ISTRAŽIVANJA U URBANOM PLANIRANJU: PEDAGOŠKA BILJEŽNICA

ISTRAŽIVANJA U URBANOM PLANIRANJU: PEDAGOŠKA BILJEŽNICA

SKU: WTZN-120001

19,91  (150,01 kn)

Autor: Ivana Šverko

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:
Kontekst u kojem živimo više nije stabilni environment, situacije i procesi nemaju više jasnu proceduru a upravo na metodološki jasnoj proceduri, temeljenoj na datom programu i deriviranom u odvojenom procesu odlučivanja, temeljilo se obrazovanje urbanih planera, odnosno projektanata; temeljila se praksa, s odgovorima kako a ne što i zašto, te u konačnici rezultirajuće nezadovoljstvo s neispunjenim eksplicitno zadanim ciljevima.
Metodologiji orijentiranoj ka cilju pretpostavlja se ovdje metodologija okrenutu razrješavanju problema.
Kako se arhitekti i urbani planeri mogu nositi s problemima s kojima se suočavaju; kako mogu doprinijeti čuvanju i obogaćenju naslijeđene urbane kulture srednjoeuropskog grada, njegovoj vitalnosti i uljudbi uz sve izazove vremena zadaća je edukacije urbanizma. Metodološka bilježnica zabilješka je metode i rezultata rada  istraživačke i projektantske radionice, na splitskoj katedri za urbanizam (Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije), za propitivanje novih modela održivog razvoja prostora unutar sve jačih procesa litorizacije.

Bilješka o autorici:

IVANA ŠVERKO, rođena u Zagrebu. Nakon studija na zagrebačkom sveučilištu gdje diplomira na Arhitektonskom fakultetu (dipl. ing. arh.), magistrira (Master of Arch) na College of Architecture and Urban Planning (University of Washington, Seattle, SAD), na studiju Urban Design Program. Doktorira na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti, u polju arhitekture i urbanizma. Trenutačno je u zvanju izvanredne profesorice i pročelnica je Katedre za urbanizam, na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije na Sveučilištu u Splitu. Istražuje i objavljuje znanstvene radove iz povijesti i osnova urbanizma, urbanog dizajna, teorije i povijesti dizajna, urbanističkog planiranja itd.
Među značajnijim radovima su: La pianificazione costiera in Croazia u Progettare la costa, Diabasis, Reggio Emilia, Italija (2007.), s I. Trumbićem; Splitska škola za dizajn, Književni krug, Split (2003.); O dizajnu, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Split (2003.); Vizualna kultura i likovno obrazovanje, Hrvatsko vijeće InSEA, Zagreb (2001.); Monumental, Historical and Architectural Heritage of Croatian Adriatic Shores, Community Initiative Interreg Iic – Cadses, Vision Planet Project (1999.); Trg na rubu povijesne jezgre – granice povijesnog središta, Prostor, vol.5(1997), br.2(14); Uobličavanje prve strukovne risarske škole i začeci industrijskog oblikovanja u Dalmaciji (1996.); Pike Place Market / Block MC-1, Active Preservation: Recycling and Interpolation (1978.); Plan Evaluation, with Paul Reinhardt, Urban Design Study, UW Seattle, S.A.D. (1978.) i dr.
Objavljuje znanstvene tekstove i članke u zbornicima, te redovito sudjeluje na međunarodnim kongresima, skupovima i radionicama, koje i organizira. Voditeljica je znanstvenog projekta (br.2-13-443), a često i recenzira, te evaluira programe i projekte raznih drugih institucija i tijela. Sudjeluje na arhitektonskim natječajima, izrađuje arhitektonsko-urbanističke studije, projekte i sl. Organizira i sudjeluje na izložbama, na javnim predavanjima, predstavljanjima knjiga itd.
Članica je počasnog društva Tau Sigma Delta – Jota Chapter za arhitekturu i srodne umjetnosti američkih sveučilišta, S.A.D., Udruženja hrvatskih arhitekata,  Icomos-a i tajnica Hrvatskog nacionalnog odbora (1994 – 1998.), Patrimoine Sans Frontieres, Pariz, Francuska, i Insea-e, stručne udruge vizualnih umjetnosti i likovne izobrazbe. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoj stručni rad, te posebno za izuzetan doprinos razvoju Sveučilištu u Splitu (2010.). 

Bilješka o urednici:

ANČI LEBURIĆ, redovna profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.
E-mail: Anči Leburić
Link: www.ancileburic.com

Ključne riječi:

Istraživanje, urbano planiranje, pedagoška bilježnica, održivi razvoj / research, urban planning, pedagogical notebook, sustainable development

E-mail: Ivana Šverko

Naslov: Istraživanja u urbanom planiranju: Pedagoška bilježnica / Urban Planning Research: Pedagogical Notebook
Autor: Ivana Šverko
Broj stranica: 112
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7595-96-8
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.