HRVATSKI JEZIK U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI: UDŽBENIK ZA STUDENTE NA ŠKOLSKOJ PRAKSI, Karol Visinko i Sanja Grakalić Plenković

SKU: W-1517

12,22  (92,07 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Udžbenik Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi namijenjen je studentima budućim učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika i njihovim mentorima u školama vježbaonicama, kao i svim zainteresiranima za poučavanje jezičnih, književnih i medijskih sadržaja u početnoj praksi. Udžbenik je sastavljen od dvaju poglavlja i zaključka. U prvome se poglavlju izlažu teorijske činjenice o metodičkome obrazovanju na studiju kroatistike, s posebnim osvrtom na kolegij Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi. U tom se poglavlju temeljito govori o boravku studenata u školama vježbaonicama. To obuhvaća praćenje nastave, pripremanje za izvođenje nastave, samostalno izvođenje nastavnih sati iz hrvatskoga jezika, književnosti i medijske kulture, vrednovanje svekolike studentske metodičke prakse i evaluacija rada mentora i sveučilišnog voditelja metodičkih vježbi. Izdvaja se dio u kojem se sustavno navode najčešće poteškoće tijekom samostalnog rada studenta u nastavi.

Drugim su poglavljem obuhvaćeni primjeri iz studentske nastavne prakse. Primjeri se odnose na motivaciju za recepciju književnoga teksta, na izbor lingvometodičkoga predloška i izbor vježbi, na zadatke za stvaralački rad nakon pročitanog teksta te na izbor iz cjelovitih metodičkih modela nastavnih priprema za Hrvatski jezik. Prikazani su primjeri i za osnovnu i za srednju školu.

U zaključnoj se misli ističe važnost poticanja studenta na istraživanje i stvaralaštvo tijekom praćenja i pripremanja sadržaja za nastavu Hrvatskoga jezika.

Premda su slijedom vremena neminovne promjene u školskome i nastavnom sustavu, prema tome i u metodičkome obrazovanju, vjeruje se da će mnoge od sastavnica studentske prakse navedenih u ovome udžbeniku ostati trajno u uporabi i utjecati na razvijanje metodičke teorije i metodičke prakse jezičnoga, književnoga i medijskoga odgoja i obrazovanja.

 

Bilješka o autorima:

Kratak životopis autora (u trećem licu)

Prof. dr. sc. Karol Visinko rođena je u Rijeci. Od 1987. godine kontinuirano radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, od 2011. kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Dosad je objavila sedam (7) knjiga, među kojima se osobito izdvajaju Jezično izražavanje u nastavi Hrvatskoga jezika: Pisanje (2010), Čitanje: poučavanje i učenje (2014), Diktat: komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika (2016) i Zvona zvone jer su potezana: primjena poslovica u nastavni hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja i književnosti (2018). Objavila je i četiri (4) udžbenika za zavičajnu nastavu (u suautorstvu) i osam (8) priloga u knjigama skupine autora. Brojni su njezini znanstveni radovi u zbornicima i časopisima i stručni radovi u časopisima i ostalim publikacijama.

Predmet njezine znanstvene i stručne djelatnosti je hrvatski jezik i književnost u svim oblicima jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja, poučavanje učitelja za jezični i književni odgoj i obrazovanje te recepcija i interpretacija hrvatske i svjetske književnosti za djecu i mladež. U posljednje se vrijeme osobito posvetila istraživanju nastave jezičnoga izražavanja. U skladu je s tim objavila knjige i znanstvene članke, održala mnoga pozvana predavanja na županijskim i državnoj razini. Istraživala je poučavanje pisanju i čitanju. Sada se bavi slušanjem i govorenjem.

Doc. dr. sc. Sanja Grakalić Plenković rođena je u Rijeci. Doktorirala je 2012. na Filozofskom fakultetu u Rijeci (hrvatski jezik i književnost), diplomirala 2004. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (bibliotekarstvo). Dvanaest godina radila je u nastavi i kao knjižničarka u desetak škola u Rijeci i okolici. Od listopada 2006. stalno je zaposlena na Veleučilištu u Rijeci kao voditeljica Knjižnice Veleučilišta u Rijeci. Kao vanjska suradnica predaje na Veleučilištu u Rijeci (od 2012. do danas), na Filozofskom fakultetu u Rijeci (od 2013. do danas) i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (ak. god. 2021./2022.).

Područja njezina znanstvenog interesa jesu poučavanje hrvatskoga kao materinskog jezika, čitanje i razvoj čitalačkih kompetencija, dječja književnost i književni odgoj i jezično obrazovanje u Hrvatskoj, kao i književna previranja 20. i 21. stoljeća, osobito hrvatska moderna i autobiografski diskurs.

 

Naslov: Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi: udžbenik za studente na školskoj praksi
Autori: Karol Visinko, Sanja Grakalić Plenković
Broj stranica: 216
Nakladnik: SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-361-100-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.