživanju).

Knjiga obrađuje znanstvenu problematiku istraživanja tržišta u turizmu za visokoškolske institucije (smjerovi primijenjenog marketinga i studij turizma) na pragmatičan način, što je čini iskoristivom literaturom i za samostalnu provedbu projekata istraživanja tržišta u turizmu marketinških odjela turističkih poslovnih subjekata.

Bilješka o autoru:

Rođen 19. ožujka 1965. godine u Splitu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1988. godine. Magistrirao 2002. godine, a 2005. godine doktorirao, grana marketing. Od 2010. godine u zvanju izvanrednog profesora. Radno iskustvo: međunarodno poslovanje (3 godine), top menadžment (8 godina), turizam (9 godina), predavač – visoko obrazovanje (10 godina). Član uredništva i recenzent znanstvenih časopisa American Journal of Economics, Academica turistica, Advances in management, član znanstvenog odbora Paneuropean shipping conference i JPD-PGT conf. Član redakcije produkcijske tvrtke Medijska osobnost Split. Zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Splitu kao nositelj kolegija: Istraživanje tržišta u turizmu, Strategije marketinga u turizmu i Poslovna logistika (diplomski studij), te Marketing hotelskog poduzeća, Marketing destinacije, Upravljanje proizvodom, i Strategije marketinga (preddiplomski studij). Mentor na više poslijediplomskih i doktorskih studija u RH. Nositelj kolegija Advanced Marketing na međunarodnom MBA studiju Sveučilišta u Banja Luci. Recenzent jednog nacionalnog studijskog programa, 3 znanstvene knjige i petnaestak znanstvenih radova. Održava nastavu kao gostujući profesor u inozemstvu (FSJ – Graz; AAUK-Klagenfurt Austria; Polymer technology college-Slovenj Gradec Slovenia), te seminare i edukacije za Udrugu malih obiteljskih hotela RH namijenjene direktorima malih obiteljskih hotela iz područja Upravljanje markom malog obiteljskog hotela i Poslovno planiranje. Certificirani Predavač – edukator o upravljanju programima i projektima EU. Voditelj više seminara Agencije za strukovno obrazovanje nastavnika. Član savjeta Europskog pokreta Split, član predsjedništva Hrvatsko-austrijskog društva, član Predsjedništva udruge Sanus. Više priznanja (Plava vrpca Vjesnika 2005.; Min. zaštite prirode i okoliša 2001.; Darovateljstvo krvi). Značajniji projekti: voditelj projekta Brendiranje Rivijere Gradac, voditelj i sukreator projekta Kamena Svjetla – turistička valorizacija svjetioničarskih zgrada, suradnik u izradi Studije razvoja nautičkog turizma RH za Vladu RH 2005., suradnik na projektu Turizam katalizator integriranja jadranskog prostora RH 2006., suradnik na projektima razvoja novih proizvoda (Adriatica.net Zagreb, RIS Marine Zagreb, Eltop Orada Split, i dr.). Voditelj petnaestak projekata Eko sekcije KŠR Split. Autor devet stručno popularnih knjiga, četiri poglavlja u znanstvenim knjigama, tri recenzirane nastavne skripte, pedesetak znanstvenih i dvjestotinjak stručnih objavljenih radova. Strani jezici: engleski, talijanski, francuski i njemački.

Ključne riječi: Istraživanje, turizam, tržište, metode

E-mail: Neven Šerić

Naslov: Istraživanje tržišta za turističke subjekte
Autor: Neven Šerić
Broj stranica: 186
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-166-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.