INFORMATIKA, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

INFORMATIKA, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

SKU: WKOM-120003

11,95  (90,04 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Knjiga obuhvaća osnovne pojmove informatike i princip rada elekroničkog računala. Namijenjena je studentima Pomorskog fakulteta u Splitu i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U knjizi je prikazan razvoj računala kroz povijest, matematičke osnove, kodiranje, logička algebra, algoritmi, programiranje te osnove rada u MS Wordu, Excelu i Power Pointu. Naglasak je na praktičnom radu na računalu. The book covers the basic concepts of computer science and working principle of the computer. It is intended for students of the Faculty of Maritime Studies in Split and of the University College of Inspection and Personnel Management in Maritime Affairs in Split. The book gives a historical overview of the development of computers and presents the basics of mathematics, encoding, Boolean algebra, algorithms, programming, and the basics of working in MS Word, Excel and Power Point. The emphasis is on practical work on the computer.

Bilješka o autorima:

Ph.D. Djordje Nadrljanski, scientific field: Computer Science and Information Technology, courses: Management Information Systems, Information Systems, Methodology of Scientific Research and IT in Education. He graduated from technical school and completed his university studies in 1968.  He got his master’s degree at The Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade in 1973. He defended his PhD thesis in Cybernetics and Information Science at the Faculty of Political Sciences in Belgrade in 1977. He was elected full professor in the scientific field of Computer Science and Information Technology in 1984. Ph.D. Djordje Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 62 books (more than 300 scientific papers and 70 projects in the field of Computer Science). He supervised 22 doctoral dissertations, 46 master’s theses and 15 specialized papers and was a mentor for about 250 theses. He has lectured as a visiting professor at the regular and postgraduate studies in Computer Science at the faculties of Novi Sad, Belgrade, Rijeka, Split, Zadar, Osijek and Zagreb.

Dr.sc. Đorđe Nadrljanski, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije; kolegiji: Menadžment informacijskih sistema, Informacijski sistemi, Metodologija znanstvenog rada i Informatika u obrazovanju. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva u Beogradu 1968., a magistrirao 1973. Obranio je doktorsku disertaciju u području kibernetike i informacijskih znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu 1977. 1984. je izabran za redovitog profesora u znanstvenom području informatika i informacijske tehnologije. Dr.sc. Đorđe Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 62 knjige (više od 300 znanstvenih radova i 70 projekata u području informatike). Nadzirao je 22 doktorske disertacije, 46 magistarskih radova i 15 stručnih radova te je bio mentor na oko 250 radova. Predavao je kao gostujući profesor na redovnim i poslijediplomskim studijima informatike na fakultetima u Novom Sadu, Beogradu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku i Zagrebu.

PhD Mila Nadrljanski, Roguljić, an associate professor; scientific field: Computer Science and Information Technology; Information Science – Communications. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture in Split in 1984 and defended her MA thesis in the course of Automatics in 1994. In 2006 she earned an academic title of a Doctor of Information Science in the field of Communications. In 2011 she was elected to the academic title at the position of associate professor, the area of Social Sciences, the field of Information Science, a branch of Communication Studies. Ph.D. Mila Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 20 books and more than 100 scientific papers.

Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić, izvanredni profesor, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije, informacijske znanosti, grana komunikologija. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1984. i obranila magistarski rad u polju Automatike 1994. 2006. je dobila akademsku titulu doktora informacijskih znanosti, grana komunikologija. U 2011 je izabrana za akademsku titulu izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana komunikologija. Dr.sc. Mila Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 20 knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Trenutno radi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Ključne riječi:
informatika, računalo, multimedija, programiranje, MS Word, MS Excel, MS Power Point
computer science, computer, multimedia, programming, MS Word, MS Excel, MS Power Point

E-mail: Mila Nadrljanski

Naslov: Informatika
Autor: Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski
Broj stranica: 208
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-336-015-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.