GOSPODARSKI KRIMINALITET U REPUBLICI HRVATSKOJ, Ante Orlović

GOSPODARSKI KRIMINALITET U REPUBLICI HRVATSKOJ, Ante Orlović

SKU: WEKM-130003

21,24  (160,03 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Monografija je nastala kao rezultat teorijskog i empirijskog istraživanja gospodarskog kriminaliteta provedenih u sklopu izrade doktorske disertacije pod naslovom Tranzicijske okolnosti gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj – obranjene  u srpnju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

U sklopu teorijskog istraživanja, u cilju spoznavanja društvenog konteksta gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, opisana su naša dva tranzicijska desetljeća s esencijalnim modalitetima gospodarskog kriminaliteta kojima su naznačena razdoblja obilježena. Riječ je o postjugoslavenskom tranzicijskom desetljeću (1990-e) kojem ”pripada” pretvorbeno-privatizacijski kriminalitet i ratno profiterstvo, te o eurointegracijskom tranzicijskom desetljeću (2000-te) kojem ”pripada” korupcija (politička, sistemska).

U nastavku rada, sveobuhvatno je opisan gospodarski kriminalitet kroz sve relevantne dimenzije koje ga karakteriziraju kao društvenu pojavu, a to su definicija, fenomenologija, etiologija i konzekvencije. Taj dio rada je ”dijagnostički” u smislu prikaza stanja istraživane problematike što je preduvjet svih njezinih daljnjih razmatranja. Nakon ovoga dijela, u nastavku je također sveobuhvatno, barem na načelnoj razini, opisan sustav aktivnosti državnog (društvenog) suprotstavljanja gospodarskom kriminalitetu, koji čine prevencija, represija (detekcija, istraživanje, procesuiranje, sankcija) i sanacija. U ovom smislu rad doprinosi razumijevanju uloge države (društva) u sprječavanju i suzbijanju gospodarskog kriminaliteta, što je važno na strategijskoj, ali i na operativnoj razini u smislu usmjeravanja, koordiniranja i upravljanja svim aktivnostima iz opusa antikriminalnog djelovanja društvene zajednice, koje se mogu poduzeti protiv predmetne negativne društvene pojave.

U sklopu empirijskog istraživanja, uz pomoć anketnog upitnika, ispitana su i opisana mišljenja i stavovi (percepcija) hrvatskih građana o pojedinim aspektima gospodarskog kriminaliteta. Pitanja su kreirana u kontekstu šest hipoteza postavljenih u svezi s gospodarskim kriminalitetom, koje su se odnosile na okolnosti njegova nastajanja, istraživanja i suzbijanja u Republici Hrvatskoj. Ispitivanjem je obuhvaćeno ukupno 2519 ispitanika iz četiriju relevantnih društvenih skupina (stratuma) – gospodarski subjekti, državni službenici, osuđenici-zatvorenici, studenti (oec-iur-crim). Pri obradi rezultata ispitivanja korišten je statistički softverski paket SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) namijenjen statističkoj obradi podataka u istraživanjima iz područja društvenih znanosti. Relevantnost i brojnost ispitanika doprinose značajnosti njihovih stavova i mišljenja u svezi s gospodarskim kriminalitetom, a zaključci dobiveni statističkom analizom odgovora ispitanika mogu i trebaju biti smjernice daljnjim teorijsko-empirijskim istraživanjima ove problematike. Također, spoznaje dobivene provedenim anketnim ispitivanjem mogle bi biti primijenjene u praksi i to u smislu unaprjeđenja društvenog suprotstavljanja gospodarskom kriminalitetu, u aktivnostima njegova sprječavanja i suzbijanja.

Tijekom istraživanja ostvarena je i ”dodatna” vrijednost ovog rada u smislu detektiranja i opisivanja ekonomske, sociološke, pravne, kriminološke i kriminalističke dimenzije gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj.

Monografija je primarno namijenjena studentima kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, studentima Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, modul Financijsko-računovodstvena forenzika, studentima ostalih fakulteta čijim programima je imanentna ili komplementarna problematika gospodarskog kriminaliteta, zatim policijskim službenicima kriminalističke policije – primarno onima iz linije rada gospodarskog kriminaliteta i korupcije, službenicima iz drugih tijela kaznenog progona, te svima ostalima koji se bave ili pokazuju interes za problematikom gospodarskog kriminaliteta (službenicima nadležnih državnih institucija, djelatnicima službi sigurnosti u javnom i privatnom sektoru, odvjetnicima, zaposlenicima obrazovnih ustanova, gospodarstvenicima i drugima).


Bilješka o autoru

Ante Orlović, rođen u Osijeku 1970. god. Obrazovanje: ekonomist (1993.) i diplomirani ekonomist (1996.) Ekonomski fakultet u Osijeku; kriminalist (1993.) i diplomirani kriminalist (1995.) Fakultet kriminalističkih znanosti u Zagrebu; magistar društvenih znanosti – polje ekonomija (1998.) Ekonomski fakultet u Zagrebu; doktor društvenih znanosti – polje ekonomija (2012.) Ekonomski fakultet u Osijeku. Radno iskustvo: djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1996.-2013.). Radio na poslovima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta kao kriminalistički službenik (1996.-2000.), vođa grupe (2000.-2004.), načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta, Policijska uprava zagrebačka (2004.-2006.) te načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, MUP RH – sjedište, Ravnateljstvo policije (2006.-2009.). U razdoblju 2009.-2013. radi na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, na radnom mjestu Viši predavač.

Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb (2001.-2007.) izabran u zvanje Asistent visoke škole u polju ekonomija, za predmet Marketing malog poduzetništva (2002.); Visoka poslovna škola Libertas u Zagrebu (2005.-2008.) izabran u zvanje Predavač u polju ekonomija, za predmet Osnove marketinga (2005.); Policijska akademija, Visoka policijska škola u Zagrebu (2007.-2013.) izabran u zvanje Viši predavač u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2009.) te u zvanje Predavač u znanstvenom polju ekonomija, grana organizacija i menadžment (2011.); Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti (2010.-2013.) izabran u zvanje Viši predavač u polju sigurnosne i obrambene znanosti na Katedri za sigurnost i nacionalnu sigurnost (2012.).

Ostali relevantni podatci: Objavio više stručnih i znanstvenih radova iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, društvenog (neprofitnog) marketinga te organizacije i menadžmenta.

Ključne riječi: tranzicijske okolnosti u RH, postjugoslavensko tranzicijsko desetljeće (1990-e), eurointegracijsko tranzicijsko desetljeće (2000-te); gospodarski kriminalitet – definicija, fenomenologija, etiologija, konzekvencije, prevencija, represija (detekcija, istraživanje, procesuiranje, sankcija), sanacija; gospodarski kriminalitet – veliko empirijsko istraživanje (2519 ispitanika, 4 stratuma, 6 hipoteza); pretvorbeno-privatizacijski kriminalitet, ratno profiterstvo, korupcija, pranje novca, siva ekonomija, fiskalne prijevare, lihvarski ugovori, javne nabave, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zlouporabe, prijevare, krivotvorenja, podmićivanja

Link: Visoka policijska škola
E-mail: Ante Orlović, Ante Orlović 2

Naslov: Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj
Autor: Ante Orlović
Broj stranica: 754
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-035-5
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.